Hopp til innhold

Fra Narkotika i Norge

Viser  22  treff

Sorter etter:
|
Begrens søket
 1. Hva er narkotika?

  Artikkelen diskuterer hva betegnelsen «narkotika» skal omfatte.

  Narkotika i Norge

  Publisert

 2. Om innholdet i Narkotika i Norge

  En kort tematisk presentasjon av ulike sider ved narkotikabruk, med henvisning til videre lesning i artikler i publikasjonen Narkotika i Norge. Referanser gis hovedsakelig i artiklene det henvises til.

  Narkotika i Norge

  Publisert

 3. Narkotikabruk i Norge

  Oversikt over bruk av illegale rusmidler i den norske befolkningen. Vekt på utviklingstrekk og forskjeller mellom befolkningsgrupper.

  Narkotika i Norge

  Publisert Oppdatert

 4. Hvordan kan vi måle bruk av narkotika?

  Det finnes mange metoder for å kartlegge narkotikabruk, men ingen av dem gjenspeiler status og utviklingstrekk for slik bruk i befolkningen helt riktig.

  Narkotika i Norge

  Publisert

 5. Narkotikabruk blant ungdom

  Artikkelen beskriver bruk av illegale rusmidler blant 15–16-åringer i Norge og Europa.

  Narkotika i Norge

  Publisert

 6. Problembruk av narkotika

  Beregninger av hvor mange personer som har ulike typer av problembruk.

  Narkotika i Norge

  Publisert

 7. Doping – bruk, beslag og straffereaksjoner

  Artikkelen beskriver bruk av dopingmidler utenfor den organiserte idretten i Norge.

  Narkotika i Norge

  Publisert

 8. Narkotikamarkedet

  Artikkelen beskriver utviklingen i det norske narkotikamarkedet med utgangspunkt i beslagsstatistikk fra Kripos.

  Narkotika i Norge

  Publisert

 9. Skader og problemer knyttet til narkotikabruk

  Kort oversikt over helsemessige og sosiale konsekvenser av narkotikabruk, med vekt på problembruk.

  Narkotika i Norge

  Publisert

 10. Sniffing – lovgivning og omfang

  Kort oversikt over hva sniffing er, lovgivning knyttet til sniffing og omfang av bruk.

  Narkotika i Norge

  Publisert

 11. Narkotikalovbrudd

  Artikkelen beskriver utviklingen i narkotikarelaterte lovbrudd i Norge; anmeldte narkotikalovbrudd, antall reaksjoner, fordeling mellom kjønn og alder og fordelingen mellom ulike straffereaksjoner.

  Narkotika i Norge

  Publisert

 12. Kommunale tiltak rettet mot personer som bruker narkotika

  Artikkelen beskriver kommunale tiltak rettet mot brukere med rusproblemer og/eller psykiske helseproblemer, og litt om mottakerne av slike tjenester.

  Narkotika i Norge

  Publisert

 13. Narkotikautløste dødsfall i Norge i 2018

  Det totale antallet narkotikautløste dødsfall (også kalt overdoser) var 286 i 2018. Dette er høyere enn i 2017, men tilsvarende foregående år.

  Narkotika i Norge

  Publisert Oppdatert

 14. Behandling for narkotikaproblemer i spesialisthelsetjenesten

  Omfang og utvikling i antall pasienter som er i behandling for narkotikaproblemer/avhengighet i spesialisthelsetjenesten i Norge.

  Narkotika i Norge

  Publisert

 15. Behandling for rusmiddelproblemer – en kortfattet historisk oversikt

  Oversikt over organiseringen av behandling for rusmiddelproblemer i Norge fra ca. 1900 til i dag.

  Narkotika i Norge

  Publisert

 16. Lovgivning vedrørende tjenestetilbudet til personer med rusmiddelproblemer

  Kort omtale av aktuelle lover og veiledere/retningslinjer som regulerer de aktuelle tjenestetilbudene til personer med rusmiddelproblemer.

  Narkotika i Norge

  Publisert

 17. Tilbakeholdelse i institusjon uten eget samtykke ved risikofylt rusmiddelbruk

  Vurderes det at en person gjennom vedvarende og omfattende rusmiddelbruk utsetter sin helse for fare, og frivillige hjelpetiltak ikke er tilstrekkelig, kan personen inntas i institusjon uten samtykke.

  Narkotika i Norge

  Publisert

 18. Oppdateringer av kapitler i Narkotika i Norge

  Oversikt over tidspunkter da Narkotika i Norge har blitt oppdatert.

  Narkotika i Norge

  Publisert Oppdatert

 19. Datakilder om narkotika og narkotikabruk

  Oversikt over datakilder som er brukt i utarbeiding av Narkotika i Norge.

  Narkotika i Norge

  Publisert

 20. Historisk oversikt over narkotika i Norge 1912-2018

  Historisk oversikt over viktige hendelser og beslutninger, samt lov- og regelendringer på narkotikafeltet fra 1912 (da Haag-konvensjonen ble vedtatt) til i dag.

  Narkotika i Norge

  Publisert Oppdatert