Hopp til innhold

Prosjekter

Viser  77  treff

Sorter etter:
|
Begrens søket
 1. SCOPE – Scandinavian studies of Covid-19 in pregnancy

  The SCOPE project will provide new and essential information on COVID-19-related risks to pregnant women and their newborns.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 2. Epidemiologiske studier av legemiddelbruk med spesielt fokus på sikkerhet av legemiddelbruk i tilknytning til svangerskap og hos barn/unge

  Formålet med studien er å koble data fra helseregistre og noen andre datakilder i fem nordiske land for å undersøke legemiddelbruk hos kvinner i fertil alder, vordende fedre og barn.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 3. COVID-19 og svangerskap (CoronaPreg)

  Dette prosjektet skal benytte de norske helseregistrene for å forstå betydningen av COVID-19 hos gravide.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 4. Sammenlikne studie av bruk av prevensjonsmidler blant kvinner i Somalia og blant somaliske kvinner i Norge

  Målet er å undersøke forskjellen mellom somaliske kvinner i Norge og deres opprinnelige befolkning med hensyn til fruktbarhetspreferanser, holdninger til abort og prevensjonsbruk.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 5. Utvikling og validering av en prediksjonsmodell for vitamin D i Den norske mor, far og barn-undersøkelsen

  Formålet med studien er å bygge en statistisk modell som kan predikere D-vitaminstatus midtveis i graviditeten hos alle kvinnene i Den norske mor, far og barn-undersøkelsen.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 6. Håndtering av svangerskap som har passert termin - Prosjektplan for systematisk oversikt

  Vi vil vurdere effektene av å sette i gang fødsel ved 41 svangerskapsuker sammenliknet med avventende holdning fram til 42 uker.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 7. Telomerlengde og fruktbarhet hos kvinner

  Denne studien skal se på sammenhengen mellom telomerlengde og fruktbarhet hos kvinner.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 8. MINI-Nor-studien - Immunitet mot vaksineforebyggbare sykdommer hos gravide kvinner og deres barn

  Vi ønsker å kartlegge mors og barns beskyttelse ved å måle deres antistoffnivå mot disse sykdommene i blodet på fire ulike tidspunkt.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 9. Genetiske faktorer i fødselsrelaterte fenotyper

  Vårt prosjekt vil gi innsikt i den genetiske arkitekturen for preterm fødsel ved undersøkelse av mangeartede fødselsrelaterte fenotyper.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 10. INFERTILITET- Vurdere den kausale sammenhengen mellom infertilitet og hjerte-kar sykdom

  Dette prosjektet tar sikte på å forstå den kausale sammenhengen mellom infertilitet og hjerte-kar sykdom.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 11. Menns risikofaktorer for uønsket svangerskapsutfall

  Dette forskningsprosjektet vil se på menns risikofaktorer i forhold til barnløshet, spontanabort, dødfødsel, totale tap og medfødte misdannelser med fokus på hjertefeil.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 12. Oppfølgings- og kommunikasjonstiltak til gravide med svangerskapsdiabetes – en systematisk kartleggingsoversikt

  En systematisk kartleggingsoversikt over forskning om effekten av og erfaringen med oppfølgings- og kommunikasjonstiltak til gravide med svangerskapsdiabetes.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 13. Prosjektplan: Effekten av å screene alle gravide sammenlignet med å screene gravide med risikofaktorer for å avdekke svangerskapsdiabetes: en systematisk oversikt

  Denne systematiske oversikten skal se på effekten av å screene alle gravide sammenlignet med å screene gravide med risikofaktorer for å avdekke svangerskapsdiabetes.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 14. Socioeconomic disparities in offer and uptake of antenatal care

  Studien vil undersøke om det foreligger sosiale klasseforskjeller i fosterdiagnostikk samt eventuelle årsaker til slike forskjeller.

  Prosjekt

  Publisert

 15. Prosjektplan for tester ved mistanke om preeklampsi

  Metodevurdering: safety, effectiveness, diagnostic accuracy and cost-effectiveness of blood-based tests for women with suspected pre-eclampsia after 20 weeks' gestation.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 16. Glukosebelastningstest i svangerskapet: en systematisk kartleggingsoversikt

  Helsedirektoratet ønsker en oversikt over hva som finnes av publisert forskning på gravides opplevelser og erfaringer med å ta en glukosebelastningstest for å avdekke svangerskapsdiabetes.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 17. Effekten av å screene alle gravide sammenlignet med å screene gravide med risikofaktorer for å avdekke svangerskapsdiabetes: en systematisk oversikt

  Denne systematiske oversikten skal se på effekten av å screene alle gravide sammenlignet med å screene gravide med risikofaktorer for å avdekke svangerskapsdiabetes.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 18. Effekt av akrylamid på utvikling av nervesystemet

  Denne studien vil undersøke om mors eksponering for akrylamid fra kosten i svangerskapet er assosiert med utfall som kan ha sammenheng med utvikling av nervesystemet.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 19. Keisersnitt og infeksjoner hos barn

  Forskning antyder at barn født ved keisersnitt har en endret bakterieflora sammenlignet med barn født vaginalt, noe som kan ha konsekvenser for utviklingen av immunforsvaret.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 20. Buprenorfin sammenlignet med metadon for gravide kvinner i legemiddelassistert rehabilitering (LAR)

  Vi skal oppsummere forskning om effekter for mor, foster og barn, av vedlikeholdsbehandling med buprenorfin sammenliknet med metadon under svangerskapet.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert