Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Prosjekter


Avgrens søket
 1. Prosjekt

  Kontinuerlig elektroniske målinger (KEM) i psykisk helsevern og TSB

  Målet er å etablere et system for kontinuerlige, elektroniske målinger i psykisk helsevern og TSB i løpet av 2019.

 2. Prosjekt

  Pasienterfaringer med fastlegen i 2018

  HOD ber FHI om å gjennomføre en undersøkelse av brukeres erfaringer med fastlegeordningen og ev. deres vurdering av resultat av behandlingen/oppfølgingen de har fått hos sin fastlege.

 3. Prosjekt

  Nasjonal undersøkelse av brukeropplevd kvalitet ved private og offentlige rehabiliteringsinstitusjoner og –avdelinger

  Helsedirektoratet har gitt Folkehelseinstituttet i oppdrag å planlegge og gjennomføre en nasjonal spørreskjemaundersøkelse av brukeropplevd kvalitet.

 4. Prosjekt

  Foresattes erfaringer med tilbudet innen psykisk helsevern for barn og unge

  Dette er en brukerundersøkelse blant foresatte til barn og unge med 4-6 konsultasjoner ved BUP-poliklinikker i løpet av 2017.

 5. Prosjekt

  PasOpp Metodeutvikling

  Formål: Understøttende utvikling og forskning for de nasjonale brukererfaringsundersøkelsene.

 6. Prosjekt

  Utvikling av instrument for å måle barn/unges erfaringer med barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (prosjektbeskrivelse)

  Målet for prosjektet er å utvikle et spørreskjema som skal tilfredsstille viktige psykometriske krav.

 7. Prosjekt

  Pasientrapporterte data i Barnediabetesregisteret

  Barnediabetesregisteret (BDR) ønsket et validert instrument for å måle pasienterfaringer blant barnediabetespasienter, og bestilte høsten 2014 et utviklings- og valideringsprosjekt.

 8. Prosjekt

  Utvikling av instrument for å måle barn/unges erfaringer med barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk

  Målet for prosjektet er å utvikle et spørreskjema som skal tilfredsstille viktige psykometriske krav.

 9. Prosjekt

  Utvikling av verktøy for måling av brukererfaringer med kommunale helse- og omsorgstjenester (PasOppKHOT) (prosjektbeskrivelse)

  Prosjektet handler om å utvikle et verktøy som vil være tilgjengelig for bruk uten kostnader.

 10. Prosjekt

  Metodeutvikling (prosjektbeskrivelse)

  Dette prosjektet handler om utvikling og forskning som støtter opp under de nasjonale brukererfaringsundersøkelsene.