Hopp til innhold

Nye rapporter

Viser  1835  treff

Sorter etter:
|
Begrens søket
 1. Lindring av smerter hos kreftpasienter

  Rapporten oppsummer effekter av ulike behandlingsmetoder for lindring av smerter hos pasienter med uhelbredelig kreft, begrenset til medikamenter og strålebehandling.

  Metodevurdering

  Publisert Oppdatert

 2. Kartleggingsverktøy og instrumenter for tidlig avdekking av utviklings-, atferds- og psykososiale vansker hos barn 0-6 år

  Formålet med rapporten er å kartlegge metoder/instrumenter som kan brukes ved helsestasjonen for en systematisk avdekking av barn i alderen 0-6 år med høy risiko for utviklingsavvik.

  Metodevurdering

  Publisert Oppdatert

 3. Effekt av fysioterapi ved kneleddsartrose, begrenset til elektroterapi og øvelsesbehandling

  To metodevurderinger, en fra Nederland og en fra Canada, samt retningslinjer publisert av "The Philadelphia Panel" er lagt til grunn for rapporten.

  Metodevurdering

  Publisert Oppdatert

 4. Androgene-anabole steroider (AAS) og vold

  Rapporten har innhentet de viktigste forskningsresultatene som berører spørsmålet om en eventuell sammenheng mellom misbruk av anabole steroider/testosteron (AAS) og økt risiko for aggresjon og vold.

  Systematisk oversikt

  Publisert Oppdatert

 5. Kostnader og nytte ved å erstatte trombolyse med PCI ved akutt hjerteinfarkt

  I denne rapporten belyses forventede leveårsgevinster og ressursmessige konsekvenser av de to "rene" strategiene for behandling av hjerteinfarkt: trombolyse alene mot PCI alene.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 6. Helseøkonomisk evaluering av bevacizumab ved metastatisk kolorektalcancer

  Vi har gjennomført en modellbasert analyse av kostnadseffektiviteten av bevacizumab som førstelinjebehandling av metastatisk kolorektalcancer (tykk- og endetarmskreft) i Norge.

  Metodevurdering

  Publisert Oppdatert

 7. Dobbeldiagnose – alvorlig psykisk lidelse og ruslidelse Del 1 Screening og diagnoseinstrumenter

  Denne rapporten oppsummerer forskning om nøyaktighet av screening- og diagnoseverktøy for ruslidelser og psykiske lidelser.

  Systematisk oversikt

  Publisert Oppdatert

 8. Arkitektur og design for livskvalitet og helse. En kartlegging av foreliggende forskning

  Denne kartleggingen gir et deskriptivt innblikk i hva som finnes av forskning på området helseeffekter av arkitektur og design, og ble bestilt av Norsk Form høsten 2006.

  Forskningskartlegging

  Publisert Oppdatert

 9. Målstyringsverktøy i sykehus

  Gir målstyringskort og EFQM bedre strategier, bedre ledelse eller bedre kvalitet i sykehus?

  Systematisk oversikt

  Publisert Oppdatert

 10. Effekt og sikkerhet for SSRI og andre nyere antidepressive legemidler ved depresjon hos voksne

  Vi har foretatt en systematisk gjennomgang av kunnskapsgrunnlaget for effekt og sikkerhet i direkte sammenliknende studier av SSRI og andre nyere antidepressive legemidler.

  Systematisk oversikt

  Publisert Oppdatert

 11. Trening kan gi redusert tretthet hos kreftpasienter

  Trening, både under og etter behandling, kan redusere fatigue (kronisk tretthet) hos kreftpasienter.

  Forskningsomtale

  Publisert Oppdatert

 12. Isolering som tiltak mot luftbåren smitte

  Rapporten vurderer kunnskapsgrunnlaget for utvalgte problemstillinger vedrørende isolering av pasienter med smittsomme

  Systematisk oversikt

  Publisert Oppdatert

 13. Ny medikamentell behandling av brystkreft. Adjuvant behandling med trastuzumab ved tidlig stadium av brystkreft.

  Rapporten er første del av et oppdrag med fokus på effekt og bivirkninger av virkestoffet trastuzumab ved adjuvant behandling av brystkreft.

  Metodevurdering

  Publisert Oppdatert

 14. The effect of early intervention programmes for families at risk, on the psychiatric outcomes of small children aged 3 and under

  Hvordan påvirker tidlige hjelpetiltak den psykiske helsen til sped- og småbarn (0 til 3 år) i risikofamilier?

  Systematisk oversikt

  Publisert Oppdatert

 15. Sosiale ulikheter i helse og bruk av helsetjenester blant barn i Akershus

  Datamaterialet i denne rapporten stammer fra Helseprofilundersøkelsen, som ble gjennomført i 2002 blant skoleelever i samtlige kommuner i Akershus.

  Forskningsomtale

  Publisert Oppdatert

 16. Diagnostisering og behandling av nakkeslengskader

  Akutte nakkeslengskader forekommer hos 3-5 % av alle personer som har vært utsatt for en nakkeslengskademekanisme etter biluhell (Whiplash Associated Disorder (WAD) grad 1 og 2).

  Systematisk oversikt

  Publisert Oppdatert

 17. Psykososiale tiltak ved store ulykker og katastrofer

  Sosial- og helsedirektoratet ga i september 2004 Kunnskapssenteret i oppdrag å lage en kunnskapsoppsummering om effekten av psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer.

  Systematisk oversikt

  Publisert Oppdatert

 18. Diagnostisering og behandling av kronisk utmattelsessyndrom/ myalgisk encefalopati (CFS/ME)

  Vi søkte etter systematiske oversiktsartikler om behandling av kronisk utmattelsessyndrom i databasene CDSR, DARE, MEDLINE, EMBASE, PsycINFO og AHMED.

  Systematisk oversikt

  Publisert Oppdatert

 19. Helseeffekt av å skifte ut amalgamfyllinger ved mistanke om plager eller helseskader fra amalgam

  Denne medisinske metodevurderingen omhandler helseeffekten ved utskifting av amalgamfyllinger hos pasienter som mener å ha helseplager på grunn av sine amalgamfyllinger.

  Metodevurdering

  Publisert Oppdatert

 20. TNF-hemmere ved revmatiske sykdommer (del 3): Helseøkonomi

  Vi utførte en systematisk oversikt over publiserte økonomiske evalueringer av TNF-hemmere mot RA.

  Metodevurdering

  Publisert Oppdatert