Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Rapporter og brosjyrer

Viser  11  treff

Sorter etter:
|
Begrens søket
 1. Utbrudd av smittsomme sykdommer i Norge i 2018. Årsrapport

  I 2018 ble det varslet 216 utbrudd med totalt 3 547 rapporterte sykdomstilfeller. Nær 65 prosent av alle utbruddene ble varslet fra helseinstitusjoner.

  Rapport

  Publisert

 2. Overvåkning av sykdommer som smitter fra mat, vann og dyr, inkludert vektorbårne sykdommer. Årsrapport 2017.

  Årsrapporten gir en oversikt over antall tilfeller av sykdommer som smitter fra mat, vann og dyr i Norge i 2017 og foregående år. Det totale antall meldte tilfeller i 2017 økte i forhold til året før.

  Rapport

  Publisert

 3. Overvåkning av infeksjonssykdommer som smitter fra mat, vann og dyr, inkludert vektorbårne sykdommer. Delrapport 2 av smittsomme sykdommer i Norge 2016

  Det totale antall meldte tilfeller av mat- og vannbårne infeksjoner i 2016 økte i forhold til året før.

  Rapport

  Publisert

 4. Mat- og vannbårne infeksjoner 2015. Meldingssystemet for smittsomme sykdommer (MSIS)

  Rapporten beskriver forekomsten av de vanligste mat- og vannbårne infeksjoner rapportert til Folkehelseinstituttet i 2015.

  Rapport

  Publisert

 5. Drikkevann. Rapport til Mattilsynet 2016 (Vannrapport 124)

  Folkehelseinstituttet har laget en oversikt over antall personer i Norge som fikk vann av tilfredsstillende kvalitet for utvalgte parametere i 2014.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 6. Mat- og vannbårne infeksjoner 2014 (Årsrapport)

  Rapporten beskriver forekomsten av de vanligste mat- og vannbårne infeksjoner rapportert til Folkehelseinstituttet i 2014.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 7. Utbrudd av smittsomme sykdommer i Norge. Årsrapport 2013

  Årsrapporten «Utbrudd av smittsomme sykdommer i Norge 2013» gir en oversikt over utbrudd varslet til Folkehelseinstituttet i 2013.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 8. Mat- og vannbårne infeksjoner 2013

  Rapporten beskriver forekomsten av de vanligste mat- og vannbårne infeksjoner rapportert til Folkehelseinstituttet i 2013.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 9. Næringsmiddelbårne infeksjoner og utbrudd i 2011

  Rapporten beskriver forekomsten av de vanligste næringsmiddelbårne infeksjoner og utbrudd rapportert til Folkehelseinstituttet i 2011.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 10. Biodamrapporten: Kartlegging av legionellaforekomst i luftede biologiske avløpsrenseanlegg 2009-2010

  Legionellabakterier kan opptre i store konsentrasjoner i luftede biologiske renseanlegg som renser avløp fra treforedlingsindustrien.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 11. Norovirus – anbefalinger ved utbrudd av mage-tarminfeksjoner i helseinstitusjoner utenfor sykehus

  Folkehelseinstituttet har utarbeidet et nedlastbart informasjonsark om håndtering av norovirusutbrudd (mage- tarminfeksjoner) i helseinstitusjoner utenfor sykehus.

  Informasjonsark

  Publisert Oppdatert