Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Årsstatistikk og rapporter


Avgrens søket
 1. Rapport

  Legemiddelbruk hos barn og unge i Norge 2008-2017

  Rapporten presenterer oppdaterte tall på omfanget og utviklingen i bruk av legemidler forskrevet på resept til barn og unge i 10-årsperioden 2008-2017.

 2. Rapport

  Legemiddelstatistikk 2018:2 Reseptregisteret 2013–2017

  Tema i rapporten er legemiddelbruk hos eldre. Den inneholder en omfattende tabell med opplysninger om antall personer som har fått utlevert legemidler etter resept fra apotekene i Norge siste fem år.

 3. Rapport

  Legemiddelforbruket i Norge 2013–2017

  Tallene som presenteres i rapporten, er basert på salg fra grossister til apotek, sykehus, sykehjem og dagligvarehandelen.

 4. Statistikk

  Reseptregisteret 2012–2016

  Rapporten inneholder en omfattende tabell med opplysninger om antall personer som har fått utlevert legemidler etter resept fra apotekene i Norge i siste femårsperiode.

 5. Rapport

  Legemiddelforbruket i Norge 2012-2016

  Tallene som presenteres i denne rapporten omfatter totalt salg av legemidler med markedsføringstillatelse i Norge.

 6. Forskningsoversikt

  Tøyning etter behandling med botulinumtoksin hos voksne med spastisitet

  Vi ble bedt om å finne forskning om effekt av tøyning etter behandling med botulinumtoksin (Botox) av voksne pasienter med spastisitet.

 7. Forskningsoversikt

  Legemidler ved multippel sklerose

  Denne fullstendige metodevurderingen ble bestilt av Nasjonalt system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten.

 8. Forskningsoversikt

  Kjønnsforskjeller i effekter og bivirkninger av legemidler

  Vi fikk i oppdrag av Helsedirektoratet å utføre et systematisk litteratursøk med påfølgende sortering av mulig relevante publikasjoner om kjønnsforskjeller i effekter og bivirkninger av legemidler.

 9. Statistikk

  Legemiddelforbruket i Norge 2011–2015 / Drug Consumption in Norway 2011–2015

  Rapporten omfatter alt salg av reseptpliktige og reseptfrie legemidler i Norge fra grossister til apotek, sykehus/sykehjem og dagligvarehandelen.

 10. Statistikk

  Reseptregisteret 2011–2015 / The Norwegian Prescription Database 2011-2015

  Rapporten inneholder en omfattende tabell med opplysninger om antall personer som har fått utlevert legemidler etter resept fra apotekene i Norge i siste femårsperiode.

 11. Forskningsoversikt

  Forskning om behandling med musikkterapi uten samtidig behandling med antipsykotiske legemidler (legemiddelfri behandling) hos pasienter med psykoselidelser. Litteratursøk.

  Litteratursøk om musikkterapi på oppdrag fra Bestillerforum RHF.

 12. Statistikk

  Legemiddelforbruket i Norge 2008-2012

  Grossiststatistikken omfatter alt salg av reseptpliktige og reseptfrie legemidler i Norge fra grossister til apotek, sykehus/sykehjem og dagligvarehandelen.

 13. Statistikk

  Reseptregisteret 2010-2014 = The Norwegian Prescription Database 2010-2014 (Legemiddelstatistikk 2015:2)

  Reseptregisteret 2010-2014. Tema: Antibiotika. / The Norwegian Prescription Database 2010–2014. Topic: Antibiotics.

 14. Statistikk

  Reseptregisteret 2009–2013 / The Norwegian Prescription Database 2009–2013 (Legemiddelstatistikk 2014:2)

  Rapporten inneholder legemiddelstatistikk, nøkkeltall og tabeller med antall individer som har fått utlevert legemidler etter resept fra apotek i Norge i perioden 2009 – 2013.

 15. Statistikk

  Reseptregisteret 2008-2012 / The Norwegian Prescription Database 2008-2012

  Rapporten inneholder nøkkeltall og tabeller med antall individer som har fått utlevert legemidler etter resept fra apotek i Norge i perioden 2008 – 2012.

 16. Statistikk

  Reseptregisteret 2007-2011. Tema: Legemidler og eldre / The Norwegian Prescription Database 2007–2011. Topic: Drug use in the elderly

  Rapporten er et temanummer med fokus på eldres bruk av legemidler. Temakapitlet inneholder en del nøkkeltall om legemiddelbruk hos eldre fra 65 år, og fokuserer på noen utvalgte legemiddelgrupper.

 17. Statistikk

  Reseptregisteret 2006-2010/The Norwegian Prescription Database 2006-2010

  Rapporten inneholder nøkkeltall og tabeller med antall individer som har fått utlevert legemidler etter resept fra apotek i Norge i perioden 2006 – 2010.

 18. Statistikk

  Reseptregisteret 2005–2009 = The Norwegian Prescription Database 2005–2009 (Legemiddelstatistikk 2010:2)

  Rapporten har som spesialtema bruk av vanedannende legemidler. I tillegg inneholder rapporten nøkkeltall og tabeller med antall individer som har fått utlevert legemidler etter resept.

 19. Statistikk

  Legemiddelforbruket i Norge 2010–2014 (Legemiddelstatistikk 2015:1)

  Statistikken omfatter alt salg av reseptpliktige og reseptfrie legemidler i Norge fra grossister til apotek, sykehus/sykehjem og dagligvarehandelen.

 20. Statistikk

  Legemiddelforbruket i Norge 2009-2013 (Legemiddelstatistikk 2014:1)

  Grossiststatistikken omfatter alt salg av reseptpliktige og reseptfrie legemidler i Norge fra grossister til apotek, sykehus/sykehjem og dagligvarehandelen.