Hopp til innhold

Prosjekter

Viser  9  treff

Sorter etter:
|
Begrens søket
 1. Kardiopulmonære effekter av eksponering for ekstreme temperaturer og luftforurensning i Europa

  Prosjektet vil bruke epidemiologiske data og modellering for å avdekke sårbarhetsfaktorer av betydning for å anslå framtidig forekomst av CPD og å identifisere kostnadseffektive tiltak i Europa.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 2. Forskningsprosjektet ELAPSE

  Formålet med forskningsprosjektet ELAPSE er å øke kunnskapen om helseeffekter av lave nivåer av luftforurensning.

  Prosjekt

  Publisert

 3. Helseeffekter av luftforurensning fra transport

  Transport related Air Pollution and Health impacts-Integrated Methodologies for Assessing Particulate Matter

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 4. Betydningen av lave nivåer av luftforurensning for befolkningens helse

  Denne studien vil fokusere på mulige effekter av de laveste nivåer av luftforurensning i Europa, fordi mer kunnskap er nødvendig her.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 5. Sammenheng mellom luftforurensning og helse og velferd i nordiske land (NordicWelfAir)

  Dette prosjektet vil ved bruk av forbedret eksponeringskarakterisering over tiår og bruk av nasjonale helseregistre og kohorter undersøke sammenhengene i de nordiske landene.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 6. HELIX Barn og miljø

  HELIX Barn og Miljø er en del av et EU-finansiert forskningsprosjekt under 7. rammeprogram kalt HELIX (The Human Early-Life Exposome). Vi samarbeider med flere land i Europa.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 7. HELIX - utendørs miljøeksponering og barns helse

  Barn er utsatt for en rekke miljøfaktorer som kan være av betydning for deres utvikling og helse. Det er fortsatt for liten kunnskap om barns miljø og hvordan miljøfaktorer kan virke på barn.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 8. Effekten av miljøforurensning på primære humane blod monocytter og makrofager

  Prosjektet vil finne sammenhengen mellom eksponering for ulike miljøforurensninger og cellulære forandringer som kan være relevante for utvikling av sykdommer knyttet til immunsystemet hos mennesker.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 9. Undersøkelse av muggsoppgifter i urin

  Prosjektet undersøker eksponering for muggsoppgifter ved ved å måle muggsoppgifter i urinen til den norske befolkningen.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert