Hopp til innhold

Prosjekter

Viser  14  treff

Sorter etter:
|
Begrens søket
 1. Kirurgi ved karpaltunnelsyndrom - Prosjektplan for fullstendig metodevurdering

  Folkehelseinstituttet har fått i oppdrag av Bestillerforum for Nye metoder å utarbeide en fullstendig metodevurdering av kirurgi ved karpaltunnelsyndrom.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 2. Bronkial termoplastikk- Behandling av pasienter med behandlingsrefraktær, alvorlig astma

 3. Work-related interventions for people on long-term sick leave

 4. Behandlinger av tilbakefall eller refraktært myelomatose: En fullstendig metodevurdering

  Evaluering av klinisk effekt og kostnadseffektivitet av behandlingsalternativ for pasienter som opplever tilbakefall eller refraktært myelomatose.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 5. Prosjektplan: Intermitterende pneumatisk kompresjon for å forebygge dyp venetrombose (DVT) hos immobile pasienter med akutt hjerneslag

  En fullstendig metodevurdering om intermitterende pneumatisk kompresjon (IPC) for å forebygge dyp venetrombose (DVT) hos immobile pasienter med akutt hjerneslag.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 6. Minimal-invasiv glaukomkirurgi (MIGS) for individer med åpenvinklet glaukom. En metodevurdering

  Vi vil undersøke relativ effekt, sikkerhet, og kostnadseffektivitet av metoden(e) til behandling av individer med åpenvinklet glaukom.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 7. Sykdomsbegrensende legemidler for behandling av primær-progressiv MS (PPMS), inkludert rituximab. En metodevurdering.

  I denne metodevurderingen vil vi undersøke klinisk effekt og kostnadseffektivitet for RRMS legemidler i behandling av pasienter med PPMS.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 8. Prosjektplan for tester ved mistanke om preeklampsi

  Metodevurdering: safety, effectiveness, diagnostic accuracy and cost-effectiveness of blood-based tests for women with suspected pre-eclampsia after 20 weeks' gestation.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 9. Utfasing av medisinske metoder i spesialisthelsetjenesten

  FHI skal bidra til at metoder som ikke anses som tilfredsstillende, blir utfaset.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 10. Kostnadseffektivitet, effekt og sikkerhet av kirurgisk lukking av patent foramen ovale (PFO) sammenlignet med medisinsk behandling for pasienter med kryptogent iskemisk slag

  Prosjektet skal undersøke kostnadseffektivitet, effekt, sikkerhet og organisatoriske konsekvenser av metoden.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 11. Organdonasjon med normoterm regional perfusjon etter global sirkulasjonsstans (cDCD)

  En fullstendig metodevurdering om organdonasjon med bruk av normoterm regional perfusjon hos pasienter som dør av hjerte- og respirasjonsstans når livsforlengende behandling avsluttes.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 12. MS-medisiner - en metodevurdering (prosjektbeskrivelse)

  I 2016 utførte FHI en metodevurdering med nettverksanalyse på 11 forskjellige medisiner. I denne nye metodevurderingen vi nå gjør, har vi inkludert to nye medisiner for MS.

  Prosjekt

  Publisert

 13. Hyperbar oksygenbehandling av osteonekrose (prosjektbeskrivelse)

  Folkehelseinstituttet skal på oppdrag fra Bestillerforum RHF/Nye metoder, undersøke effekt, sikkerhet og kostnadseffektivitet ved hyperbar oksygenbehandling av ostenekrose.

  Prosjekt

  Publisert

 14. Prehospital CT ved akutt hjerneslag eller hodeskade (prosjektbeskrivelse)

  Vi skal oppsummere og vurdere dokumentasjonen for klinisk effekt og sikkerhet av prehospital CT og eventuell igangsetting av behandling før ankomst i sykehus, sammenliknet med dagens praksis.

  Prosjekt

  Publisert