Hopp til innhold

Prosjekter

Viser  80  treff

Sorter etter:
|
Begrens søket
 1. Genetisk variasjon og inntak av alkohol i svangerskapet

  Prosjektet har som formål å finne årsaker til inntak av alkohol i svangerskapet ved å benytte molekylærgenetiske metoder.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 2. Telomerlengde og fruktbarhet hos kvinner

  Denne studien skal se på sammenhengen mellom telomerlengde og fruktbarhet hos kvinner.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 3. Menns risikofaktorer for uønsket svangerskapsutfall

  Dette forskningsprosjektet vil se på menns risikofaktorer i forhold til barnløshet, spontanabort, dødfødsel, totale tap og medfødte misdannelser med fokus på hjertefeil.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 4. Intrauterine miljøeksponeringer og svangerskapsutfall

  I dette prosjekt vil vi undersøke om forskjellige intrauterine miljøfaktorer har en årsaksmessig effekt på svangerskapskomplikasjoner ved å benytte genetiske markører som instrumentelle variabler.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 5. Influensa i svangerskapet og kreft hos barn

  Bakgrunnen er vår manglende kunnskap om årsakene til kreft i barnealder.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 6. DNA-metylering hos nyfødte i forhold til i utero-eksponeringer og helseutfall hos barn

  Nyere studier antyder at eksponeringer i svangerskapet kan påvirke helse og sykdom hos avkom enten ved fødsel, i barnealder eller senere.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 7. Telomerlengde og preeklampsi

  Vår hypotese er at kort telomerlengde hos begge foreldrene, og dermed også hos barnet, bidrar i utviklingen av preeklampsi.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 8. Intervall mellom graviditeter, obstetrisk historie og uønskede svangerskpsutfall

  En longitudinell retrospektiv kohortstudie om effekten av svangerskapsintervall på mors og barns helse.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 9. Genetisk forståelse av sammenhengen mellom høyde og preeklampsi

  Hensikten er å forstå årsakene til svangerskapsforgiftning (preeklampsi). Det har lenge vært kjent at mors høyde henger sammen med risikoen for å utvikle preeklampsi i svangerskapet.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 10. Genetiske studier av preeklampsi

  Hensikten er å identifisere maternelle og føtale genetiske varianter som predisponerer for utvikling av preeklampsi.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 11. INFERTILITET- Vurdere den kausale sammenhengen mellom infertilitet og hjerte-kar sykdom

  Dette prosjektet tar sikte på å forstå den kausale sammenhengen mellom infertilitet og hjerte-kar sykdom.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 12. ADHD medication in pregnancy: understanding the population and outcomes related to treatment use and discontinuation

 13. Betydningen av lang reisevei til fødeinstitusjon og følgetjeneste for fødende kvinner - Prosjektplan for systematisk oversikt

  Gravide kvinner kan oppleve avstanden mellom hjemmet og fødeinstitusjon som en utrygg situasjon for seg selv og barnet.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 14. Antibiotika tidlig i livet og senere risiko for immunmediert sykdom

  Hovedmålet er å studere om miljøfaktorer som påvirker tidlig mikroflora er assosiert med senere risiko for immunmediert sykdom.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 15. Skandinaviske studier av Covid-19 og graviditet

  The SCOPE project will provide new and essential information on COVID-19-related risks to pregnant women and their newborns.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 16. Epidemiologiske studier av legemiddelbruk med spesielt fokus på sikkerhet av legemiddelbruk i tilknytning til svangerskap og hos barn/unge

  Formålet med studien er å koble data fra helseregistre og noen andre datakilder i fem nordiske land for å undersøke legemiddelbruk hos kvinner i fertil alder, vordende fedre og barn.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 17. COVID-19 og svangerskap (CoronaPreg)

  Dette prosjektet skal benytte de norske helseregistrene for å forstå betydningen av COVID-19 hos gravide.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 18. Sammenlikne studie av bruk av prevensjonsmidler blant kvinner i Somalia og blant somaliske kvinner i Norge

  Målet er å undersøke forskjellen mellom somaliske kvinner i Norge og deres opprinnelige befolkning med hensyn til fruktbarhetspreferanser, holdninger til abort og prevensjonsbruk.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 19. Utvikling og validering av en prediksjonsmodell for vitamin D i Den norske mor, far og barn-undersøkelsen

  Formålet med studien er å bygge en statistisk modell som kan predikere D-vitaminstatus midtveis i graviditeten hos alle kvinnene i Den norske mor, far og barn-undersøkelsen.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 20. Håndtering av svangerskap som har passert termin - Prosjektplan for systematisk oversikt

  Vi vil vurdere effektene av å sette i gang fødsel ved 41 svangerskapsuker sammenliknet med avventende holdning fram til 42 uker.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert