Hopp til innhold

Prosjekter

Viser  11  treff

Sorter etter:
|
Begrens søket
 1. Genetiske mekanismer i smerte og smertefølsomhet

  Målet med dette prosjektet er å identifisere molekylære årsaksmekanismer til kronisk smerte og økt smertefølsomhet ved bruk av genetiske metoder.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 2. Sammenhenger mellom angst, depresjon og kronisk smerte: En tvillingstudie

  Kronisk smerte rammer 30% av den voksne befolkningen og er viktigste årsak til sykefravær og uførhet.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 3. Inflammatoriske mekanismer i smertefølsomhet og kronisk smerte

  Formålet med dette prosjektet er å identifisere de spesifikke inflammatoriske mekanismene som er forbundet med smertefølsomhet.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 4. Tinnitus og kronisk smerte

  Formålet med denne studien er å undersøke komorbiditet og fellestrekk ved tinnitus og smerte i et generelt befolkningsutvalg av den yngre del av befolkningen.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 5. Betydningen av hormonelle faktorer for kjønnsforskjeller i smerte

  Har tidlig pubertet og den totale eksponeringen for kjønnshormoner gjennom livet betydning for forekomst av kronisk smerte og for smertefølsomhet hos kvinner?

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 6. Kronisk smerte og fysiologisk belastning

  Studien undersøker i hvilken grad kronisk smerte er assosiert med flere systemer, akselerert aldring, økt sykelighet, nedsatt funksjonsevne og tidligere død.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 7. Smertefølsomhet og kronisk smerte hos ungdom

  Kronisk smerte er et betydelig folkehelseproblem og den viktigste årsak til uførhet.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 8. En genetisk assosiasjonsstudie av smertefølsomhet og kronisk smerte i den 6. Tromsøundersøkelsen

  Hensikten med denne studien er å identifisere genetiske polymorfismer som er assosiert med kronisk smerte og smertefølsomhet.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 9. Sammenheng mellom fysisk aktivitet og langvarig smerte

  Prosjektet skal dokumentere sammenheng mellom fysisk aktivitet og smerte i en generell populasjon.

  Prosjekt

  Publisert

 10. En pilotstudie av genetiske relasjoner mellom smertedimensjoner i Tromsø Studien

  Pilotstudie for å beregne statistisk kraft og demonstrere gjennomførbarheten av et prosjekt der hensikten er å bygge opp en taksonomi for kronisk smerte.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 11. Tromsø Pain Study (prosjektbeskrivelse)

  Målet er å kartlegge smertefølsomhet uavhengig av sykdom og dermed beskrive variasjonsbredden av smertefølsomhet i befolkningen.

  Prosjekt

  Publisert