Hopp til innhold

Prosjekter

Viser  69  treff

Sorter etter:
|
Begrens søket
 1. Intrauterine miljøeksponeringer og svangerskapsutfall

  I dette prosjekt vil vi undersøke om forskjellige intrauterine miljøfaktorer har en årsaksmessig effekt på svangerskapskomplikasjoner ved å benytte genetiske markører som instrumentelle variabler.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 2. Effekt av akrylamid på utvikling av nervesystemet

  Denne studien vil undersøke om mors eksponering for akrylamid fra kosten i svangerskapet er assosiert med utfall som kan ha sammenheng med utvikling av nervesystemet.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 3. Inntak av flerummettede fettsyrer og svangeskapsutfall

  I dette prosjektet vil vi undersøke om inntaket av ulike typer fettsyrer og forholdet mellom dem er assosiert med de tre utfallene svangerskapsdiabetes, preeklampsi og for tidlig fødsel.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 4. Konsentrasjoner av perfluoralkylstoffer i mors blod og barns vekst

  Eksponering for miljøforurensninger på sårbare tidspunkter i livet, spesielt under graviditet, kan påvirke fosteret og gi sykdommer senere i livet.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 5. PsychGen: Bruk av store datakilder og nye analysemetoder for å forstå utviklingen av psykiske problemer i befolkningen

  Målet vårt er å få ny kunnskap om hvordan genetiske og miljømessige risikofaktorer bidrar til utvikling av psykiske helseproblemer og psykiske lidelser.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 6. Studie av assistert reproduktiv teknologi (START) - epigenetiske mekanismer

  For å undersøke helsekonsekvenser av ART for foreldre og barn skal det i denne studien benyttes spørreskjemaopplysninger og biologisk materiale innsamlet i Den norske mor og barn-undersøkelsen.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 7. Epidemiologiske studier av legemiddelbruk med spesielt fokus på sikkerhet av legemiddelbruk i tilknytning til svangerskap og hos barn/unge

  Formålet med studien er å koble data fra flere helseregistre og noen andre datakilder i 5 nordiske land for å undersøke legemiddelbruk hos kvinner i fertil alder, vordende fedre og barn.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 8. DNA-metylering hos nyfødte i forhold til i utero-eksponeringer og helseutfall hos barn

  Nyere studier antyder at eksponeringer i svangerskapet kan påvirke helse og sykdom hos avkom enten ved fødsel, i barnealder eller senere.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 9. Kan inntak av probiotiske matvarer i svangerskapet beskytte mot ammeproblemer?

  Frågan ska studeras med en epidemiologisk studie baserat på materialet från den Norska Mor och Barn Studien (MoBa).

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 10. Genetisk forståelse av sammenhengen mellom høyde og preeklampsi

  Hensikten er å forstå årsakene til svangerskapsforgiftning (preeklampsi). Det har lenge vært kjent at mors høyde henger sammen med risikoen for å utvikle preeklampsi i svangerskapet.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 11. Intervall mellom graviditeter, obstetrisk historie og uønskede svangerskpsutfall

  En longitudinell retrospektiv kohortstudie om effekten av svangerskapsintervall på mors og barns helse.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 12. Perfluoralkylerte stoffer i plasma hos gravide kvinner og varighet av amming etter fødsel

  Målet for dette prosjektet er å undersøke om konsentrasjonen av PFAS i plasma hos gravide påvirker hvor lenge kvinnene ammer etter fødselen.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 13. Makronæringsstoffinntak og vektøkning i graviditeten, fødselsutfall og barns helse

  Betydning av inntaksmønsteret av makro-næringsstoffene (fett, protein og karbohydrater) og betydning for blant annet vektutviklingen under svangerskapet.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 14. Påvirker partnerens drikkemønster mors alkoholbruk før, under og etter graviditet

  I denne studien vil vi undersøke i hvilken grad partnerens drikkemønster påvirker kvinnens alkoholbruk under graviditeten.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 15. Hypertensjon, betablokkere og ADHD

  Hypertensive svangerskapskomplikasjoner er relativt vanlig og rammer 6-8 % av alle svangerskap. Prevalensen ser ut til å øke i de fleste land.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 16. Blandingseksponering av miljøgifter føre og etter fødsel og vektutvikling vid 3, 5 og 8 år

  Dette prosjektet bruker data fra to store kohorter for å beregne eksponering av miljøgifter fra maten under svangerskapet og de 5 første leveårene for å se på barnas vektutviklingen.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 17. Betydningen av influensa infeksjon eller vaksinasjon i svangerskapet: immmunsignaturer i mor-barn duoer og kognitive utfall i barn

  I dette prosjektet ønsker vi å undersøke de underliggende biologiske mekanismene ved influensainfeksjon eller vaksinasjon i svangerskapet.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 18. Folat, paracetamol og feber under svangerskapet og kognisjon hos barnet.

  Formålet med den studien er å belyse hvorvidt bruk av folat og paracetamol under svangerskapet kan påvirke kognitive utfall hos barnet.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 19. Mors og fars psykofarmakabruk og langtidseffekter hos deres barn

  Få mer kunnskap om mors bruk av legemidler i svangerskapet kan gi muligheter for langtidseffekter på barnet.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 20. Internasjonal studie for tidlig diagnostikk av svangerskapsforgiftning

  Dette er et forskningssamarbeid mellom omtrent 60 studier fra hele verden. Hensikten er å lage bedre prediksjonsmodeller for tidlig diagnostikk av svangerskapsforgiftning (preeklampsi).

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert