Hopp til innhold

Nye rapporter

Viser  1835  treff

Sorter etter:
|
Begrens søket
 1. Kalkulerende kjeltringer eller offer for omstendighetene?

  Rapporten viser resultatene av en kvalitativ studie av heroinomsetningens utvikling og aktører.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 2. Inngifte i Norge. Omfang og medisinske konsekvenser (Rapport 2007:2)

  Rapporten er skrevet på oppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet, Arbeids- og inkluderingsdepartementet og Barne- og likestillingsdepartementet.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 3. Drikkevannsledninger av asbest og mulig kreftrisiko

  Folkehelseinstituttet har beregnet hvorvidt asbestsementledninger i vannforsyningen i Norge kan medføre en fare for magekreft hos abonnentene.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 4. Sosial ulikhet i helse. En faktarapport

  Denne faktarapporten gir en oversikt over sosial ulikhet i helse og risikofaktorer for sykdom i Norge i dag, og presenterer hovedtrekk i utviklingen de siste 30 år.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 5. Diagnose schizofreni: Foreldres erfaring (Rapport 2006:6)

  Rapporten "Diagnose schizofreni: Foreldres erfaring" er basert på dybdeintervjuer med foreldre som har voksne barn med schizofreni.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 6. Hvor mye betyr tobakksprisen for endringer i tobakksforbruket?

  Rapport om utviklingen i pris og forbruk av tobakk i Norge mellom 1985 og 2005.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 7. Rettleiar til forskrift om smittevern i helsetenesta (Smittevern 15)

  Forskrift om smittevern i helsetjenesten trådte i kraft 1. juli 2005. Den erstatter forskrift om smittevern i helseinstitusjoner – sykehusinfeksjoner fra 1. august 1996.

  Veileder

  Publisert Oppdatert

 8. Landsdekkende oversikt over tiltak for rusmiddelmisbrukere 2007

  Trykt katalog ment som et tilbud til brukere uten internettilgang

  Statistikk

  Publisert Oppdatert

 9. "Vi tar det vi har": Om bruk av tolk i helsevesenet i Oslo. En spørreskjemaundersøkelse (2006:2)

  Hvor ofte erfarer helsepersonell behov for språklig assistanse, hva gjør de i slike situasjoner, samt hvilke erfaringer og holdninger har de til det å bruke tolk?

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 10. PET – diagnostisk og klinisk nytteverdi

  Publikasjonen viser resultatene av en utredning av klinisk og diagnostisk nytteverdi av PET for bruk innen kreftområdet.

  Forskningskartlegging

  Publisert Oppdatert

 11. En sosialpsykologisk analyse av et fryktvekkende budskap

  En kvasieksperimentell undersøkelse.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 12. Omfang av sprøytemisbruk i Norge

  Beregninger av omfang av sprøytemisbruk i Norge og hvordan dette har utviklet seg fra 1997 til 2004.

  Statistikk

  Publisert Oppdatert

 13. Skal det være noe mer før vi stenger?

  Evaluering av Ansvarlig Vertskap i Trondheim.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 14. Ergoterapi kan gjøre slagrammede mer selvhjulpne

  Ergoterapeutisk behandling kan hjelpe mennesker som har hatt slag til selv å utføre daglige gjøremål. Dette er konklusjonen fra en systematisk gjennomgang av forskningslitteraturen på området.

  Forskningsomtale

  Publisert Oppdatert

 15. Medikamentell behandling av opiatavhengighet

  Hovedproblemstillingen for denne kunnskapsoppsummeringen var å vurdere effekter av henholdsvis metadon, buprenorfin og naltrekson.

  Systematisk oversikt

  Publisert Oppdatert

 16. Diagnose bipolar affektiv lidelse: Foreldres erfaring (Rapport 2006:5)

  Rapporten ”Diagnose bipolar affektiv lidelse: Foreldres erfaring” er basert på dybdeintervjuer med 17 foreldre som har voksne barn med bipolar affektiv lidelse.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 17. Evaluering av tobakkskampanjen «Røyken tar pusten fra deg»

  Kampanjen ble gjennomført av Sosial- og helsedirektoratet rett over nyttår 2006. SIRUS har evaluert kampanjen.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 18. The introduction of smoke-free hospitality venues in Norway

  Impact on revenues, frequency of patronage, satisfaction and compliance.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 19. Kunnskapsoppsummering om barns helse og miljø

  Den fjerde ministerkonferansen om miljø og helse ble avholdt i Budapest juni 2004 med "Våre barns framtid" som hovedtema.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 20. Hvor dødelig er røyking? Rapport om dødsfall og tapte leveår som skyldes røyking

  Rapporten oppdaterer tall for dødsfall og tapte leveår som kan tilskrives røyking i Norge.

  Rapport

  Publisert Oppdatert