Hopp til innhold

Prosjekter

Viser  21  treff

Sorter etter:
|
Begrens søket
 1. NON-PROTECTED. The impact of perfluorinated toxicants and the gut microbiome on vaccine responses in children (Forskerprosjekt - FRIMEDBIO).

  Prosjektet skal undersøke om PFAS er av betydning for vaksine responsen også ved lavere nivåer, og undersøke tarmfloraens rolle for vaksineresponser.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 2. Bedret barnevaksinasjon og beredskap mot sesong og pandemisk influensa: betydning av cellulær immunitet

  The project assesses the prevalence of past pneumococcal infections and influenza in rural and urban areas of Ethiopia by determining cellular immune protection against new influenza strains.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 3. MINI-Nor-studien - Immunitet mot vaksineforebyggbare sykdommer hos gravide kvinner og deres barn

  Vi ønsker å kartlegge mors og barns beskyttelse ved å måle deres antistoffnivå mot disse sykdommene i blodet på fire ulike tidspunkt.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 4. Kikhoste epidemiologien med fokus på effekten av boostervaksinene i den Norske barnevaksinasjonsprogrammet på den alders-spesifikke kikhoste insidensen

  The aim of this study is to investigate the epidemiology of pertussis in Norway during years 1996–2019, with special attention to the changes occurring after the introduction of the 15-year booster.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 5. Barn med mangelfull vaksinasjon i Norge

  Studiens formål er å kartlegge vaksinasjonsdekningen for barn født i Norge av innvandrerforeldre fra et utvalg ikke-nordiske land som utgjør de største innvandrergruppene bosatt i Norge.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 6. Bruk av norske registerdata for å løse sentrale problemstillinger i kikhoste epidemiologi

  Prosjektet har som formål å løse sentrale problemstillinger i kikhoste epidemiologi.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 7. Pneumokokker blant barn i Norge

  Hvordan har bruk av syv-valent vaksinen mot pneumokokker (PKV7) og overgang til PKV13 påvirket bæring av pneumokokker? For å svare på det undersøker vi pneumokokkbærerskap blant barn i barnehager.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 8. Pneumokokker ved øvre luftveisinfeksjoner - Serotypefordeling, klonalitet og resistensforhold ved introduksjon av konjugert pneumokokkvaksine i barnevaksinasjonsprogrammet. Undersøkelse av bakterieisolater samlet inn gjennom NORM

  Ifm. introduksjon av en konjugert pneumokokkvaksine i barnevaksinasjonsprogrammet i 2006 ønsker vi å undersøke serotypefordeling blant pneumokokkisolater samlet inn ifm. reisistensovervåking.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 9. Forekomst av HPV i urinprøver blant vaksinerte og ikke-vaksinerte unge kvinner i Norge

  Gjennom tre tverrsnittsundersøkelser har vi frem til januar 2015 samlet inn urinprøver fra tre årskull kvinner som ikke var omfattet av HPV-vaksinasjonstilbudet i barnevaksinasjonsprogrammet.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 10. Seroprevalensstudie for kikhoste og andre vaksineforebyggbare sykdommer i Norge

  I denne seroepidemiologiske studien er hensikten å kartlegge immunstatus mot Bordetella pertussis (kikhoste) i den norske befolkningen.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 11. Styrket overvåking av systemisk pneumokokksykdom hos barn og voksne i Norge og Europa

  Formålet med studien er å styrke overvåking av systemisk pneumokokksykdom i Norge og Europa. Gjennom bedre overvåking kan beskyttende effekt av pneumokokkvaksinasjon beregnes.

  Prosjekt

  Publisert

 12. Varicella-zoster virusinfeksjoner i Norge

  Formålet med prosjektet er å estimere forekomst av varicella og herpes zoster i den norske befolkningen ved hjelp av ulike registerdata.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 13. Vaksinasjonsdekning og spredningspotensiale for smittsomme sykdommer i Norge

  I denne studien ønsker vi å kartlegge vaksinasjonsdekning i den norske befolkningen. Vi vil også studere mønstre for sosial kontakt – hvem møter hvem.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 14. Uspesifikke helseeffekter av barnevaksinasjonsprogram i Norden

  I dette samarbeidsprosjektet vil vi ved hjelp av data fra de nordiske helseregistrene sammenlikne forekomst og risikofaktorer for infeksjonssykdommer hos små barn i Norge, Sverige, Danmark og Finland.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 15. Tarminvaginasjon og Kawasakis sykdom: insidens og sykdomsbyrde blant barn i Norge

  Målet med prosjektet er å beregne insidens av tarminvaginasjon blant barn under 2 år og Kawasakis sykdom blant barn under fem år i Norge i løpet av 2008-2013.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 16. Rotavirusinfeksjon i Norge og effekt av vaksinasjon mot rotavirus

  Prosjektet vil bruke data fra nasjonale helseregistre om sykehusinnleggelser og konsultasjoner i allmennpraksis forårsaket av gastroenteritt for å kartlegge sykdomsbyrden.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 17. Pneumokokker blant barn i Norge

  For å få større kunnskap om den langsiktige effekten av PKV13 vaksine, undersøker vi pneumokokkbærerskap blant barn i barnehager.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 18. Pneumokokk serotypedistribusjon blant risikogrupper

  I denne registerstudien vil vi kartlegge forandringer i systemisk pneumokokksykdom epidemiologi blant ulike risikogrupper over tid.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 19. Overvåking av rotavirusinfeksjon i Norge

  Kartlegging av sykdomsbyrden av rotavirus i Norge før vaksinen innføres samt å studere vaksinens effekt på sykdomsforekomst i befolkningen.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 20. Det norske barnevaksinasjonsprogrammet: Holdninger, vaksineopptak og sikkerhet av HPV-vaksine og andre vaksiner i programmet

  Formålet med prosjektet er å belyse tre problemstillinger rundt barnevaksinasjonsprogrammet og introduksjon av HPV-vaksinen.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert