Hopp til innhold

Nyheter og forskningsfunn

Viser  14  treff

Sorter etter:
|
Begrens søket
 1. Mange innsatte i norske fengsler har alkoholproblemer

  Halvparten av alle innsatte hadde alkoholproblemer av en viss alvorlighetsgrad da de ble fengslet. Det viser en vitenskapelig artikkel FHI har bidratt i.

  Forskningsfunn

  Publisert

 2. Nesten ingen ungdommer røyker lenger

  I 1999 oppga 24 prosent av norske 10.-klassinger at de røykte daglig. Siden den gang har andelen blitt stadig mindre. I 2019 var den redusert til 2 prosent. Bare Island har færre dagligrøykende ungdom

  Nyhet

  Publisert

 3. Økende cannabisbruk blant ungdom

  Antallet 10-klassinger som sier de har prøvd cannabis øker. Færre tror det er stor skade forbundet med bruken.

  Forskningsfunn

  Publisert

 4. Økt bruk av sterke smertestillende medisiner med opioider

  Nesten halvparten av pasientene som får opioider på blå resept mot kroniske smerter, blir langvarige brukere, og flere får høyere doser enn anbefalt, viser en ny studie fra FHI.

  Forskningsfunn

  Publisert

 5. Cannabis kan gi lavere fødselsvekt

  Langvarig bruk av cannabis under svangerskapet kan føre til lavere fødselsvekt hos nyfødte, viser en fersk studie basert på data fra Den norske mor-, far- og barnundersøkelsen (MoBa) ved FHI.

  Forskningsfunn

  Publisert

 6. Stigma en barriere ved legemiddelassistert rehabilitering

  Stigma – å føle seg stemplet – er en barriere for å oppsøke eller forbli i legemiddelassistert rehabilitering (LAR), viser en systematisk oversikt over kvalitativ forskning fra Folkehelseinstituttet.

  Nyhet

  Publisert

 7. 12. feb | 2020

  Åpent fagmøte om rusreformen

  I dette åpne fagmøtet spør vi: Hva innebærer Rusreformen?
  14.00-15.30
  Seminar
  Kulturhuset i Oslo, Youngs gate 6

  Arrangement

 8. Heroin ned fra narkotikatoppen

  For tredje år på rad var andre opioider enn heroin den hyppigste årsaken bak narkotikautløste dødsfall, viser 2018-statistikken fra Dødsårsaksregisteret.

  Nyhet

  Publisert

 9. Rekordhøye kokainbeslag i EU

  Ny statistikk viser at antallet kokainbeslag var rekordhøyt i EU i 2017. Europeiske land gjorde 104 000 kokainbeslag i 2017, mot 98 000 i 2016. Totalt ble det beslaglagt 140 tonn kokain.

  Nyhet

  Publisert

 10. Mistanke om bakterieforurenset narkotika i omløp

  Det er varslet om to tilfeller av en alvorlig bakterieinfeksjon blant personer i Oslo som har tatt stoff med sprøyter. Helsepersonell bør ha økt oppmerksomhet på symptomer hos sprøytebrukere.

  Nyhet

  Publisert

 11. Stor auke i talet på cannabispasientar

  Talet på pasientar med cannabis som hovudproblem har auka frå 2500 til 3600 pasientar årleg i spesialisthelsetenesta sidan 2010. Det er ei auke på 44 prosent.

  Forskningsfunn

  Publisert

 12. Stadig færre 15-åringer drikker

  I 1999 drakk 55 prosent av alle norske 15–16-åringer alkohol minst én gang i måneden. Siden den gang har andelen blitt stadig mindre. Nå drikker bare 24 prosent like ofte.

  Nyhet

  Publisert

 13. Cannabismisbruk mulig årsak til psykose

  Risikoen for å utvikle psykose er mer enn tredoblet dersom man misbruker cannabis. Det viser en ny tvillingstudie fra Folkehelseinstituttet.

  Forskningsfunn

  Publisert

 14. Hvilke faktorer påvirker utvikling av problematferd hos barn eksponert for LAR under svangerskapet?

  En studie av fireåringer der mor har hatt legemiddelassistert rehabilitering (LAR) under svangerskapet, viser at atferdsproblemer hos barna kanskje ikke skyldes en direkte effekt av legemidlene.

  Forskningsfunn

  Publisert Oppdatert