Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Rapporter


Avgrens søket
 1. Notat

  Driftsrapport 2018 – Register over svangerskapsavbrudd (Abortregisteret)

  Driftsrapporten er en standardisert rapport som gir grunnlag for en samlet oversikt over driften av Abortregisteret som Folkehelseinstituttet er dataansvarlig og databehandler for.

 2. Rapport

  Rapport om svangerskapsavbrot for 2018

  Rapporten viser  tal over begjæringar om og utførte svangerskapsavbrot i Noreg i 2018.

 3. Notat

  Årlig driftsrapport for Register over svangerskapsavbrudd (Abortregisteret)

  Driftsrapporten gir grunnlag for en samlet oversikt over driften av Abortregisteret.

 4. Rapport

  Rapport om svangerskapsavbrot for 2017

  Rapporten omtalar statistikk for avbrotne svangerskap i 2017, blant anna endelege tal over begjæringar om og utførte svangerskapsavbrot i Noreg i 2017.

 5. Statistikk

  Rapport om svangerskapsavbrot for 2016

  Rapporten omtalar statistikk for avbrotne svangerskap i 2016. Dette året vart det utført 13 169 abortar i Noreg, det lågaste talet sidan registeringa starta i 1979.

 6. Rapport

  Rapport om svangerskapsavbrot for 2015

  I 2015 vart det utført 14 001 svangerskapsavbrot, det er om lag same talet som i 2014. Aborttala går ned både blant tenåringar og i aldersgruppa 20–24 år.

 7. Rapport

  Rapport om svangerskapsavbrot for 2014

  Rapporten viser blant anna statistikk om sjølvbestemte svangerskapsavbrot etter kvinnas alder, bustadfylke, avbrotsmetode og nemndbehandla avbrot.

 8. Rapport

  Rapport om svangerskapsavbrudd for 2012

  Rapporten viser bl.a. statistikk om selvbestemte svangerskapsavbrudd etter kvinnens alder, bostedsfylke, svangerskapsvarighet, avbruddsmetode og nemndbehandlede svangerskapsavbrudd.