Hopp til innhold

Publikasjoner

Viser  42  treff

Sorter etter:
|
Begrens søket
 1. Khat og helse: en kunnskapsoppsummering

  Målet med oppsummeringen er å gjennomgå litteratur på feltet og frembringe kunnskap om ulike sider ved khatbruk.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 2. Veiviser for undervisning av helsepersonell i migrasjon og helse

  Veiviseren foreslår et undervisningsopplegg for helse- og utdanningsinstitusjoner som vil utarbeide undervisningsopplegg og tilrettelegg bedre for likeverdige helsetjenester for innvandrere.

  Veileder

  Publisert Oppdatert

 3. Fremmede i Norge, fremmede på Plata?

  I 2011 oppsøkte sosiolog og rusforsker Thomas Anton Sandøy innvandrere i Oslos synlige rusmiljø.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 4. Når er "litt norsk" for lite? En kvalitativ undersøkelse av tolkebruk i helsetjenesten (Rapport 2013:2)

 5. Hvordan opplever og oppfatter berørte miljøer helsetjenestens tilbud mot kvinnelig kjønnslemlestelse? En brukerundersøkelse av helsetjenestens forebyggende arbeid (Rapport 2013:1)

  Undersøkelsen tar utgangspunkt i tre tiltak i arbeidet mot kjønnslemlestelse (KLL): tilbud om frivillige samtaler og underlivsundersøkelser, samt behandlingstilbud til kvinner med skader etter KLL.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 6. Hva lærer fremtidige sykepleiere om migrasjon & helse?

  Rapporten er en kartlegging av bachelorstudiet i sykepleie i Helse Sør-Øst.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 7. The Health of Polish labour immigrants in Norway: A research review (Rapport 2010:3)

  This report gives a research overview of the health of Polish labour immigrants in Norway.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 8. ”Jeg er alltid bekymret”: Om udokumenterte migranter og deres forhold til helsetjenestene i Oslo (Rapport 2010:1)

  Rapporten skal bidra til å belyse udokumenterte migranters velferd, helseproblemer og helseadferd, og 2) bidra til å belyse fagetiske dilemmaer blant helsepersonell.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 9. Avhengig og Selvstendig: Enslige mindreårige flyktningers stemmer i tall og tale.

  Rapporten beskriver enslige mindreårige flyktningers situasjon i årene etter at de har fått opphold og har etablert seg i Norge.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 10. Public health challenges of immigrants in Norway: A research review (Rapport 2010:2)

  This is the first systematic research review of immigrant health studies in Norway.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 11. Communication with non-native callers in medical emergency calls: Recommendations for training and evaluating AMK operators

  This report focuses on communication, providing information, guidance, and practical advice to help operators communicate with callers who speak Norwegian nor English well.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 12. Evaluering av helsetjenestens informasjonsarbeid for å forebygge kjønnslemlestelse

  Dette er en rapport for tiltak 34 i Handlingsplan mot kjønnslemlestelse.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 13. Kartlegging av informasjonsrutiner mellom helsestasjoner og sykehus om kjønnslemlestelse

  Dette er en rapport for tiltak 29 i Handlingsplan mot kjønnslemlestelse.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 14. The Oslo Immigrant Health Profile

  Det er stor helsemessig forskjell mellom grupper av innvandrere i Oslo. Sammenlignet med nordmenn er også ulikhetene store. Forskjellene viser seg både ved risikofaktorer og aktuelle sykdommer.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 15. Psykososial tilpasning og psykiske problemer blant barn i innvandrerfamilier (Rapport 2008:14)

  Rapporten ”Psykososial tilpasning og psykiske problemer blant barn i innvandrerfamilier” beskriver hvordan barn opplever å vokse opp i to kulturer.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 16. Ungdom med etnisk minoritetsbakgrunn – muligheter og utfordringer. Erfaringer og refleksjoner fra kurset FLEXid (Rapport 2009:3)

  Denne rapporten har til hensikt å bidra til at erfaringer fra kurset FLEXid, blir overførbare til andre prosjekter og kurs for ungdom med etnisk minoritetsbakgrunn.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 17. Tverrfaglighet – en utfordring eller begrensning i medisinsk antropologi? (Rapport 2009:1)

  Motsetningen mellom somaliske kvinners bekymring over unødige og overhyppige keisersnitt, og helsepersonells oppfatning av at hovedproblemet med somaliske kvinner var at de nektet keisersnitt?

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 18. Tilstandsrapport: Minoritetshelsefeltet i Norge

  Denne rapporten er skrevet som en del av prosjektet Mighealthnet. Prosjektet innebærer utvikling av nettsteder som formidler kunnskap om migranter og etniske minoriteters helse.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 19. Three approaches to the study of health, disease and illness; the strengths and weaknesses of each, with special reference to refugee populations (Rapport 2009:2)

  To understand health, illness and disease, as well as refugee population

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 20. Rusmiddelbruk blant personer med innvandrerbakgrunn

  Personer med innvandrerbakgrunn fra Asia eller Afrika ser ut til å holde fast ved lavere rusmiddelbruk enn etnisk norske og vestlige innvandrere.

  Rapport

  Publisert Oppdatert