Hopp til innhold

Prosjekter

Viser  42  treff

Sorter etter:
|
Begrens søket
 1. Effekt av brukermedvirkning i psykisk helse og rusfeltet – et forskningskart - prosjektplan

  Formålet er å kartlegge hva som finnes av forskning om effekten av brukermedvirkning på organiseringen og behandlingstilbudet i psykisk helse og rusfeltet innen primær- og spesialhelsetjenesten.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 2. Longitudinell studie om ungdoms rusmiddelbruk - Mitt liv-studien

  Studien vil undersøke tema som rusmiddelbruk, tilknytning til skole, venner og familie, generell fysisk og psykisk helse og bruk av sosiale medier.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 3. Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) for opioidavhengighet: Effekter og erfaringer.

  Hva er effekter av LAR sammenliknet med ikke-medikamentell behandling av opioidavhengighet?

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 4. Rusmiddelpolitikk - avveininger, fakta og verdier

  Prosjektet består av to arbeidspakker. Vi ønsker vi å se hvorfor Norge har mange overdosedødsfall, selv om mange injeksjonsbrukere er omfattet av LAR ordningen.

  Prosjekt

  Publisert

 5. Rusmiddelbruk på utesteder

  Gjennom studien ønsker vi å forstå mer av rekreasjonsbruken av rusmidler, dvs. hvorfor, hvordan og innenfor hvilke rammer personer gjør bruk av legale og illegale stoffer.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 6. Pengespill og offentlig politikk

  Dette prosjektet oppsummerer internasjonal forskningsbasert kunnskap om pengespill og pengespillproblemer i et globalt perspektiv.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 7. Inpatients’ experiences with interdisciplinary treatment for substance dependence: measurement, application and use of data

  The aims of the PhD-project are to test the psychometric properties of the questionnaire used in the surveys of inpatients in interdisciplinary treatment for substance dependence, develop and test qua

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 8. Undersøkelsen ved sprøyteutdelingen i Oslo 1993-2019

  Hovedformålet med denne undersøkelsen var og er å følge markedet med illegale substanser over tid.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 9. Bruk av opioider for kroniske smerter

  Hovedmålet med prosjektet er å finne ut om det har begynt å utvikle seg en opioidepidemi i Norge.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 10. Buprenorfin sammenlignet med metadon for gravide kvinner i legemiddelassistert rehabilitering (LAR)

  Vi skal oppsummere forskning om effekter for mor, foster og barn, av vedlikeholdsbehandling med buprenorfin sammenliknet med metadon under svangerskapet.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 11. Endringer i sprøytebrukerpopulasjonen over tid

  Delprosjekt. A) Beregne prevalens/omfang av sprøytemisbruk B) Utvikle metode for å beregne insidens/rekruttering til sprøytemisbruk C) Utvikle modellverkstøy

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 12. Kvinner og bruk av rusmidler

  Dette prosjektet skal fokusere på hva som kjennetegner kvinner med ulikt bruksmønster.

  Prosjekt

  Publisert

 13. Forebyggingsrelevant kunnskap om ungdom og bruk av rusmidler

  Hittil har følgende temaer blitt belyst: Alkoholens tilgjengelighet blant mindreåring ungdom, skader og problemer knyttet til tenåringsdrikking, kombinert bruk av alkohol og cannabis, rekruttering til illegal rusmiddelbruk, samt de unges kunnskap om rusmidler og rusmiddelbruk.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 14. Dopingbruk utenfor organisert idrett

  Skaffelse av nasjonale tall for utbredelse gjennom surveyundersøkelser og undersøke mer inngående bruksmønster, motiver for bruk, omfang av bivirkninger, behandlingserfaring, osv. gjennom dybdeintervj

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 15. Bruk og parametre for misbruk av vanedannende legemidler

  Legemidler som ofte blir forskrevet til pasienter med angst, søvnvansker eller smerter, kan være svært avhengighetsskapende. Vi ønsker å belyse omfang og fordeling av bruk av legemidlene i Norge.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 16. Pathways from Normal and Disordered Personality to Substance Use Disorders

  Formålet er å studere sammenhengen mellom normal personlighet, patologiske personlighetstrekk, personlighetsforstyrrelser og ruslidelser gjennom en longitudinell, populasjonsbasert tvillingstudie.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 17. Bruk av tobakk og rusmidler i befolkningen- SSB Rusundersøkelsen

  Monitorering av tobakk, alkohol, legemidler og narkotika.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 18. Narkotikabrukere i behandling. Analyser basert på data fra Norsk Pasientregister (NPR)

  Fra året 2010 har SIRUS etablert en rutine med uttak av data i tabellform fra Norsk pasientregister for å oppfylle forpliktelse til europeisk rapportering i EMCDDA innen indikatoren TDI.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 19. Narkotikabruk - omfang, forbruk, marked og aktører

  Beskrive og analysere bruken og brukerne av narkotika i Norge. Nye surveydata fra SSB vil sammen med andre datasett bli analysert for å følge endringer i bruksmønstre.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 20. Evaluering av overdosestrategien 2014-2017

  Overdosestrategien ble lansert av Helse og omsorgsdepartementet i 2013 og FHI fikk å oppdrag å gjennomføre en prosessevaluering, jf. tillegg til tildelingsbrev for 2013.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert