Hopp til innhold

Prosjekter

Viser  10  treff

Sorter etter:
|
Begrens søket
 1. HEDIMED-Norway

  HEDIMED-Norge er det norske bidraget til det EU-finansierte konsortiet HEDIMED.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 2. Sosial ulikhet i diabetes i Tromsundersøkelsen (1994-2016)

  Vi vil analysere sosioøkonomiske forskjeller i diabetesforekomst, behandling og helsetjenestebruk.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 3. DIANOREG - populasjonsbaserte registerstudier av diabetes i Norge

  Formålet er å studere tidstrender i diabetes.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 4. Cøliaki i en norsk fødselskohort: Betydningen av virale tarminfeksjoner

  Kunnskapen er mangelfull om hvilke miljøfaktorer foruten gluten i kosten som har betydning for å utvikle cøliaki, men virusinfeksjoner antas å spille inn.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 5. MIDIA (Environmental causes of type 1 diabetes)

  Hensikten med MIDIA-prosjektet er å finne miljøårsaker til type 1 diabetes for på sikt å kunne forebygge sykdommen.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 6. Glukosebelastningstest i svangerskapet: en systematisk kartleggingsoversikt

  Helsedirektoratet ønsker en oversikt over hva som finnes av publisert forskning på gravides opplevelser og erfaringer med å ta en glukosebelastningstest for å avdekke svangerskapsdiabetes.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 7. Diabetes, osteoporose og brudd

  Både type 2 diabetes og osteoporose er hyppige diagnoser blant eldre og stiger med alderen. Type 2 diabetikere har ofte økt bentetthet (BT), men har likevel økt risiko for brudd.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 8. Diabetes og dødelighet

  Diabetes er en av de vanligste kroniske sykdommer i verden, og kjennetegnes ved at kroppens bukspyttkjertel ikke lenger produserer tilstrekkelig insulin, som medfører et skadelig høyt blodsukkernivå.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 9. Risikofaktorer for type 1 diabetes og cøliaki hos barn i Den norske mor og barn-undersøkelsen (PAGE)

  Vi vil teste faktorer som sammen med disponerende gener kan tenkes å påvirke risikoen for type 1-diabetes og cøliaki.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 10. Mental helse og diabetes i HUNT

  Målet med prosjektet er å øke forståelsen av forholdet mellom diabetes og mentale vansker, og risiko for senere diabetes-relaterte komplikasjoner, herunder død.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert