Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Rapporter og andre publikasjoner

Viser  47  treff

Sorter etter:
|
Begrens søket
 1. Prosigna genprofiltest for å vurdere forventet nytte av kjemoterapi ved brystkreft

  Vi har vurdert om Prosigna, en genprofiltest, kan bidra til mer nøyaktig prediksjon av risiko for tilbakefall blant kvinner som har gjennomgått kirurgisk behandling for brystkreft.

  Metodevurdering

  Publisert

 2. Hva er konsekvensen av heving av aldersgrensen for BRCA-testing?

  BRCA er gener i vårt DNA. Mutasjoner i BRCA-gener kan føre til kreft. Helsedirektoratet ønsker å få avklart konsekvensene av å heve aldergrensen for BRCA testing av kvinner med insident brystkreft.

  Notat

  Publisert

 3. Optune – et medisinsk teknisk produkt som generer «tumor treating fields» ved behandling av glioblastom

  Dette er en formidlingssak til Nye Metoder. Glioblastom er en alvorlig type hjernekreft. Vi har sett på forskning om behandling av nydiagnostisert glioblastom ved bruk av produktet Optune.

  Notat

  Publisert

 4. UV-stråling og folkehelse

  Strategi for forebygging av hudkreft. Endelig versjon 2019.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 5. Nytteverdien av mastektomi for kvinner med brystkreft: dokumentasjonsgrunnlag for samvalgsverktøy

  Vi ble bedt om å finne oppsummert forskning om fordeler og ulemper ved ulike kirurgiske strategier i behandlingen av brystkreft for kvinner som ikke er behandlet for brystkreft tidligere.

  Forskningskartlegging

  Publisert

 6. Peptidreseptor-radionuklidterapi basert på ¹⁷⁷Lutetium for behandling av nevroendokrin kreft

  Bestillerforum RHF ba Folkehelseinstituttet om å utarbeide en fullstendig metodevurdering av 177Lu-basert PRRT (177Lu-PRRT), som er kreftbehandling med et radioaktivt legemiddel.

  Metodevurdering

  Publisert

 7. Diagnostisk nøyaktighet, klinisk effekt og budsjettkonsekvensanalyse ved MRI screening av kvinner med BRCA1/2 mutasjoner

  Vi fikk i oppdrag å utføre en metodevurdering om klinisk effekt og budsjettkonsekvensanalyse ved bruk av både magnetisk resonans imaging (MRI) og mammografiscreening av kvinner med BRCA-mutasjoner.

  Metodevurdering

  Publisert

 8. Usikkert om trening har effekt for barn som er under behandling for kreft. Cochrane: Kort oppsummert

  Trening kan muligens ha en positiv effekt på fysisk form hos barn med kreft, men svært få barn er undersøkt. Det viser en systematisk oversikt fra Cochrane-samarbeidet.

  Forskningsomtale

  Publisert Oppdatert

 9. Digital Brysttomosyntese med Hologic 3D mammograf Selenia Dimensions System i screening for brystkreft. Hurtigmetodevurdering

  Vi fikk i oppdrag å utarbeide en hurtigmetodevurdering om “Tredimensjonal digital brysttomosyntese (DBT) i screening for brystkreft”

  Metodevurdering

  Publisert

 10. Utvikling av indikatorer på NCD-området knyttet til rapportering for den globale og nasjonale NCD-strategien

  Rapporten definerer norske datakilder for WHOs 25 indikatorer for ikke-smittsomme sykdommer (Noncommunicable diseases, NCD)»

  Notat

  Publisert

 11. Helseeffekter av screening for kolorektal kreft

  Det skal fattes en beslutning om hvorvidt det skal etableres et nasjonalt screeningprogram for kolorektal kreft. Vi er bedt om å oppsummere gjeldende kunnskap om helseeffekter av denne type screening.

  Forskningskartlegging

  Publisert

 12. Metodevurdering for fire legemidler for pasienter med metastaserende kastrasjonsresistent prostatakreft

  Vi har sammenlignet legemidler for pasienter med metastatisk kastrasjonsresistent prostatakreft. Legemidlene er abirateron, kabazitaxel, enzalutamid og radium-233.

  Metodevurdering

  Publisert Oppdatert

 13. Effekt av fysisk trening for personer med kreft

  Vi har oppsummert resultater fra fem systematiske oversikter om effekt av fysisk trening for pasienter under og etter behandling, med funn fra til sammen 119 randomiserte kontrollerte studier.

  Systematisk oversikt

  Publisert

 14. Tverrfaglige tiltak kan gjøre det lettere for personer med kreft å komme tilbake i arbeid

  Tverrfaglig tiltak som kombinerer ett eller flere tiltak kan lette tilbakeføring til arbeid for personer med kreft. Det viser en ny Cochrane-oversikt.

  Forskningsomtale

  Publisert

 15. Fullstendig metodevurdering av de nye legemidlene for pasienter med inoperabel eller metastaserende føflekkreft

  Metodevurderingen sammenligner klinisk effekt og kostnadseffektivitet mellom syv nye legemidler som brukes i behandling av føflekkreft med spredning og/eller føflekkreft som ikke kan opereres.

  Metodevurdering

  Publisert

 16. Bruk av naltrekson i lave doser utenfor godkjent bruksområde

  Systematisk oversikt for å undersøke sykdomsforløp, funksjon i dagliglivet og bivirkninger hos personer som bruker naltrekson i lave doser.

  Systematisk oversikt

  Publisert

 17. Føflekkreft – forekomst, årsaker og forebyggende tiltak. En kunnskapsoversikt

  På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet har Folkehelseinstituttet laget en kunnskapsoversikt om forekomst, årsaker og forebyggende tiltak på føflekkreft.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 18. Effekt av HPV-vaksinering av gutter

  Denne systematiske oversikten ble utført for å vurdere om HPV-vaksinene som i dag gis til 12 år gamle jenter i Norge, også forebygger HPV-relaterte sykdommer hvis den gis til gutter.

  Systematisk oversikt

  Publisert

 19. Vurdering av abirateronacetat som andrelinjebehandling av metastatisk prostatakreft

  Resultatene i dette metodevarselet er basert på én fase III-studie fra 2010 med 1196 pasienter randomisert i forholdet to til én.

  Metodevurdering

  Publisert

 20. Bevacizumab i førstelinjebehandling ved metastatisk brystkreft

  Bevacizumab er et kreftlegemiddel som hemmer dannelse av nye blodkar.

  Forskningsomtale

  Publisert