Hopp til innhold

Nyheter og meldinger

Viser  32  treff

Sorter etter:
|
Begrens søket
 1. Medfødte misdannelser øker risikoen for kreft også i voksen alder

  Alvorlige medfødte misdannelser øker risikoen for kreft helt opp i voksen alder. Jo flere misdannelser, desto høyere er risikoen, viser ny studie fra Folkehelseinstituttet og Universitetet i Bergen.

  Forskningsfunn

  Publisert

 2. Flere av de for tidligst fødte overlever det første året

  Rundt halvparten av barna som ble født så tidlig som i uke 23 i svangerskapet, overlevde det første året. Det viser 2019-statistikken fra Medisinsk fødselsregister.

  Nyhet

  Publisert

 3. Normalt svangerskap og fødsel for innlagte kvinner med covid-19

  I alt 17 gravide kvinner med positiv test for covid-19 var innlagt i sykehus i perioden fra mars til juni 2020. Foreløpige resultater viser at det gikk bra med både kvinnene og barna deres.

  Nyhet

  Publisert

 4. Noe kortere liggetid på barsel under starten av pandemien

  Kvinnene har noe kortere liggetid på barselavdeling. For øvrig ser det ikke ut til at pandemien har påvirket fødende kvinner og nyfødte barn.

  Nyhet

  Publisert

 5. Metodevurdering av blodprøvebaserte tester ved svangerskapsforgiftning

  Blodbaserte tester kan muligens forutsi risikoen en gravid kvinne har for å utvikle svangerskapsforgiftning. Nå er testene metodevurdert av FHI for å se om de bør brukes i klinisk praksis.

  Forskningsfunn

  Publisert

 6. Stadig flere fødsler settes i gang kunstig

  Mer enn hver 4. fødsel settes i gang med medikamenter eller andre metoder på grunn av blant annet overtidig svangerskap eller svangerskapsforgiftning. Det viser nye tall fra Medisinsk fødselsregister.

  Nyhet

  Publisert

 7. Nesten 300 rakk ikke fram til fødeklinikken i tide

  I 2019 var det under 300 fødende som ikke rakk fram til fødeklinikken i tide, og som fødte utenfor institusjon. Andelen er den laveste på de siste 20 år, men dette gjelder ikke alle fylker.

  Nyhet

  Publisert

 8. Tre av ti fødende i Norge er født i utlandet

  Om lag 30 prosent av de som fødte barn i Norge i 2019 var født i utlandet. Andelen keisersnitt varierer med landbakgrunn, viser nye tall fra Medisinsk fødselsregister.

  Nyhet

  Publisert

 9. Starter datainnsamling om covid-19 hos gravide

  Gravide som trenger sykehusinnleggelse på grunn av covid-19 skal nå registreres i Medisinsk fødselsregister i Folkehelseinstituttet.

  Nyhet

  Publisert

 10. Svakt fallande fruktbarheit i Noreg

  Fødemønsteret endrar seg, og norske kvinner får stadig færre barn. Men når vi ser på kor mange barn dagens 45-årige kvinner har fått, er fruktbarheita i Noreg framleis forholdsvis høg.

  Forskningsfunn

  Publisert

 11. 1 av 4 gravide snusbrukere klarer ikke å slutte

  De fleste kvinner som snuser, slutter når de blir gravide. Men 1 av 4 fortsetter med snus. Det viser tall fra Agder-fylkene.

  Forskningsfunn

  Publisert

 12. Alkoholbruk tidlig i svangerskap antagelig ikke årsaken til småbarns atferdsproblemer

  Alkoholbruk tidlig i svangerskapet er trolig ikke årsak til emosjonelle problemer eller atferdsproblemer blant barn mellom 1,5 og 5 år. Det viser en studie fra Folkehelseinstituttet.

  Forskningsfunn

  Publisert

 13. Mors vitamin D-mangel har ikke sammenheng med diabetes og cøliaki hos barnet

  Forskere i MoBa har i tre nye studier undersøkt om mangel på vitamin D i svangerskapet kan ha sammenheng med risiko for at barnet får type 1 diabetes og cøliaki.

  Forskningsfunn

  Publisert

 14. Risikoen for spontanabort er sterkt knyttet til mors alder og svangerskapshistorikk

  Risikoen for spontanabort øker med mors alder, med antall tidligere spontanaborter og ved enkelte svangerskapskomplikasjoner, viser en ny studie fra Folkehelseinstituttet

  Forskningsfunn

  Publisert

 15. Fant sammenheng mellom brusdrikking i svangerskapet og økt risiko for medfødt hjertefeil

  Mødre som drikker sukkerholdig brus de tre første månedene av graviditeten kan ha økt risiko for å få barn med milde hjertefeil, sammenlignet med mødre som har et lavt inntak av sukkerbrus.

  Forskningsfunn

  Publisert

 16. Trygt å bli gravid etter en dødfødsel

  Å bli gravid igjen innen 12 måneder etter en dødfødsel øker ikke risikoen for svangerskapskomplikasjoner, viser ny internasjonal studie.

  Forskningsfunn

  Publisert

 17. Auka risiko for nedsett funksjon hos barn som er fødde ekstremt tidleg

  Barn som er fødde før 25. svangerskapsveke har langt dårlegare prognose enn barn som er fødde seinare, det gjeld både overleving og risiko for å overleve med nedsett funksjon.

  Forskningsfunn

  Publisert

 18. Mors angst kan gi psykiske problemer hos barna

  Mors angst når barnet er i førskolealder er mer skadelig for barnet enn mors angst under svangerskapet.

  Forskningsfunn

  Publisert

 19. Kvinnene har best erfaringar med fødeavdelinga

  Meir enn tre av fire kvinner har gode erfaringar frå sjølve fødeavdelinga, mens dei er mindre nøgd med barselopphaldet etterpå. Det er til dels store forskjellar mellom sjukehusa.

  Nyhet

  Publisert

 20. Ingen alvorlige bivirkninger av lystgass til barn

  Bedøvelse med lystgass til barn gir ingen alvorlige bivirkninger for barnet. Lystgass har også kortere restitusjonstid enn andre bedøvelsesformer.

  Forskningsfunn

  Publisert