Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Aktuelt


Avgrens søket
 1. Notat

  Driftsrapport 2018 – Hjerte- og karregisteret

  Driftsrapporten er en standardisert rapport som gir grunnlag for en samlet oversikt over driften av Hjerte- og karregisteret som Folkehelseinstituttet er dataansvarlig og databehandler for.

 2. Statistikk

  Ny behandling for hjerteklaffer firedoblet på fem år

  Stadig flere pasienter får ny hjerteklaff uten åpen kirurgi. Antallet er firedoblet på fem år, viser Folkehelseinstituttets statistikk fra Hjerte- og karregisteret for 2017.

 3. Notat

  Årlig driftsrapport for Hjerte- og karregisteret

  Driftsrapporten gir grunnlag for en samlet oversikt over driften av Hjerte- og karregisteret.

 4. Rapport

  Hjerte- og karregisteret: Rapport for 2012–2016

  Rapporten viser forekomst, dødelighet og behandling av hjerte- og karsykdom i Norge for perioden 2012 til 2016, de fem første årene med drift av Nasjonalt register over hjerte- og karlidelser.

 5. Nyhet

  Betydelig færre dør av hjerteinfarkt og hjerneslag

  Fra 2012 til 2016 er dødelighetsratene som følge av akutt hjerneslag redusert med 25 prosent. For akutt hjerteinfarkt er ratene redusert med 30 prosent.

 6. Statistikk

  Bruk av legemidler blant pasienter utskrevet fra sykehus med hjerte- og karsykdom

  Dette prosjektet med sammenstilte data fra Hjerte- og karregisteret og Reseptregisteret har avklart om bruken av legemidler blant pasienter med hjerte- og karsykdom er i tråd med retningslinjene.

 7. Nyhet

  Røyking forårsaker årlig flere hundre dødsfall av hjertesykdom

  Antall hjerteinfarkt i Norge er på vei ned, men røyking er fortsatt trolig årsak til 700–800 dødsfall av hjerteinfarkt og annen iskemisk hjertesykdom årlig.

 8. Statistikk

  Hjerte- og karregisteret, rapport for 2015

  Denne statistikken er basert på opplysninger fra basisregisteret om årgangene 2012-2015 per 1. juni 2016.

 9. Nyhet

  Over 1200 fikk ablasjonsbehandling for hjerteflimmer i 2014

  I 2014 ble over 26 000 pasienter med forkammerflimmer i hjertet undersøkt eller behandlet på norske sykehus. Om lag 1200 fikk såkalt ablasjonsbehandling, viser tall fra FHI.

 10. Rapport

  Hjerte- og karregisteret. Rapport for 2014.

  Årsrapporten fra Hjerte- og karregisteret viser at 329 775 pasienter ble registrert med en hjerte- og karrelatert lidelse i forbindelse med innleggelse eller poliklinikkoppmøte på sykehus i 2014.

 11. Rapport

  Hjerte- og karregisteret. Rapport for 2013

  Årsrapporten fra Hjerte- og karregisteret viser at 327 845 pasienter ble registrert med en hjerte- og karrelatert lidelse i forbindelse med innleggelse eller poliklinikkoppmøte på sykehus i 2013.