Hopp til innhold

Nyheter og meldinger

Viser  21  treff

Sorter etter:
|
Begrens søket
 1. SYSVAK er lansert i FHIs statistikkbank

  Data fra Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK er nå lansert i FHIs statistikkbank, og er tilgjengelig på våre nettsider.

  Nyhet

  Publisert

 2. SYSVAK-nett har fått slettefunksjon for feilregistrert vaksinering

  Nå kan kommuner og helseforetak slette feilregistrerte vaksinasjoner i SYSVAK-nett. Den nye funksjonen kan tas i bruk i dag den 17. februar.

  Nyhet

  Publisert

 3. Tekniske problemer med å oppdatere data i Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK

  Det har oppstått tekniske problemer med oppdatering av data i Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK. Dette medfører at oppdatert koronavaksinasjonsstatistikk først oppdateres 29.01.21 på våre nettsider. Vi beklager ulempen dette medfører. Dette problem...

  Melding

  Publisert

 4. Nå også alder og kjønn i statistikken for koronavaksinering

  Per 26. januar har 80.358 personer fått 1. dose med koronavaksine, mens 3525 har fått 2. dose. Heretter publiseres også statistikk over antall vaksinasjoner fordelt i aldersgrupper og mellom kjønn.

  Nyhet

  Publisert

 5. Helsepersonell ser vaksinasjon i kjernejournal

  Nå kan helsepersonell se pasientens vaksinasjonsoversikt i sanntid via kjernejournal. Dette er særlig aktuelt for alle som nå skal vaksinere mot Covid-19 og nyttig i all annen vaksinasjon.

  Nyhet

  Publisert

 6. Pasientsikkerhet og riktige vaksinasjonstall

  Et tall media og mange er opptatt av nå, er hvor mange som er vaksinert. Disse tallene henter FHI ut fra det Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK.

  Nyhet

  Publisert

 7. Problemet løst - SYSVAK-nett er ikke nede

  PROBLEMET ER LØST SYSVAK-nett har tekniske problemer som vi jobber med å løse. Antagelig løses det om kort tid, og vi vil oppdatere så raskt feilen er rettet opp. Det er viktig at vaksinasjonene som settes i dag også registreres i SYSVAK. Beklager...

  Melding

  Publisert

 8. Publisering av vaksinasjonsstatistikk fra SYSVAK

  Folkehelseinstituttet publiserer i dag de første tallene om antall gitte koronavaksinedoser fra Nasjonalt vaksinasjonsregister, SYSVAK.

  Nyhet

  Publisert

 9. SYSVAK-nett er lansert

  SYSVAK-nett ble lansert mandag 7. desember 2020. Dette er en ny webløsning for elektronisk registrering av alle vaksinasjoner til SYSVAK. Løsningen er et alternativ for helsevirksomheter som ikke har elektronisk pasientjournal med SYSVAK-kommunikasjon....

  Melding

  Publisert

 10. Elektronisk registrering av vaksinering med Fluad i SYSVAK-nett

  SYSVAK-nett er en ny webløsning for elektronisk registrering av vaksinasjoner til SYSVAK, og som er tilgjengelig fra 7. desember 2020. Denne kan brukes på utstyr tilkoblet sikker sone (Helsenett). Det er også mulig å innhente vaksinasjonsstatus for...

  Melding

  Publisert Oppdatert

 11. Anbefaler hvem som bør prioriteres for koronavaksinering

  Risikogrupper, helsepersonell og medarbeidere i kritiske samfunnsfunksjoner bør prioriteres for koronavaksinering, anbefaler den eksterne ekspertgruppen for etikk og prioritering.

  Nyhet

  Publisert

 12. SYSVAK-registeret viser at stadig flere over 65 år tar influensavaksine

  Andelen influensavaksinerte eldre i sesongen 2019/20 per bydels-, kommune-, fylkes- og landsnivå er nå tilgjengelig i Kommunehelsa statistikkbank.

  Nyhet

  Publisert

 13. Rapportering av årsak til influensavaksine

  Årsaken til influensavaksinering skal nå rapporteres til SYSVAK. Inntil de elektroniske journalsystemene har fått dette på plass, vil Folkehelseinstituttet likevel akseptere bestillingene. Den første januar i år trådte en endring i SYSVAK-registerforsk...

  Melding

  Publisert

 14. Felles Vaksine- og Smitteverndager 2020 - foreløpig program

  Felles Vaksinedager og Smitteverndager 2020 avholdes dagene som et webinar 12.-14. oktober i samarbeid med Smittevernforum. Foreløpig program er nå publisert. På nettsiden finner du også lenke til skjema for registrering, samt påloggingslenke til...

  Melding

  Publisert

 15. Høy oppslutning om barnvaksinasjonsprogrammet i Norge

  De aller fleste barn og unge i Norge får de vaksinene som er anbefalt i barnevaksinasjonsprogrammet. Det viser vaksinasjonsdekningen fra 2019 fra det nasjonale vaksinasjonsregisteret SYSVAK. 

  Nyhet

  Publisert

 16. Viktige endringer i SYSVAK-forskriften fra 1. januar 2020

  Registrering uten samtykke og reservasjonsrett av alle vaksinasjoner Etter 1. januar registreres alle vaksinasjoner i SYSVAK, også de utenfor program, uten samtykke eller reservasjonsrett for den som vaksineres. Dette er nedfelt i SYSVAK-registerforskr...

  Melding

  Publisert

 17. Enkelte stillehavsøyer krever dokumentert meslingvaksinasjon før innreise

  På Amerikansk Samoa, Marshalløyene, Solomonøyene og Tokelau er det innført visse krav om dokumentert meslingvaksinasjon før innreise. Dette er for å unngå spredning av meslinger i øybefolkningen.

  Nyhet

  Publisert Oppdatert

 18. Nytt og felles søknadsskjema for forskningsdata

  Nå er det mulig å søke om tilgang til forskningsdata fra 47 ulike datakilder fra flere aktører i ett og samme søknadsskjema.

  Nyhet

  Publisert

 19. Andelen influensavaksinerte blant personar over 65 år viser jamn auke

  Andelen influensavaksinerte eldre i sesongen 2018-2019 på bydels-, kommune-, fylkes- og landsnivå er no tilgjengeleg i Kommunehelsa statistikkbank.

  Nyhet

  Publisert

 20. Fortsatt høy oppslutning om barnevaksinasjonsprogrammet i Norge

  De aller fleste barn og unge får de vaksinene som er anbefalt i barnevaksinasjonsprogrammet. Det viser dekningstallene for 2017 og 2018.

  Nyhet

  Publisert