Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Prosjekter

Viser  36  treff

Sorter etter:
|
Begrens søket
 1. Bruk av opioider for kroniske smerter

  Hovedmålet med prosjektet er å finne ut om det har begynt å utvikle seg en opioidepidemi i Norge.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 2. Buprenorfin sammenlignet med metadon for gravide kvinner i legemiddelassistert rehabilitering (LAR)

  Vi skal oppsummere forskning om effekter for mor, foster og barn, av vedlikeholdsbehandling med buprenorfin sammenliknet med metadon under svangerskapet.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 3. Sammenhenger mellom personlighet og rus blant norske tvillinger. En oppfølgingsstudie

  Formålet med prosjektet er å undersøke sammenhenger mellom personlighet og rus gjennom en longitudinell, populasjonsbasert studie. Prosjektet innebærer kobling av spørreskjema og registerdata.

  Prosjekt

  Publisert

 4. Selvreguleringsstrategier

  Prosjektet vil fokusere på motiver knyttet til egenverdien av selvregulering, et tema som hittil er lite utforsket.

  Prosjekt

  Publisert

 5. Rusmidler i Norge

  Rusmidler i Norge inneholder fakta og statistikk om alkohol, tobakk, narkotika og vanedannende legemidler. Ulike former for data og informasjon om rusmidler og tobakk skal oppdateres og sammenstilles.

  Prosjekt

  Publisert

 6. Nedtrapping for gravide i LAR (prosjektbeskrivelse)

  Vi har fått i oppdrag av Helsedirektoratet å utarbeide en systematisk oversikt om effekter for mor og barn av nedtrapping av vedlikeholdsbehandling med metadon eller buprenorfin under svangerskapet.

  Prosjekt

  Publisert

 7. Pathways from Normal and Disordered Personality to Substance Use Disorders

  Formålet er å studere sammenhengen mellom normal personlighet, patologiske personlighetstrekk, personlighetsforstyrrelser og ruslidelser gjennom en longitudinell, populasjonsbasert tvillingstudie.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 8. Diagnosebasert undersøkelse psykiske lidelser og ruslidelser

  For å styrke datagrunnlaget på psykisk helse og rus og kunnskapen om psykiske lidelser og ruslidelser skal FHI gjennomføre en diagnosebasert befolkningsundersøkelse.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 9. Bruk og parametre for misbruk av vanedannende legemidler

  Vi har fremdeles lite kunnskap om overforbruk og misbruk av vanedannende legemidler.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 10. Rusmiddelbrukere i behandling (prosjektbeskrivelse)

  En beskrivelse av pasientgruppen som mottar tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) eller behandling for rusmiddelproblemer i psykisk helsevern (PHV).

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 11. Tiårig prospektiv studie av narkotikamisbrukere rekruttert fra behandling (prosjektbeskrivelse)

  Hva skal til for at rusmisbrukere i behandling skal endre sine rusvaner? Hvordan kan endringene forklares?

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 12. Verdier, holdninger og politiske valg knyttet til dagens narkotikapolitikk (prosjektbeskrivelse)

  Narkotikapolitikk var lenge dominert av en justispolitiske tilnærming med sterkt fokus på å redusere bruksomfang. Nye tilnærminger og tiltak har blitt vanligere de siste årene.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 13. Selvreguleringsstrategier (prosjektbeskrivelse)

  Det finnes lite rusmiddelrelatert forskning på selvreguleringsstrategier, dvs. måter folk selv kan regulere eget rusmiddelbruk.

  Prosjekt

  Publisert

 14. Kontrollskader og kontrollkostnader ved regulering (prosjektbeskrivelse)

 15. Rusmiddelutløste dødsfall (prosjektbeskrivelse)

  Det høye antall overdosedødsfall blant norske sprøytemisbrukere bekymrer. Det er derfor behov for mer kunnskap omkring overdoser og omstendigheter ved overdosedødsfall med tanke på forebygging.

  Prosjekt

  Publisert

 16. Påvisningstid i spytt og urin for oxazepam, zopiklon, diazepam og alprazolam

  Denne studien ønskes gjennomført for å få mer kunnskap om hvor lenge oxazepam, zopiklon, diazepam og alprazolam kan påvises i spytt og urin etter inntak av en enkeltdose.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 17. Rusmiddelbruk blant festivaldeltakere i Norge

  Dette er en tverrsnittsundersøkelse (n=1200) fra ulike festivaler i Norge 2016/2017.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 18. Forebyggende straff: alternative reaksjonsformer overfor unge i narkotikasaker

  Prosjektet handler om hva som skjer med ungdom (15-17 år) som blir pågrepet for brudd på narkotikalovgivningen.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 19. Bruk av illegale rusmidler hos gravide

  Studien vil se på om bruk av illegale rusmidler eller legemidler brukt i legemiddelassistert rehabilitering er assosiert med uønskede svangerskapskomplikasjoner eller senere utvikling hos barn.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 20. Legemiddelassistert rehabilitering av opioidavhengigige gravide; en skandinavisk studie av effekter på barnet på kort og lang sikt

  Hovedmålet er å studere korttids og langtidseffekter på barn av mødre som har fått LAR behandling i graviditeten.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert