Hopp til innhold

Prosjekter

Viser  9  treff

Sorter etter:
|
Begrens søket
 1. Nye aspekter ved et gammelt helseproblem. Norske Epidemiologiske Osteoporosestudier (NOREPOS)

  Dette prosjektet har som mål å produsere ny kunnskap som er relevant for fremtidig forebygging av brudd.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 2. Hoftebrudd i Norge: Risikofaktorer, forekomst og overlevelse. Norske epidemiologiske osteoporosestudier (NOREPOS)

  Prosjektet skal følge utvikling over tid i forekomst av nye hoftebrudd og overdødelighet etter hoftebrudd i befolkningen, og studere hvordan dette varierer.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 3. HUNT hørsel

  Vi vil benytte data fra HUNT, skoleundersøkelsene og befolkningsregistre til å undersøke utviklingen i forekomst, risikofaktorer og konsekvenser av hørselstap.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 4. Funksjonsfriske leveår blant eldre i Norge

  Målsettingen i studien er å beregne «funksjonsfriske leveår» blant eldre i Norge, trender over tid og etter sosioøkonomisk status.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 5. Effekt av pneumokokkvaksine hos eldre i Norge

  Formålet med studien er å beregne beskyttende effekt av ulike vaksiner mot pneumokokker hos eldre i Norge.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 6. Diabetes, osteoporose og brudd

  Både type 2 diabetes og osteoporose er hyppige diagnoser blant eldre og stiger med alderen. Type 2 diabetikere har ofte økt bentetthet (BT), men har likevel økt risiko for brudd.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 7. Longitudinelle analyser av aldring og funksjonsnivå

  Dette er en utvidelse av tidligere REK-godkjente prosjekt "Faktorer som påvirker fysisk funksjonsevne og aldringsprosessen i Tromsøundersøkelsen" (NR 2011/1659).

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 8. I-MOVE+ (personer 65 år eller eldre)

  Europeisk samarbeidsprosjekt om direkte og indirekte effekt av pneumokokkvaksine. Det gjøres analyser både på europeisk og nasjonalt nivå.

  Prosjekt

  Publisert

 9. Effekt av forebyggende bruk av støttestrømper til eldre med venøs insuffisiens og hovne ben: en systematisk oversikt (prosjektbeskrivelse)

  Vi skal oppsummere randomiserte kontrollerte studier som undersøker effekten av forebyggende bruk av støttestrømper til eldre med venøs insuffisiens og/eller tendens til hevelser i bena.

  Prosjekt

  Publisert