Hopp til innhold

Ny kunnskap om covid-19

Viser  10  treff

Sorter etter:
|
Begrens søket
 1. Konsekvenser av covid-19 på barn og unges liv og helse

  Problemstillingen var: Hva er konsekvensene av covid-19-pandemien på barn og unges liv og helse?

  Systematisk oversikt

  Publisert

 2. Risikovurderinger

  Rapportene er skrevet av utbruddsgruppa i FHI og inneholder situasjonsbeskrivelse, risikovurderinger og prognoser som kan støtte helsetjenesten i planleggingen.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 3. Covid-19 i Oslo etter fødeland: Personer testet, bekreftet smittet og relaterte innleggelser

  I denne rapporten har vi undersøkt grad av testing, bekreftet smitte og relaterte innleggelser etter fødeland for personer bosatt i Oslo.

  Rapport

  Publisert

 4. Seroprevalens mot SARS-CoV-2 i befolkningen i Norge målt i restsera innsamlet sensommeren 2020

  Dette er den andre studien som måler antistoffer mot SARS-CoV-2 i serumprøver samlet systematisk fra forskjellige geografiske regioner i Norge og dekker alle aldersgrupper.

  Rapport

  Publisert

 5. Aktuelt fra MSIS under covid-19-epidemien

  Rapportene oppsummerer utvalgte sykdomsgrupper i forbindelse med covid-19-epidemien.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 6. Spyttprøver for testing av SARS-CoV-2 infeksjon, første oppdatering om diagnostisk nøyaktighet

  Denne oversikten undersøker diagnostisk nøyaktighet av revers transkriptase sanntid polymerasekjedereaksjon (rRT-PCR) for påvisning av SARS-CoV-2 i spyttprøver sammenlignet med øvre luftveisprøver.

  Systematisk oversikt

  Publisert

 7. Covid-19 etter fødeland: Personer testet, bekreftet smittet og relaterte innleggelser og dødsfall

  I denne rapporten presenterer vi statistikk som gir et bilde av smittesituasjonen blant utenlandsfødte som bor i Norge.

  Rapport

  Publisert

 8. Råd om prioriterte grupper for koronavaksinasjon i Norge (etikkrapport)

  Ekspertgruppe i etikk og prioritering presenterer i denne rapporten foreløpige anbefalinger for koronavaksineprioriteringer i Norge.

  Rapport

  Publisert

 9. Urbanization and preparedness for outbreaks with high-impact respiratory pathogens

  Epidemier i storbyer og urbane miljøer gir særskilte folkehelseutfordringer og truer samfunnets sikkerhet. Rapporten presenterer råd for utarbeiding av beredskapsplaner for byer.

  Rapport

  Publisert

 10. Bruk av munnbind i befolkningen blant personer uten kjent eller mistenkt smitte med covid-19

  Folkehelseinstituttet har fått i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet å vurdere bruk av munnbind i samfunnet i forbindelse med covid-19, i samarbeid med Helsedirektoratet.

  Rapport

  Publisert