Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Prosjekter


Avgrens søket
 1. Prosjekt

  Norsk alkoholpolitikk – prosesser, effekter og virkemidler

  Delprosjekt 1: Evaluering av endringer i alkoholloven. Delprosjekt 2: Belyse bruk av alkoholpolitiske virkemidler lokalt, nasjonalt og overnasjonalt.

 2. Prosjekt

  Negative konsekvenser av andres alkoholbruk

  Fokus på fire former for negative konsekvenser av alkoholbruk: vold, negative konsekvenser for barns helse og velferd, promillekjøring og opplevde problemer knyttet til andres alkoholbruk.

 3. Prosjekt

  Epidemiologiske analyser av alkoholinntak og sosioøkonomiske forhold i svangerskapet

  Ved å slå sammen data fra flere kohortstudier i Europa, vil vi i dette prosjektet undersøke sammenhenger ved alkoholinntak og sosioøkonomiske forhold i svangerskapet.

 4. Prosjekt

  Påvirker partnerens drikkemønster mors alkoholbruk før, under og etter graviditet

  I denne studien vil vi undersøke i hvilken grad partnerens drikkemønster påvirker kvinnens alkoholbruk under graviditeten.

 5. Prosjekt

  Foreldres alkoholkonsum og negative langtidsutfall hos deres barn: rus, psykiske problemer og arbeidsledighet

  Alkohol står for det største omfanget av rusmiddelproblemer i Norge, både med hensyn til hvor mange som har et rusmiddelproblem og omfanget av de helsemessige og sosiale konsekvensene.

 6. Prosjekt

  Alkohol og Opinionen

  I dette prosjektet belyser vi spørsmål knyttet til alkoholpolitikk.

 7. Prosjekt

  Alkohol drikkemønster og hjerte- og karsykdom

  Studien vil se på den sprikende effekten av drikkemønster hos pasienter med tidligere hjertesykdom, individer med ulik grad av psykososial belastning og kognitive ferdigheter.

 8. Prosjekt

  Sosial ulikhet i alkoholbruk, røyking og livsstilssykdom

  Prosjektet skal gi ny kunnskap om den relative betydningen av utdanning, inntekt og yrkesstatus for samlet sosial ulikhet i alkoholbruk og røyking.

 9. Prosjekt

  Psykososial utvikling hos barn av mødre med alkoholproblemer

  Målet for prosjektet er å undersøke sammenhengen mellom foreldres alkoholmisbruk og alkoholproblemer, og psykososial tilpasning og utvikling hos deres barn i alderen 6 mnd til 8 år.

 10. Prosjekt

  AMPHORA (Alcohol Measures for Public Health Research Alliance)

  EU-finansiert prosjekt er vi deltar i to arbeidspakker.

 11. Prosjekt

  ESPAD (European School Project on Alcohol and Other Drugs)

  FHI er ansvarlig for innsamling av norske data til den europeiske skoleundersøkelsen ESPAD. Det er til nå foretatt seks datainnsamlinger; 1995, 1999, 2003, 2007, 2011 og 2015.

 12. Prosjekt

  Rusmidler i Norge

  Rusmidler i Norge inneholder fakta og statistikk om alkohol, tobakk, narkotika og vanedannende legemidler. Ulike former for data og informasjon om rusmidler og tobakk skal oppdateres og sammenstilles.

 13. Prosjekt

  Registrert og uregistrert forbruk av alkohol og tobakk

  Målet med prosjektet er å få en bedre oversikt over det totale forbruket av alkohol og tobakk i Norge, og å følge utviklingen over tid.

 14. Prosjekt

  Langtidskonsekvenser av foreldres rusproblemer

  Dette prosjektet vil gi økt kunnskap om hvordan det å vokse opp med foreldre med rusproblemer påvirker livet ikke bare på kort sikt som ung voksen, men gjennom hele livsløpet.

 15. Prosjekt

  Utvikling i alkoholkonsum i et kvinneperspektiv og konsekvenser for kvinnehelsen

 16. Prosjekt

  Konsekvenser av alkoholbruk og alkoholmisbruk

  Formålet med prosjektet er å undersøke langtidsvirkninger av alkoholbruk og alkoholmisbruk.

 17. Prosjekt

  Kommunenes forvaltning av alkoholloven

  I dette prosjektet undersøkes hvordan kommunene forvalter oppgaven med lokal tilpasning av alkoholpolitikken.

 18. Prosjekt

  Veier inn i og konsevenser av alkohol-, cannabis og legemiddelbruk

 19. Prosjekt

  Virkningene på alkoholforbruket ved etablering av 70 nye vinmonopolbutikker

 20. Prosjekt

  Rusmiddelbrukere i behandling (prosjektbeskrivelse)

  En beskrivelse av pasientgruppen som mottar tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) eller behandling for rusmiddelproblemer i psykisk helsevern (PHV).