Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Rapporter


Avgrens søket
 1. Rapport

  Oppsummeringsrapport for Nasjonal vannvakt 2017-2018

  I løpet av de første to år i drift, har det kommet totalt 83 henvendelser, hvorav 36 (43 prosent) regnes som relevante oppdrag for Nasjonal vannvakt i henhold til formålet med ordningen.

 2. Rapport

  Studie av varsling av innbyggere ved vannavstengning i Bærum kommune

  Effekten av utsendelse av kokeanbefalinger til abonnenter er omdiskutert, og av den årsak ønsket Bærum kommune en kartlegging av hvordan deres kommunikasjon blir møtt hos abonnentene.

 3. Rapport

  Vannrapport 130. Problemer med slam og mikroorganismer i drikkevann

  Denne rapporten gir en oversikt over årsaken til slamdannelse på flater i kontakt med strømmende vann, i brønner og på flater av jern og hvilke mikroorganismer som kan leve i slammet.

 4. Rapport

  Vannrapport 127: Vannforsyning og helse. Veiledning i drikkevannshygiene

  «Vannforsyning og helse» dekker de helsemessige aspektene ved vannforsyningen fra kildens tilsigsområde og helt fram til den enkelte forbruker.

 5. Rapport

  Drikkevann. Rapport til Mattilsynet 2016 (Vannrapport 124)

  Folkehelseinstituttet har laget en oversikt over antall personer i Norge som fikk vann av tilfredsstillende kvalitet for utvalgte parametere i 2014.

 6. Veileder

  Forebygging av legionellasmitte – en veiledning (4. utgave 2015)

  Vannrapport 123 er fjerde utgave av veiledningen. Den erstatter tredje utgave fra desember 2012.

 7. Rapport

  Drikkevannsledninger. Vurdering av hygienisk sårbarhet basert på vannverkenes rapportering i 2011

  «Funksjonssikkerheten til vann- og avløpsnettet» er et av målområdene under Protokoll for vann og helse, som ble vedtatt av regjeringen 22. mai 2014.

 8. Rapport

  Rapport fra Vannverksregisteret. Drikkevannsstatus (data 2011)

  Denne rapporten legger fram utvalgte nøkkeltall for Norges vannforsyning for 2011.

 9. Rapport

  Inntak av plantevernmidler gjennom drikkevann. Rapport til prosjektet "Kartlegging av helseskader fra plantevernmidler 2014".

  Rester av plantevernmidler i drikkevann utgjør neppe noen helserisiko i Norge. Dette er konklusjonen i en rapport fra Folkehelseinstituttet.

 10. Brosjyre

  Drikkevann i spredt bebyggelse og på hytta

  I brosjyren "Drikkevann i spredt bebyggelse og på hytta" vil du finne tips og råd til hva du selv kan gjøre med brønnen eller vannkilden. Du får også vite hvem det kan være lurt å søke hjelp hos.