Hopp til innhold

Prosjekter

Viser  7  treff

Sorter etter:
|
Begrens søket
 1. Sammenhenger mellom angst, depresjon og kronisk smerte: En tvillingstudie

  Kronisk smerte rammer 30% av den voksne befolkningen og er viktigste årsak til sykefravær og uførhet.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 2. Tvillingstudien prosjekt Innstilt på endring

  I denne tvillingstudien forskes det på hvordan miljø og gener kan påvirke endringer i hjernen og ulike kognitive funksjoner som hukommelse og navigasjon.

  Prosjekt

  Publisert

 3. Pathways from Normal and Disordered Personality to Substance Use Disorders

  Formålet er å studere sammenhengen mellom normal personlighet, patologiske personlighetstrekk, personlighetsforstyrrelser og ruslidelser gjennom en longitudinell, populasjonsbasert tvillingstudie.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 4. En genetisk assosiasjonsstudie av smertefølsomhet og kronisk smerte i den 6. Tromsøundersøkelsen

  Hensikten med denne studien er å identifisere genetiske polymorfismer som er assosiert med kronisk smerte og smertefølsomhet.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 5. Helgenom assosiasjonsstudie ved anoreksi

  I 2007 ble the Genetic Consortium for Anorexia Nervosa (GCAN) dannet, et internasjonalt konsortium hvor formålet er å finne assosiasjoner mellom DNA sekvens varianter og anorexia nervosa (anoreksi).

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 6. Sosiale forhold og helse: En tvillingstudie

  Vi skal vurdere de helsemessige konsekvensene av forskjellige sosiale miljøer.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 7. Sykefravær og uførhet - en tvillingstudie

  Denne studien bruker data fra norske tvillinger og undersøker hvordan utdannelse, inntekt, alder, kjønn, yrke, livshendelser og psykisk og somatisk helse henger sammen med sykefravær og uførepensjon.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert