Hopp til innhold

Prosjekter

Viser  30  treff

Sorter etter:
|
Begrens søket
 1. Reproduksjon av sosioøkonomiske forskjeller og mental helse gjennom generasjoner (REMENTA)

  Vi håper å kunne identifisere risikofaktorer som lar seg påvirke i fremtidige intervensjoner og dermed kunne bidra til å redusere sosial reproduksjon og forbedre psykisk helse.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 2. Sosial ulikhet i Norge og barns psykiske utvikling

  Denne studien skal se på sammenhengen mellom demografiske karakteristika innenfor boområder og sammenstille disse med helseopplysninger samlet inn i den norske Mor- og Barn studien.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 3. Kjønnshormoner i svangerskapet og barns risiko for autisme

  Formålet med prosjektet er å studere sammenhengen mellom mors nivåer av kjønnshormoner i blodet i svangerskapet og barns risiko for å utvikle autisme.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 4. Sosiale medier - psykisk helse og trivsel blant ungdom

  Formålet med prosjektet er økt kunnskap om bruken av sosiale medier, og hvordan bruken henger sammen med helserelaterte faktorer.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 5. Mødres kosthold i svangerskapet og autismespekterforstyrrelser hos barn: et sosialt perspektiv

  Formålet er å undersøke om kostholdskvalitet hos mødrene er assosiert med forekomst av autismespekterforstyrrelser og hvordan eventuelle assosiasjoner varierer med sosioøkonomisk status.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 6. Barn og unges medvirkning i barnevernet: en systematisk kartleggingsoversikt

  En oversikt over og beskrivelse av forskning som har undersøkt barn og unges medvirkning i barnevernet.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 7. Prenatal eksponering for miljøgifter og risiko for ADHD

  Hensikten med studien er å undersøke relasjonen mellom eksponering for ftalater, BPA og organofosfater i biomarkører og ADHD i skolealder.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 8. Kan oppmerksomhetsproblemer relater til ADHD observeres ved 18 måneders alder?

  Prosjektets hovedmål er å øke kunnskaper om psykobiologiske interaksjons-effekter.

  Prosjekt

  Publisert

 9. Infeksjon, immunitet og ADHD

  Prosjektet er et delprosjekt i Den norske mor og barn-undersøkelsen og del av et større forskningsprogram relatert til ADHD innenfor rammen av MoBa.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 10. Foresattes erfaringer med tilbudet innen psykisk helsevern for barn og unge

  Dette er en brukerundersøkelse blant foresatte til barn og unge med 4-6 konsultasjoner ved BUP-poliklinikker i løpet av 2017.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 11. Epilepsi hos små barn - del 2

  Hensikten med denne datainnsamlingen er å validere epilepsidiagnosene og samle inn opplysninger om viktige kliniske, anatomiske og nevrofysiologiske karakteristika hos de rammede barna.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 12. Betydningen av foreldres alder for barnets utvikling og mentale helse.

  Hensikten med studien er å undersøke betydningen av mor og fars alder i forhold til barnets mentale helse og utvikling.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 13. Prenatale risikofaktorer for ADHD

  Prosjektet er en studie av prenatale miljømessige risikofaktorer for ADHD, basert på en kobling mellom Norsk Pasient Register (NPR) og data fra den norske mor og barn-undersøkelsen (MoBa).

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 14. Analyse av miRNA profiler og DNA metylering status i ADHD triader

  Målet med dette prosjektet er å undersøke om det epigenetisk statusen ved fødselen er viktig for nevrologiske lidelser som vises i barndommen og vedvarer i voksen alder.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 15. ADHD studien

  Dette prosjektet skal identifisere tidlige indikatorer på ADHD og relaterte problemer ved å bruke data samlet inn i to tidligere kliniske studier med tre- og åtteåringer rekruttert fra MoBa.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 16. Sammenhengen mellom pre- og postnatalt kosthold og nevroutvikling hos barnet

  Hovedformålet med prosjektet er å undersøke hvordan ernæringsmessige faktorer i svangerskapet kan påvirke risikoen for ADHD og kognitive utfall.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 17. SHoT 2018 (Studentenes Helse- og trivselsundersøkelse 2018 )

  Formålet med dette prosjektet er todelt.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 18. Søvn og ADHD

  Målet med prosjektet er å øke vår kunnskap om søvnvansker og ADHD hos barn.

  Prosjekt

  Publisert

 19. Psykososial utvikling hos barn av mødre med alkoholproblemer

  Målet for prosjektet er å undersøke sammenhengen mellom foreldres alkoholmisbruk og alkoholproblemer, og psykososial tilpasning og utvikling hos deres barn i alderen 6 måneder til 8 år.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 20. Psykisk helse og astma

  Vi ønsker å analysere sammenhengen mellom mors angst/depresjon under svangerskapet og barnets risiko for astma, og barnets astma og senere risiko for ADHD.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert