Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Prosjekter

Viser  15  treff

Sorter etter:
|
Begrens søket
 1. Sosial ulikhet i alkoholbruk, røyking og livsstilssykdom

  Prosjektet skal gi ny kunnskap om den relative betydningen av utdanning, inntekt og yrkesstatus for samlet sosial ulikhet i alkoholbruk og røyking.

  Prosjekt

  Publisert

 2. Standardiserte tobakkspakninger/produkter

  FHI har fått i oppdrag å evaluere innføringen av standardiserte tobakkspakninger.

  Prosjekt

  Publisert

 3. Røyking, maternell og føtal genetisk variasjon

  Dette prosjektet som dreier seg om å forstå basis for den paradoksale beskyttende effekt av røyking på risikoen for svangerskapsforgiftning.

  Prosjekt

  Publisert

 4. Røyking i svangerskapet fra 1999 til 2014. Analyser av datakvalitet og sosiodemografiske trender

  Vi vil beskrive røyking i svangerskapet over tid og diskutere disse trendene i lys av endringer både i datakvalitet og i sosiodemografiske forhold i samfunnet.

  Prosjekt

  Publisert

 5. Tobakksbruk og livsstil blant ungdom (prosjektbeskrivelse)

  Bruksmønsteret for tobakk er langt mer fragmentert og flertydig enn tidligere.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 6. Evaluering av snus- og røykesluttmetoder (prosjektbeskrivelse)

  Målet med prosjektet er å sammenligne effekten av ulike metoder og hjelpemidler som velges når man skal slutte med røyk eller snus.

  Prosjekt

  Publisert

 7. Røykesluttstudien (prosjektbeskrivelse)

  En prospektiv observasjonsstudie blant brukere av nettstedet slutta.no.

  Prosjekt

  Publisert

 8. Bruk av e-sigaretter

  Dette PhD-prosjektet vil se på hvordan brukere av e-sigaretter – såkalte dampere eller vapere – forstår bruken av produktet i forhold til tema som bruksmotiv, brukerkultur og identitet.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 9. Vil ungdoms snusbruk ha betydning for røyking hos unge voksne? Hvordan tobakksbruk i ungdomårene kan påvirke tobakksbruken i voksen alder noen år senere

  Hvordan vil bruk av snus i ungdomsårene påvirke den mer etablerte tobakksbruken som unge voksne?

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 10. Registrert og uregistrert forbruk av alkohol og tobakk

  Målet med prosjektet er å få en bedre oversikt over det totale forbruket av alkohol og tobakk i Norge, og å følge utviklingen over tid.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 11. Forekomst av og kjennetegn ved av-og-til-røyking

  Undersøke i hvilken grad av-og-til-røyking er en stabil atferd, om det er en risikofaktor for nikotinavhengighet samt relativ betydning av andre faktorer, for å bli en av-og-til-røyker.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 12. Bruk av tobakk og rusmidler i befolkningen- SSB Rusundersøkelsen

  Monitorering av tobakk, alkohol, legemidler og narkotika.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 13. Tobakkspreventive tiltak – oppslutning, legitimitet og brukerperspektiver

  I dette prosjektet vil vi forsøke å kartlegge tilslutning og motstand mot en del aktuelle innstramminger i lovverket, studere hvordan ulike kategorier av tobakksbrukere vurderer nye tiltak.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 14. Monitorering av tobakksvaner og forbruk

  Utviklingstrekk i røykeprevalens, snusbruk, sluttrater og den sosiale ulikheten i røyking.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 15. Tobakk og rusmidler i mediene

  Prosjektet analyserer hvor hyppig det brukes tobakk og rusmidler i norske filmer, hvilke sosiale kjennetegn brukerne har, og i hvilken kontekst bruken av tobakk og rusmidler finner sted.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert