Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Publikasjoner


Avgrens søket
 1. Rapport

  Dødsfall i Norge blant ikke-bosatte 2016

  Dette er en rapport over personer som dør  i Norge, men som ikke er registrert som bosatt her i landet.

 2. Nyhetsbrev

  Fødselsnytt nr. 2, 2017

  Fødselsnytt utgis av Folkehelseinstituttet og distribueres til landets fødeinstitusjoner og barneklinikker.

 3. Rapport

  Helsetjenesteassosierte infeksjoner, antibiotikabruk (NOIS), antibiotikaresistens (MSIS) og Verdens håndhygienedag. Årsrapport. Delrapport 7 av smittsomme sykdommer i Norge 2016

  Data fra Meldingssystem for smittsomme sykdommer, Norsk overvåkingssystem for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner, antibiotikabruk/resistens samt data fra Verdens håndhygienedag.

 4. Rapport

  Usage of Antivirals and the Occurrence of Antiviral Resistance in Norway 2016

  Den årlige rapporten fra Resistensovervåking av virus i Norge (RAVN) presenterer nasjonale data om antiviral resistens og fokuserer på aktuelle temaer relatert til behandling av virale infeksjoner.

 5. Nyhetsbrev

  Fødselsnytt nr. 1, 2017

  Fødselsnytt utgis av Folkehelseinstituttet og distribueres til landets fødeinstitusjoner og barneklinikker.

 6. Statistikk

  Bruk av legemidler blant pasienter utskrevet fra sykehus med hjerte- og karsykdom

  Dette prosjektet med sammenstilte data fra Hjerte- og karregisteret og Reseptregisteret har avklart om bruken av legemidler blant pasienter med hjerte- og karsykdom er i tråd med retningslinjene.

 7. Trykksak

  Clostridium difficile. Meldingskriterier MSIS

  Dette er en veiledning for implementeringen av Clostridium difficile-meldingen.

 8. Statistikk

  Reseptregisteret 2012–2016

  Rapporten inneholder en omfattende tabell med opplysninger om antall personer som har fått utlevert legemidler etter resept fra apotekene i Norge i siste femårsperiode.

 9. Rapport

  Kartlegging av variabler i nasjonale helseregistre

  Dette er den endelige rapporten fra kartlegging og mapping av variabler i norske, nasjonale helseregistre per 28. februar 2017 i regi av Nasjonalt helseregisterprosjekt.

 10. Informasjonsark

  Meldingskriterier for sykdommer i MSIS

  Det er utarbeidet kriterier som må oppfylles for at en meldingspliktig sykdom i Meldingssystemet for smittsomme sykdommer (MSIS) skal meldes.

 11. Statistikk

  Rapport om svangerskapsavbrot for 2016

  Rapporten omtalar statistikk for avbrotne svangerskap i 2016. Dette året vart det utført 13 169 svangerskapsavbrot i Noreg, det lågaste talet sidan registeringa starta i 1979.

 12. Rapport

  Dødsfall i Norge blant ikke-bosatte. 2015

  Tall fra Dødsårsaksregisteret som omfatter personer som dør i Norge, men som ikke er registrert som bosatt i landet. Inkluderer blant andre turister, asylsøkere og en del gjestearbeidere.

 13. Nyhetsbrev

  Fødselsnytt nr. 2, 2016

  Fødselsnytt utgis av Folkehelseinstituttet og distribueres til landets fødeinstitusjoner og barneklinikker.

 14. Rapport

  Usage of Antivirals and the Occurrence of Antiviral Resistance in Norway 2015. RAVN

  Den tredje rapporten om Resistensovervåking av virus i Norge (RAVN) publiseres nå. Rapporten inneholder informasjon vedrørende bruk av antivirale midler og virusresistensdata i Norge for 2015.

 15. Statistikk

  Hjerte- og karregisteret, rapport for 2015

  Denne statistikken er basert på opplysninger fra basisregisteret om årgangene 2012-2015 per 1. juni 2016.

 16. Rapport

  Matallergiregisteret 2000–2015

  Rapport fra Matallergiregisteret 2000–2015.

 17. Brosjyre

  Etterregistrering i SYSVAK og råd om videre vaksinasjon

  Brosjyre for hjelp til etterregistrering av vaksiner i SYSVAK og råd om videre vaksinasjon. Sist revidert mai 2017.

 18. Nyhetsbrev

  Fødselsnytt nr. 1, 2016

  Fødselsnytt utgis av Folkehelseinstituttet og distribueres til landets fødeinstitusjoner og barneklinikker.

 19. Statistikk

  Reseptregisteret 2011–2015 / The Norwegian Prescription Database 2011-2015 (Legemiddelstatistikk 2016:2)

  Rapporten inneholder en omfattende tabell med opplysninger om antall personer som har fått utlevert legemidler etter resept fra apotekene i Norge i siste femårsperiode.

 20. Rapport

  Rapport om svangerskapsavbrot for 2015

  I 2015 vart det utført 14 001 svangerskapsavbrot, det er om lag same talet som i 2014. Aborttala går ned både blant tenåringar og i aldersgruppa 20–24 år.