Hopp til innhold

Nyheter og meldinger

Viser  15  treff

Sorter etter:
|
Begrens søket
 1. Færre rapporter om andre smittsomme sykdommer enn covid-19

  Den andre halvdelen av oktober er det rapportert om halvparten så mange tilfeller av smittsomme sykdommer som tilsvarende periode i fjor.

  Nyhet

  Publisert

 2. Nedgangen for andre smittsomme sykdommer enn covid-19 fortsetter

  Tendensen til at det rapporteres færre andre smittsomme sykdommer en covid-19 under pandemien fortsetter.

  Nyhet

  Publisert

 3. Fortsatt nedgang for andre smittsomme sykdommer enn covid-19

  Tendensen til at det under pandemien rapporteres om færre andre smittsomme sykdommer enn covid-19 holder seg.

  Nyhet

  Publisert

 4. MSIS-rapport for august viser fortsatt nedgang i rapporterte smittsomme sykdommer

  Mellom 1. og 31. august ble 1 494 tilfeller av smittsomme sykdommer utenom covid-19, meldt til MSIS. Det var 44% færre tilfeller enn i tilsvarende periode i 2019.

  Nyhet

  Publisert

 5. Rask rapportering til MSIS må prioriteres av legene – avgjørende for covid-19-håndteringen

  Gjennom covid-19-pandemien har legers manglende og forsinkede rapportering til MSIS gjort at helsemyndighetene mangler avgjørende informasjon om covid-19-smitte i samfunnet.

  Nyhet

  Publisert

 6. Flere får påvist smittsomme sykdommer nå enn i vår

  Flere fikk påvist en annen smittsom sykdom enn covid-19 de siste 16 dagene i juli enn i tilsvarende rapporteringsperioder i april og mai.

  Nyhet

  Publisert

 7. Juli: Fortsatt lave tall for andre smittsomme sykdommer enn covid-19

  Færre blir nå rammet av smittsomme sykdommer, men det er økte sommertall for flåttbåren borreliose og «magesjau ».

  Nyhet

  Publisert

 8. Juni: Fortsatt lave tall for andre smittsomme sykdommer enn covid-19

 9. Fortsatt lave tall for andre smittsomme sykdommer enn covid-19

  I første halvdel av juni ble det meldt om 385 tilfeller av smittsomme sykdommer utenom covid-19. I tilsvarende periode i 2019 var antallet 1048.

  Nyhet

  Publisert

 10. Fortsatt lave tall for andre smittsomme sykdommer enn covid-19

  I andre halvdel av mai ble det meldt om 354 tilfeller av smittsomme sykdommer andre enn covid-19. Dette er 57 prosent færre enn i tilsvarende periode i 2019.

  Nyhet

  Publisert

 11. Aktuelt fra MSIS første halvdel av mai: bekrefter nedgang i smittsomme sykdommer

  I første halvdel av mai ble 331 tilfeller av andre smittsomme sykdommer enn covid-19 meldt til MSIS. Det var 61 prosent lavere enn i tilsvarende periode i 2019. Spesielt etter innføring av tiltak for sosial distansering i begynnelsen av mars, var det...

  Melding

  Publisert

 12. Mulighet for elektronisk innmelding av smittsomme sykdommer

  Folkehelseinstituttet har utviklet et elektronisk skjema til Meldingssystemet for smittsomme sykdommer (MSIS). Hensikten er å få en mer sanntidig oversikt over den epidemiologiske situasjonen i Norge.

  Nyhet

  Publisert

 13. Koronavirus 2019-nCoV meldingspliktig sykdom til MSIS

  Fra 31.01.2020 ble Koronavirus med utbruddspotensiale definert som ny meldingspliktig sykdom til MSIS. Kriterier for melding er positiv prøve for 2019-nCoV-infeksjon uavhengig av kliniske symptomer. 

  Melding

  Publisert

 14. Viktige endringer i MSIS-forskriften fra 1. januar 2020

  Utvidet meldeplikt for laboratorier Meldingsplikten fra laboratoriene i forskriften for Meldesystem for smittsomme sykdommer (MSIS) er endret. I henhold til denne skal laboratorier sende melding om alle mikrobiologiske prøvesvar samme dag som...

  Melding

  Publisert

 15. Nytt og felles søknadsskjema for forskningsdata

  Nå er det mulig å søke om tilgang til forskningsdata fra 47 ulike datakilder fra flere aktører i ett og samme søknadsskjema.

  Nyhet

  Publisert