Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

MoBa-prosjekter A-Å


Avgrens søket
 1. Prosjekt

  Kan oppmerksomhetsproblemer relater til ADHD observeres ved 18 måneders alder?

  Prosjektets hovedmål er å øke kunnskaper om psykobiologiske interaksjons-effekter.

 2. Prosjekt

  Tidlig fødsel, infeksjoner og risiko for spontan prematur fødsel i MoBa

  Dette prosjektet vil kartlegge populasjonen av prematurt fødende mødre i Den norske mor og barn-undersøkelsen og tilrettelegge for fremtidige studier om mekanismene bak prematur fødsel.

 3. Prosjekt

  Intrauterine infeksjoner og risiko for dødfødsel og nevrologiske utviklingsforstyrrelser.

  Årsaker til nevrologiske utviklingsforstyrrelser, f. eks. forsinket språkutvikling, er i stor grad ukjente selv om prenatale faktorer har blitt foreslått.

 4. Prosjekt

  Intervall mellom graviditeter, obstetrisk historie og uønskede svangerskpsutfall

  En longitudinell retrospektiv kohortstudie om effekten av svangerskapsintervall på mors og barns helse.

 5. Prosjekt

  Infeksjon, immunitet og ADHD

  Prosjektet er et delprosjekt i Den norske mor og barn-undersøkelsen og del av et større forskningsprogram relatert til ADHD innefor rammen av MoBa.

 6. Prosjekt

  Epilepsi hos små barn - del 2

  Hensikten med denne datainnsamlingen er å validere epilepsidiagnosene og samle inn opplysninger om viktige kliniske, anatomiske og nevrofysiologiske karakteristika hos de rammede barna.

 7. Prosjekt

  Epigenetiske undersøkelser av barn med autismespekterforstyrrelser og/eller språkforsinkelser

  Studier tyder på at mors bruk av folat i perioden rundt unnfangelse kan redusere risikoen for at barnet utvikler ASD/LD. Vi ønsker å undersøke denne sammenhengen grundigere.

 8. Prosjekt

  En generasjonsstudie av risikofaktorer for spiseforstyrrelser og spiseproblemer

  Hensikten med studien er å identifisere mekanismer gjennom hvilke svangerskap-/fødselskomplikasjoner i generasjon 1 kan ha betydning for generasjon 2 og 3.

 9. Prosjekt

  Effekten av spesialpedagogisk støtte i barnehage på mental helse, trivsel, og akademisk evne i grunnskolen

  Dette prosjektet skal undersøke sammenhengen mellom spesialpedagogisk støtte i barnehage og psykisk helse, trivsel og akademisk evne i grunnskolen.

 10. Prosjekt

  Bruk av kosttilskudd blant barn i Den norske mor- og barnundersøkelsen (MoBa)

  Dette prosjektet vil se på hva som gis av anbefalt og ikke-anbefalte kosttilskudd til barna som deltar i MoBa.

 11. Prosjekt

  Bruk av illegale rusmidler hos gravide

  Studien vil se på om bruk av illegale rusmidler eller legemidler brukt i legemiddelassistert rehabilitering er assosiert med uønskede svangerskapskomplikasjoner eller senere utvikling hos barn.

 12. Prosjekt

  Bruk av angstdempende midler og sovemedisiner hos gravide og deres partnere - uønskede utfall i fødsel og hos barnet

  Vi ønsker å bidra til kunnskapen om effekten av bruk av angstdempende midler og sovemedisiner i svangerskapet.

 13. Prosjekt

  Henger temperament sammen med vektutviklingen hos barn

  Prosjektet undersøker om tidlige temperamentstrekk spiller en rolle for vektutvikling hos barn.

 14. Prosjekt

  Betydningen av foreldres alder for barnets utvikling og mentale helse.

  Hensikten med studien er å undersøke betydningen av mor og fars alder i forhold til barnets mentale helse og utvikling.

 15. Prosjekt

  Betydningen av ernæringsstatus for effekten av tungmetaller på helsen til mødre og deres barn (MoBa-ETox)

  Formålet med prosjektet er å fremskaffe kunnskap om ernærings- og tungmetallstatus i svangerskapet og undersøke hvilken betydning dette kan ha for mors og barns senere helse.

 16. Prosjekt

  Prenatale risikofaktorer for ADHD

  Prosjektet er en studie av prenatale miljømessige risikofaktoer for ADHD, basert på en kobling mellom Norsk Pasient Register (NPR) og data fra den norske mor og barn-undersøkelsen (MoBa).

 17. Prosjekt

  Betydningen av spesifikke gener for utviklingsveier mot spiseproblemer hos barn: HTTLPR og FTO.

  Hensikten med vår studie er å undersøke sammenhengen mellom genene FTO og HTTLPR, og en rekke ulike utviklings og atferdsmessige fenotyper knyttet til utviklingen av spiseproblemer.

 18. Prosjekt

  s-08175a Validering av sykehusinnleggelser i Den norske mor og barn-studien

  Prosjektet skal validere spørreskjemaopplysningene i MoBa ved å undersøke om det er samsvar mellom mødres rapportering av innleggelser og registrerte innleggelser på Akershus universitetssykehus.

 19. Prosjekt

  Forskrivning og bruk av legemidler i Den norske mor og barn-undersøkelsen

  Dette er en overordnet søknad om tillatelse til å koble opplysninger fra Den norske mor og barn-undersøkelsen (MoBa) med opplysninger fra Reseptregisteret.

 20. Prosjekt

  Analyse av miRNA profiler og DNA metylering status i ADHD triader

  Målet med dette prosjektet er å undersøke om det epigenetisk statusen ved fødselen er viktig for nevrologiske lidelser som vises i barndommen og vedvarer i voksen alder.