Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Prosjekter

Viser  23  treff

Sorter etter:
|
Begrens søket
 1. Stabilitet-variasjon av HDL-K nivå hos enkeltindivider

  HDL-kolesterol (HDL-K) som markør for alkoholinntak.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 2. Sosial ulikhet i alkoholbruk, røyking og livsstilssykdom

  Prosjektet skal gi ny kunnskap om den relative betydningen av utdanning, inntekt og yrkesstatus for samlet sosial ulikhet i alkoholbruk og røyking.

  Prosjekt

  Publisert

 3. Rusmidler i Norge

  Rusmidler i Norge inneholder fakta og statistikk om alkohol, tobakk, narkotika og vanedannende legemidler. Ulike former for data og informasjon om rusmidler og tobakk skal oppdateres og sammenstilles.

  Prosjekt

  Publisert

 4. Norsk alkoholpolitikk – prosesser, effekter og virkemidler

  Delprosjekt 1: Evaluering av endringer i alkoholloven. Delprosjekt 2: Belyse bruk av alkoholpolitiske virkemidler lokalt, nasjonalt og overnasjonalt.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 5. Langtidskonsekvenser av foreldres rusproblemer

  Dette prosjektet vil gi økt kunnskap om hvordan det å vokse opp med foreldre med rusproblemer påvirker livet ikke bare på kort sikt som ung voksen, men gjennom hele livsløpet.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 6. Rusmiddelbrukere i behandling (prosjektbeskrivelse)

  En beskrivelse av pasientgruppen som mottar tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) eller behandling for rusmiddelproblemer i psykisk helsevern (PHV).

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 7. Verdier, holdninger og politiske valg knyttet til dagens narkotikapolitikk (prosjektbeskrivelse)

  Narkotikapolitikk var lenge dominert av en justispolitiske tilnærming med sterkt fokus på å redusere bruksomfang. Nye tilnærminger og tiltak har blitt vanligere de siste årene.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 8. Selvreguleringsstrategier (prosjektbeskrivelse)

  Det finnes lite rusmiddelrelatert forskning på selvreguleringsstrategier, dvs. måter folk selv kan regulere eget rusmiddelbruk.

  Prosjekt

  Publisert

 9. Alkoholloven i en utelivskontekst

  Hensikten med prosjektet er å evaluere endringer i alkoholloven samt kommunenes alkoholforvaltning i utelivet.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 10. Rusmidler og arbeidsliv (prosjektbeskrivelse)

  Hensikten med prosjektet er å studere holdninger til og utbredelse av alkoholbruk blant norske arbeidstakere, samt konsekvenser av alkoholbruk for arbeidsplassen og kollegaer.

  Prosjekt

  Publisert

 11. Registrert og uregistrert forbruk av alkohol og tobakk (prosjektbeskrivelse)

  Hensikten med prosjektet er å få oversikt over det samlede salget av alkohol og tobakk i Norge. Dette inkluderer både den registrerte, avgiftsbelagte omsetningen og den uregistrerte omsetningen.

  Prosjekt

  Publisert

 12. Påvirker partnerens drikkemønster mors alkoholbruk før, under og etter graviditet

  I denne studien vil vi undersøke i hvilken grad partnerens drikkemønster påvirker kvinnens alkoholbruk under graviditeten.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 13. Psykososial utvikling hos barn av mødre med alkoholproblemer

  Målet for prosjektet er å undersøke sammenhengen mellom foreldres alkoholmisbruk og alkoholproblemer, og psykososial tilpasning og utvikling hos deres barn i alderen 6 måneder til 8 år.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 14. Alkohol drikkemønster og hjerte- og karsykdom

  Studien vil se på den sprikende effekten av drikkemønster hos pasienter med tidligere hjertesykdom, individer med ulik grad av psykososial belastning og kognitive ferdigheter.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 15. Epidemiologiske analyser av alkoholinntak og sosioøkonomiske forhold i svangerskapet

  Ved å slå sammen data fra flere kohortstudier i Europa, vil vi i dette prosjektet undersøke sammenhenger ved alkoholinntak og sosioøkonomiske forhold i svangerskapet.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 16. Foreldres alkoholkonsum og negative langtidsutfall hos deres barn: rus, psykiske problemer og arbeidsledighet

  Alkohol står for det største omfanget av rusmiddelproblemer i Norge, både med hensyn til hvor mange som har et rusmiddelproblem og omfanget av de helsemessige og sosiale konsekvensene.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 17. Konsekvenser av alkoholbruk og alkoholmisbruk

  Formålet med prosjektet er å undersøke langtidsvirkninger av alkoholbruk og alkoholmisbruk.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 18. Registrert og uregistrert forbruk av alkohol og tobakk

  Målet med prosjektet er å få en bedre oversikt over det totale forbruket av alkohol og tobakk i Norge, og å følge utviklingen over tid.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 19. Kommunenes forvaltning av alkoholloven

  I dette prosjektet undersøkes hvordan kommunene forvalter oppgaven med lokal tilpasning av alkoholpolitikken.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 20. Negative konsekvenser av andres alkoholbruk

  Fokus på fire former for negative konsekvenser av alkoholbruk: vold, negative konsekvenser for barns helse og velferd, promillekjøring og opplevde problemer knyttet til andres alkoholbruk.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert