Hopp til innhold

Prosjekter

Viser  69  treff

Sorter etter:
|
Begrens søket
 1. Barnefødsler og forskrivning av medikamenter

  Prosjektet ser på mulige konsekvenser ved bruk av spesifikke medikamenter under svangerskapet.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 2. Genetiske studier av preeklampsi

  Hensikten er å identifisere maternelle og føtale genetiske varianter som predisponerer for utvikling av preeklampsi.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 3. Intrauterine infeksjoner og risiko for dødfødsel og nevrologiske utviklingsforstyrrelser.

  Årsaker til nevrologiske utviklingsforstyrrelser, f. eks. forsinket språkutvikling, er i stor grad ukjente selv om prenatale faktorer har blitt foreslått.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 4. Antistoff mot pandemisk A(H1N1) hos kvinner som var gravide under pandemien og deres nyfødte barn

  Vi ønsker å studere om infeksjon/vaksinasjon av gravide mot pandemisk influensa har gitt beskyttelse hos nyfødte, samt varighet av beskyttelse hos mor og barn.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 5. Den norske influensa registerstudien (RegFlu)

  Formålet med studien er å studere effekt av influensa A H1N1 på svangerskapsutfall og å sammenlikne svangerskapsutfall hos kvinner som ble vaksinert mot influensa med kvinner som ikke ble vaksinert.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 6. Den norske influensastudien (NorFlu)

  Pandemien med influensa A H1N1 er en risiko for gravide og fosteret. Tidligere utbrudd av sesonginfluensa og pandemier har vist at gravide har økt sykelighet og dødelighet.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 7. s-08175a Validering av sykehusinnleggelser i Den norske mor og barn-studien

  Prosjektet skal validere spørreskjemaopplysningene i MoBa ved å undersøke om det er samsvar mellom mødres rapportering av innleggelser og registrerte innleggelser på Akershus universitetssykehus.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 8. Helicobacter pylory hos nyfødte

  Undersøkelse av avføring hos friske nyfødte med tanke på påvisning av tarmbakterier og h. pylory antigen.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 9. MoBa, Den norske mor og barn-undersøkelsen

  Den norske mor, far og barn-undersøkelsen startet rekrutteringen av gravide kvinner i 1999. Fedrene ble også invitert. I 2008 var målet nådd. Over 100 000 svangerskap var inkludert.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert