Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Rapporter

Viser  13  treff

Sorter etter:
|
Begrens søket
 1. Utredning av et program for teknologiutvikling i vannbransjen

  Folkehelseinstituttet har på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet utredet et program for teknologiutvikling i vannbransjen.

  Notat

  Publisert

 2. Helsemessig vurdering av tredjepartsinstallasjoner i drikkevannsforsyningssystemer

  FHI har på oppdrag fra Mattilsynet utredet helsekonsekvensene av bruk av tredjepartsinstallasjoner (varmepumper og fiberoptiske kabler) i drikkevannssystemer.

  Rapport

  Publisert

 3. Oppsummeringsrapport for Nasjonal vannvakt 2017-2018

  I løpet av de første to år i drift, har det kommet totalt 83 henvendelser, hvorav 36 (43 prosent) regnes som relevante oppdrag for Nasjonal vannvakt i henhold til formålet med ordningen.

  Rapport

  Publisert

 4. Studie av varsling av innbyggere ved vannavstengning i Bærum kommune

  Effekten av utsendelse av kokeanbefalinger til abonnenter er omdiskutert, og av den årsak ønsket Bærum kommune en kartlegging av hvordan deres kommunikasjon blir møtt hos abonnentene.

  Rapport

  Publisert

 5. Vannrapport 130. Problemer med slam og mikroorganismer i drikkevann

  Denne rapporten gir en oversikt over årsaken til slamdannelse på flater i kontakt med strømmende vann, i brønner og på flater av jern og hvilke mikroorganismer som kan leve i slammet.

  Rapport

  Publisert

 6. Vannrapport 127: Vannforsyning og helse. Veiledning i drikkevannshygiene

  «Vannforsyning og helse» dekker de helsemessige aspektene ved vannforsyningen fra kildens tilsigsområde og helt fram til den enkelte forbruker.

  Rapport

  Publisert

 7. Drikkevann. Rapport til Mattilsynet 2016 (Vannrapport 124)

  Folkehelseinstituttet har laget en oversikt over antall personer i Norge som fikk vann av tilfredsstillende kvalitet for utvalgte parametere i 2014.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 8. Forebygging av legionellasmitte – en veiledning (4. utgave 2015)

  Vannrapport 123 er fjerde utgave av veiledningen. Den erstatter tredje utgave fra desember 2012.

  Veileder

  Publisert

 9. Drikkevannsledninger. Vurdering av hygienisk sårbarhet basert på vannverkenes rapportering i 2011

  «Funksjonssikkerheten til vann- og avløpsnettet» er et av målområdene under Protokoll for vann og helse, som ble vedtatt av regjeringen 22. mai 2014.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 10. Rapport fra Vannverksregisteret. Drikkevannsstatus (data 2011)

  Denne rapporten legger fram utvalgte nøkkeltall for Norges vannforsyning for 2011.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 11. Inntak av plantevernmidler gjennom drikkevann. Rapport til prosjektet "Kartlegging av helseskader fra plantevernmidler 2014".

  Rester av plantevernmidler i drikkevann utgjør neppe noen helserisiko i Norge. Dette er konklusjonen i en rapport fra Folkehelseinstituttet.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 12. Drikkevann i spredt bebyggelse og på hytta

  I brosjyren "Drikkevann i spredt bebyggelse og på hytta" vil du finne tips og råd til hva du selv kan gjøre med brønnen eller vannkilden. Du får også vite hvem det kan være lurt å søke hjelp hos.

  Brosjyre

  Publisert Oppdatert

 13. Drikkevannsledninger av asbest og mulig kreftrisiko

  Folkehelseinstituttet har beregnet hvorvidt asbestsementledninger i vannforsyningen i Norge kan medføre en fare for magekreft hos abonnentene.

  Rapport

  Publisert Oppdatert