Hopp til innhold

Ny kunnskap om covid-19

Viser  18  treff

Sorter etter:
|
Begrens søket
 1. Seroprevalence of SARS-CoV-2 in the Norwegian population measured in residual sera collected in January 2021

  This is the third study measuring antibodies against SARS-CoV-2 in residual serum samples collected systematically from various geographical regions in Norway and covering all age groups.

  Rapport

  Publisert

  forside.PNG
 2. Undersøkelse blant MSIS-brukere om deres erfaring med rapportering av meldingspliktige sykdommer under Covid-19-epidemien

  I dette prosjektet inviterte vi MSIS-brukere for å kartlegge opplevde barrierer og tilretteleggere for rapportering av meldingspliktige sykdommer før og under COVID-19-epidemien.

  Rapport

  Publisert

  Forside Lab-analyser 2020 covid.jpg
 3. Covid-19. Dør-til-dør-aksjoner, mobile teststasjoner og endring i testandel blant norsk- og utenlandsfødte i bydel Stovner, Oslo

  Stovner bydel gjennomførte dør-til-dør-aksjoner der innbyggerne ble oppfordret til å teste seg. Vi har utført analyser for å anslå i hvor stor grad dør-til-dør-aksjonene innvirket på testandelene.

  Rapport

  Publisert

  Forside Stovner.jpg
 4. Aktuelt fra MSIS under covid-19-epidemien

  Rapportene oppsummerer utvalgte sykdomsgrupper i forbindelse med covid-19-epidemien.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 5. Holdninger til vaksine, og etterlevelse av råd om sosial distansering og hygiene blant innvandrere i forbindelse med koronapandemien

  Denne rapporten bygger på fire sett spørreundersøkelser. Første del av undersøkelsen ble gjort høsten 2020, andre del etter at vi hadde begynt å ta i bruk vaksine.

  Rapport

  Publisert

  Forside Innvandreres holdn vaksine.jpg
 6. Vurdering av utbruddssituasjonen i skoler og barnehager

  Folkehelseinstituttet har sett på antall utbrudd i skoler og barnehager og størrelsen på utbruddene per uke fra og med uke 40 i 2020 til og med uke 8 i 2021, med fokus på Oslo og Viken .

  Rapport

  Publisert

 7. Langvarige effekter av covid-19

  Denne hurtigoppsummeringen er en første oversikt om langtidseffekter av covid-19 (> 28 dager).

  Systematisk oversikt

  Publisert

  Forside omslag notat covid-19 long term effects ENG.jpg
 8. Covid-19 i Bergen etter fødeland: Personer testet, bekreftet smittet og relaterte innleggelser

  I denne rapporten presenterer vi statistikk som gir et bilde av smittesituasjonen blant utenlandsfødte som bor i Bergen.

  Rapport

  Publisert

  Forside Covid-19 etter fødeland Bergen.jpg
 9. Covid-19 blant norskfødte med utenlandsfødte foreldre: Personer testet, bekreftet smittet og relaterte innleggelser

  I denne rapporten har vi undersøkt grad av testing, bekreftet smitte og relaterte innleggelser blant norskfødte med utenlandsfødte foreldre for alle under 65 år.

  Rapport

  Publisert

  Forside covid 19 norskefødte m utenlandskfødte foreldre.jpg
 10. Risikovurderinger

  Rapportene er skrevet av utbruddsgruppa i FHI og inneholder situasjonsbeskrivelse, risikovurderinger og prognoser som kan støtte helsetjenesten i planleggingen.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 11. Konsekvenser av covid-19 på barn og unges liv og helse

  Problemstillingen var: Hva er konsekvensene av covid-19-pandemien på barn og unges liv og helse?

  Systematisk oversikt

  Publisert

  Forside konsekvens c19 barn og unges helse.jpg
 12. Covid-19 i Oslo etter fødeland: Personer testet, bekreftet smittet og relaterte innleggelser

  I denne rapporten har vi undersøkt grad av testing, bekreftet smitte og relaterte innleggelser etter fødeland for personer bosatt i Oslo.

  Rapport

  Publisert

  Forside Covid-19 etter fødeland Oslo.jpg
 13. Seroprevalens mot SARS-CoV-2 i befolkningen i Norge målt i restsera innsamlet sensommeren 2020

  Dette er den andre studien som måler antistoffer mot SARS-CoV-2 i serumprøver samlet systematisk fra forskjellige geografiske regioner i Norge og dekker alle aldersgrupper.

  Rapport

  Publisert

  Forside_Seroprevalence of SARS-CoV-2 in the Norwegian population.jpg
 14. Spyttprøver for testing av SARS-CoV-2 infeksjon, første oppdatering om diagnostisk nøyaktighet

  Denne oversikten undersøker diagnostisk nøyaktighet av revers transkriptase sanntid polymerasekjedereaksjon (rRT-PCR) for påvisning av SARS-CoV-2 i spyttprøver sammenlignet med øvre luftveisprøver.

  Systematisk oversikt

  Publisert

  Forside omslag notat covid-19 severity _ENG.jpg
 15. Covid-19 etter fødeland: Personer testet, bekreftet smittet og relaterte innleggelser og dødsfall

  I denne rapporten presenterer vi statistikk som gir et bilde av smittesituasjonen blant utenlandsfødte som bor i Norge.

  Rapport

  Publisert

  Forside Covid-19 etter fødeland.jpg
 16. Råd om prioriterte grupper for koronavaksinasjon i Norge (etikkrapport)

  Ekspertgruppe i etikk og prioritering presenterer i denne rapporten foreløpige anbefalinger for koronavaksineprioriteringer i Norge.

  Rapport

  Publisert

  Forside_koronavaksinasjon.png
 17. Urbanization and preparedness for outbreaks with high-impact respiratory pathogens

  Epidemier i storbyer og urbane miljøer gir særskilte folkehelseutfordringer og truer samfunnets sikkerhet. Rapporten presenterer råd for utarbeiding av beredskapsplaner for byer.

  Rapport

  Publisert

  Urbanization report.JPG
 18. Bruk av munnbind i befolkningen blant personer uten kjent eller mistenkt smitte med covid-19

  Folkehelseinstituttet har fått i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet å vurdere bruk av munnbind i samfunnet i forbindelse med covid-19, i samarbeid med Helsedirektoratet.

  Rapport

  Publisert