Hopp til innhold

Nyheter og meldinger

Viser  37  treff

Sorter etter:
|
Begrens søket
 1. Utbruddsstammen påvist i importert storfekjøtt fra Tyskland

  Salmonella Enteritidis med samme genetiske profil som utbruddsstammen er påvist i et parti storfekjøtt importert fra Tyskland. Kjøttet er blant annet brukt i karbonadedeig.

  Nyhet

  Publisert

 2. Utbrudd av salmonellasmitte

  Folkehelseinstituttet (FHI) har oppdaget et utbrudd av mage-tarmbakterien Salmonella Enteritidis.

  Nyhet

  Publisert

 3. Endret råd om håndtering av EHEC

  Folkehelseinstituttet har endret rådene for oppfølging av barn ≤ 5 år med blodig diaré og EHEC stx1a . Disse har tidligere blitt fulgt opp som høyvirulent EHEC, men vil fra nå bli fulgt opp som lavvirulent EHEC. Sist gang rådene for oppfølging av EHEC...

  Melding

  Publisert

 4. Ferdig oppskåret salat er trolig kilden til utbruddet med Yersinia enterocolitica

  Smittekilden til det nasjonale utbruddet med Yersinia enterocolitica er trolig et ferdig oppskåret salatprodukt viser etterforskningen av utbruddet. Utbruddet anses som over.

  Nyhet

  Publisert

 5. Utbrudd av yersiniose

  Folkehelseinstituttet har oppdaget økt forekomst av mage-tarmbakterien Yersinia enterocolitica O3. Så langt er det påvist smitte hos 10 personer som er bosatt i flere fylker.

  Nyhet

  Publisert

 6. Fugleinfluensa påvist hos villfugl i Norge

  Fugleinfluensa er påvist hos to gjess funnet i Rogaland. Veterinærinstituttet har analysert prøver fra fuglene, som viser høypatogen fugleinfluensa A(H5N8).

  Nyhet

  Publisert Oppdatert

 7. Nå starter høysesongen for omgangssyke – husk håndvask

  Høst og vinter er høysesong for omgangssyke forårsaket av norovirus. God håndhygiene minsker sjansen for at du blir smittet og beskytter mot videre spredning av viruset.

  Nyhet

  Publisert

 8. Svak økning i antall tilfeller med harepest (tularemi)

  Folkehelseinstituttet har observert en svak økning i antall sykdomstilfeller med harepest rapportert til meldesystemet MSIS. Det er hittil i år meldt 73 tilfeller, flest i august til oktober.

  Nyhet

  Publisert Oppdatert

 9. Vannbårent campylobakter-utbrudd på Askøy i 2019

  Resultater fra utbruddet er publisert i det europeiske smitteverntidsskriftet «Eurosurveillance».

  Nyhet

  Publisert Oppdatert

 10. Hemolytisk uremisk syndrom forårsaket av E. coli

  FHI ble i forrige uke varslet om et tilfelle med den alvorlige nyresykdommen hemolytisk uremisk syndrom (HUS) hos et barn under 2 år bosatt i Oslo kommune. Barnet døde mens det var innlagt på sykehus.

  Nyhet

  Publisert

 11. Ferdigvasket babyspinat og spinat er trolig kilden til utbruddet med Yersinia enterocolitica

  Smittekilden til det nasjonale utbruddet med Yersinia enterocolitica serogrupp3 er trolig et ferdigvasket salatprodukt som innholder babyspinat eller spinat.

  Nyhet

  Publisert

 12. Utbrudd av yersiniose

  FHI har oppdaget økt forekomst av mage-tarmbakterien Yersinia enterocolitica O3. Utbruddsetterforskning skjer i samarbeid med kommuneoverleger, Veterinærinstituttet og Mattilsynet.

  Nyhet

  Publisert Oppdatert

 13. Fortsatt lave tall for andre smittsomme sykdommer enn covid-19

  I andre halvdel av mai ble det meldt om 354 tilfeller av smittsomme sykdommer andre enn covid-19. Dette er 57 prosent færre enn i tilsvarende periode i 2019.

  Nyhet

  Publisert

 14. Utbrudd av shigellose

  Folkehelseinstituttet har oppdaget et nasjonalt utbrudd av mage-tarmbakterien Shigella sonnei. Så langt er bakterien blitt påvist hos 8 personer. Personene er bosatt i flere fylker.

  Nyhet

  Publisert

 15. Utbrudd av Enterohaemorrhagisk E. coli (EHEC-infeksjon)

  Siden august 2019 har Folkehelseinstituttet funnet samme variant av bakterien Enterohaemorrhagisk E. coli (EHEC) hos fem personer. Prøver fra ytterligere to personer kan ha samme variant.

  Nyhet

  Publisert Oppdatert

 16. Listeriautbrot i Spania

  Spanske helsestyresmakter melder om eit stort utbrot av den matbårne bakteriesjukdommen listeriose. Reisande som kan ha ete det aktuelle produktet bør kontakte lege dersom dei har symptom.

  Nyhet

  Publisert

 17. Sommeren er høysesong for mat- og vannbårne infeksjoner

  Dette er sesongen for mat- og vannbårne sykdommer, men ved å følge noen enkle råd kan du redusere risikoen for å bli smittet med typiske «sommerbakterier».

  Nyhet

  Publisert

 18. Fakta om campylobacter

  Campylobacter er en bakterie som kan gi diaresykdom hos mennesker. Mennesker blir smittet gjennom forurenset mat eller vann, eller ved kontakt med smittede dyr eller fugler.

  Nyhet

  Publisert

 19. FHI med bistand til Askøy kommune i anledning vannbårent smitteutbrudd

  I slutten av forrige uke ble det varslet om et større smitteutbrudd med mistanke om at vann var kilden.

  Nyhet

  Publisert

 20. Vannbårne utbrudd − årsaker og forekomst i Norge

  Generelt har vi godt og trygt drikkevann i Norge. Utbrudd av smittsom sykdom forårsaket av forurenset drikkevannet skjer likevel med ujevne mellomrom.

  Nyhet

  Publisert