Hopp til innhold

Prosjekter

Viser  69  treff

Sorter etter:
|
Begrens søket
 1. Bruk av angstdempende midler og sovemedisiner hos gravide og deres partnere - uønskede utfall i fødsel og hos barnet

  Vi ønsker å bidra til kunnskapen om effekten av bruk av angstdempende midler og sovemedisiner i svangerskapet.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 2. Hyperemesis gravidarum og hjerte-karsykdom

  Ved hjelp av store norske helseregistre og helseundersøkelser vil vi se om kvinner med uttalt svangerskapskvalme, såkalt Hyperemesis gravidarum (HG), er assosiert med økt risiko for hjerte-/karsykdom.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 3. Bruk av illegale rusmidler hos gravide

  Studien vil se på om bruk av illegale rusmidler eller legemidler brukt i legemiddelassistert rehabilitering er assosiert med uønskede svangerskapskomplikasjoner eller senere utvikling hos barn.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 4. Påvirker kjemikalie eksponering i svangerskapet immunresponsen i nese-celler fra 7 år gamle barn?

  Formålet med studien er å undersøke om det er en sammenheng mellom eksponering for ftalater under svangerskapet og immunrespons ved 7 års alder.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 5. Epidemiologiske analyser av alkoholinntak og sosioøkonomiske forhold i svangerskapet

  Ved å slå sammen data fra flere kohortstudier i Europa, vil vi i dette prosjektet undersøke sammenhenger ved alkoholinntak og sosioøkonomiske forhold i svangerskapet.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 6. God prediksjon av preeklampsi

  Hensikten med dette prosjektet er å sammenligne nivået av ulike faktorer i plasma hos kvinner som senere i svangerskapet får eller ikke får preeklampsi.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 7. Røyking i svangerskapet fra 1999 til 2014. Analyser av datakvalitet og sosiodemografiske trender

  Vi vil beskrive røyking i svangerskapet over tid og diskutere disse trendene i lys av endringer både i datakvalitet og i sosiodemografiske forhold i samfunnet.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 8. Mors bruk av psykofarmaka i svangerskapet og sammenheng med ADHD hos barna

  Prosjektet har som hensikt å undersøke om bruk av forskjellige typer legemidler i svangerskapet kan øke risikoen for ADHD hos barna.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 9. Legemiddelassistert rehabilitering av opioidavhengigige gravide; en skandinavisk studie av effekter på barnet på kort og lang sikt

  Hovedmålet er å studere korttids og langtidseffekter på barn av mødre som har fått LAR behandling i graviditeten.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 10. Hyperemesis gravidarum: betydningen av angst og depresjon

  Hovedmålet med studien er å studere årsaker til maternell angst og depresjon, med tanke på fremtidig forebygging.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 11. Årsaker til svangerskapskvalme

  Hensikten med dette prosjektet er å forstå årsakene til svangerskapskvalme.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 12. Svangerskap og helse etter assistert reproduktiv teknologi (ART)

  Formålet med denne studien er å sammenligne svangerskap som er resultat av assistert reproduktiv teknologi (ART) med andre svangerskap.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 13. Prenatale risikofaktorer for ADHD

  Prosjektet er en studie av prenatale miljømessige risikofaktorer for ADHD, basert på en kobling mellom Norsk Pasient Register (NPR) og data fra den norske mor og barn-undersøkelsen (MoBa).

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 14. Antibiotika tidlig i livet og senere risiko for immunmediert sykdom

  Hovedmålet er å studere om miljøfaktorer som påvirker tidlig mikroflora er assosiert med senere risiko for immunmediert sykdom.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 15. Varicella-zoster virusinfeksjoner hos gravide i Norge

  Denne studien vil kartlegge seroprevalens av antistoff mot VZV blant gravide kvinner i Norge og utforske påliteligheten av selvrapportert gjennomgått VZV-infeksjon (positiv anamnese).

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 16. Betydningen av ernæringsstatus for effekten av tungmetaller på helsen til mødre og deres barn (MoBa-ETox)

  Formålet med prosjektet er å fremskaffe kunnskap om ernærings- og tungmetallstatus i svangerskapet og undersøke hvilken betydning dette kan ha for mors og barns senere helse.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 17. Epigenetiske undersøkelser av barn med autismespekterforstyrrelser og/eller språkforsinkelser

  Studier tyder på at mors bruk av folat i perioden rundt unnfangelse kan redusere risikoen for at barnet utvikler ASD/LD. Vi ønsker å undersøke denne sammenhengen grundigere.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 18. Hypertensjon etter svangerskap: Identifisering av kvinner som har høy risiko under svangerskapet

  Svangerskapskomplikasjoner som preeklampsi kan seinere i livet øke risikoen for utvikling av hjerte- og karsykdommer og dødelighet blant kvinner.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 19. HELIX: Gravid og Miljø

  HELIX: Gravid og Miljø er en del av et EU-finansiert forskningsprosjekt under 7. rammeprogram kalt HELIX. Et økende antall helseproblem hos barn kan knyttes til miljøpåvirkninger.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 20. Inflammasjonsmarkører og B-vitaminer i svangerskapet som prediktorer for autismespekterforstyrrelser (ASD)

  Det aktuelle prosjektet er en del av The Autism Birth Cohort study (ABC-studien), som tidligere er godkjent av REK (REK-saksnummer S-3228). ABC-studien er igjen en delstudie i MoBa.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert