Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Publikasjoner


Avgrens søket
 1. Rapport

  Legemiddelstatistikk 2018:2 Reseptregisteret 2013–2017

  Tema i rapporten er legemiddelbruk hos eldre. Den inneholder en omfattende tabell med opplysninger om antall personer som har fått utlevert legemidler etter resept fra apotekene i Norge siste fem år.

 2. Notat

  Årlig driftsrapport for Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober (NORM)

  Årlig driftsrapport Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober (NORM).

 3. Notat

  Årlig driftsrapport for Hjerte- og karregisteret

  Driftsrapporten gir grunnlag for en samlet oversikt over driften av Hjerte- og karregisteret.

 4. Notat

  Årlig driftsrapport for Dødsårsaksregisteret

  Driftsrapporten gir grunnlag for en samlet oversikt over driften av Dødsårsaksregisteret.

 5. Notat

  Årlig driftsrapport for Medisinsk fødselsregister

  Driftsrapporten gir grunnlag for en samlet oversikt over driften av Medisinsk fødselsregister.

 6. Notat

  Årlig driftsrapport for Reseptregisteret

  Driftsrapporten gir grunnlag for en samlet oversikt over driften av Reseptregisteret.

 7. Notat

  Årlig driftsrapport for Meldingssystem for smittsomme sykdommer

  Driftsrapporten gir grunnlag for en oversikt over driften av Meldingssystem for smittsomme sykdommer.

 8. Notat

  Årlig driftsrapport for Norsk overvåkingssystem for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner – NOIS (POSI og PIAH)

  Driftsrapporten gir grunnlag for en oversikt over driften av Norsk overvåkingssystem for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner – NOIS (POSI og PIAH).

 9. Notat

  Årlig driftsrapport for RAVN (Resistensovervåking av virus i Norge)

  Driftsrapporten gir grunnlag for en oversikt over driften av RAVN (Resistensovervåking av virus i Norge).

 10. Notat

  Årlig driftsrapport for Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK

  Driftsrapporten gir grunnlag for en oversikt over driften av Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK.

 11. Notat

  Årlig driftsrapport for Register over svangerskapsavbrudd (Abortregisteret)

  Driftsrapporten gir grunnlag for en samlet oversikt over driften av Abortregisteret.

 12. Rapport

  Legemiddelforbruket i Norge 2013–2017

  Tallene som presenteres i rapporten, er basert på salg fra grossister til apotek, sykehus, sykehjem og dagligvarehandelen.

 13. Rapport

  Rapport om svangerskapsavbrot for 2017

  Rapporten omtalar statistikk for avbrotne svangerskap i 2017, blant anna endelege tal over begjæringar om og utførte svangerskapsavbrot i Noreg i 2017.

 14. Rapport

  Hjerte- og karregisteret: Rapport for 2012–2016

  Rapporten viser forekomst, dødelighet og behandling av hjerte- og karsykdom i Norge for perioden 2012 til 2016, de fem første årene med drift av Nasjonalt register over hjerte- og karlidelser.

 15. Rapport

  Dødsfall i Norge blant ikke-bosatte 2016

  Dette er en rapport over personer som dør i Norge, men som ikke er registrert som bosatt her i landet.

 16. Nyhetsbrev

  Fødselsnytt nr. 2, 2017

  Fødselsnytt utgis av Folkehelseinstituttet og distribueres til landets fødeinstitusjoner og barneklinikker.

 17. Rapport

  Helsetjenesteassosierte infeksjoner, antibiotikabruk (NOIS), antibiotikaresistens (MSIS) og Verdens håndhygienedag. Årsrapport. Delrapport 7 av smittsomme sykdommer i Norge 2016

  Data fra Meldingssystem for smittsomme sykdommer, Norsk overvåkingssystem for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner, antibiotikabruk og -resistens og data fra Verdens håndhygienedag.

 18. Rapport

  Usage of Antivirals and the Occurrence of Antiviral Resistance in Norway 2016

  Den årlige rapporten fra Resistensovervåking av virus i Norge (RAVN) presenterer nasjonale data om antiviral resistens og fokuserer på aktuelle temaer relatert til behandling av virale infeksjoner.

 19. Nyhetsbrev

  Fødselsnytt nr. 1, 2017

  Fødselsnytt utgis av Folkehelseinstituttet og distribueres til landets fødeinstitusjoner og barneklinikker.

 20. Statistikk

  Bruk av legemidler blant pasienter utskrevet fra sykehus med hjerte- og karsykdom

  Dette prosjektet med sammenstilte data fra Hjerte- og karregisteret og Reseptregisteret har avklart om bruken av legemidler blant pasienter med hjerte- og karsykdom er i tråd med retningslinjene.