Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Nyheter og meldinger


Avgrens søket
 1. Melding

  Ny rapport om dødsfall i Norge

  Folkehelseinstituttets har nå utgitt sin årlige rapport om dødsfall blant personer som ikke var bosatt i Norge . Det gjelder for eksempel gjestearbeidere, turister og asylsøkere.  I 2016 ble det totalt registrert 257 dødsfall i denne gruppen, omtrent 0...

 2. Melding

  Endringer i meldingskriterier for eae-positive E.coli og Yersiniose i MSIS

  Fra 1. april åpnet vi for at majoriteten av de tarmpatogene sykdomstilfellene kunne meldes på PCR-positivt funn. Dette falt uheldig ut for eae -positive E. coli og yersiniose. Meldingskriteriene for eae -positive E. coli og yersiniose endres derfor sli...

 3. Melding

  Forsinkelse i utsendelse av klamydiastatistikk på kommunenivå for 2016

  På grunn av innrapporteringsfeil om bostedskommune fra enkelte laboratorier er det små uregelmessigheter i antall klamydiatilfeller for et fåtall kommuner i 2016.  Denne feilen skal ikke påvirke totalantallet, fylkesfordeling og kjønn og aldersfordelin...

 4. Statistikk

  Mindre risiko for å dø av folkesykdommer

  Risikoen for å dø av hjerte- og karsykdommer er mer enn halvert på 20 år. For kreft er risikoen redusert med rundt 16 prosent. En annen hyppig dødsårsak blant nordmenn er demens.

 5. Statistikk

  Vestlendingane lever lenger enn andre nordmenn

  Vestlendingane lever lengst og tre år lenger enn folk i Finnmark. Høgare dødelegheit av hjarte- og karsjukdomar og luftvegssjukdomar forklarer mykje av forskjellen.

 6. Statistikk

  Selvmordsrisikoen redusert med en firedel på én generasjon

  I 2016 tok 614 nordmenn sitt eget liv, viser nye tall fra Folkehelseinstituttet. Antall selvmord er nå 12,0 per 100 000 innbyggere, mot 16,4 i 1990, det vil si at antallet er redusert med en firedel.

 7. Melding

  Nye tall fra Medisinsk fødselsregister for 2016

  Medisinsk fødselsregister publiserte nye tall for 2016 den 25. oktober. Tallene kan leses i statistikkbanken til Medisinsk fødselsregister (MFR). Under «Antall fødte og fødsler per institusjon» er det en tilsynelatende økning i antall fødsler under...

 8. Nyhet

  Verdens første fødselsregister 50 år

  I 50 år har Medisinsk fødselsregister overvåket forekomsten av medfødte misdannelser, bidratt til fagutvikling og forskning og gitt svar knyttet til pandemi og andre beredskapssituasjoner.

 9. Melding

  Registrering av influensavaksinering i SYSVAK

  Vi har fått mange henvendelser angående SYSVAK-kode på årets sesonginfluensavaksine. Den inaktiverte sesonginfluensavaksinen (Vaxigrip og Influvac) har SYSVAK-kode FLU02. Levende svekket influensavaksine (Fluenz Tetra) har kode FLU03. 

 10. Nyhet

  Økt risiko for dødfødsel blant kvinner med hjerneslag i familien

  Kvinner med hjerneslag i familien har økt risiko for dødfødsler, viser en ny studie fra forskere ved Folkehelseinstituttet og universitetene i Bergen og Oslo.

 11. Nyhet

  Støtter forslaget fra Helsedatautvalget

  Folkehelseinstituttets direktør er positiv til forslaget fra Helsedatautvalget om at forskere og annet fagpersonell ikke lenger må søke om forhåndstillatelse for å få data til sine prosjekter.

 12. Nyhet

  Informerer om helsedata på nytt nettsted

  Nytt nettsted skal gi forskere oversikt over hvilke data som finnes og som de kan søke om å få fra sentrale helseregistre. Dødsårsaksregisteret og Norsk pasientregister er først ute.

 13. Nyhet

  Pasienter med hjertesykdom får riktige medisiner

  Pasienter med hjerte- og karsykdom som er utskrevet fra sykehus, får legemidler i tråd med forslaget til nye faglige retningslinjer, viser en analyse fra to helseregistre ved Folkehelseinstituttet.

 14. Nyhet

  Røyking forårsaker årlig flere hundre dødsfall av hjertesykdom

  Antall hjerteinfarkt i Norge er på vei ned, men røyking er fortsatt trolig årsak til 700–800 dødsfall av hjerteinfarkt og annen iskemisk hjertesykdom årlig.

 15. Statistikk

  Bruk av legemidler som reduserer syreproduksjonen i magen fordoblet på 10 år

  Tall fra Reseptregisteret viser at 460 000 personer kjøpte syrehemmende legemidler av typen protonpumpehemmere på resept i 2016. Det viser Folkehelseinstituttets rapport «Reseptregisteret 2012-2016».

 16. Nyhet

  Rekordhøy vaksinasjonsdekning hos toåringene i 2016

  Stadig flere barn blir vaksinert, og de aller fleste barn og unge får de vaksinene som er anbefalt i barnevaksinasjonsprogrammet. Det viser gjennomgangen av nasjonal vaksinasjonsdekning for 2016.

 17. Nyhet

  Rekordlåge aborttal – størst nedgang blant dei unge

  Etter 1978 har det aldri vore utført færre abortar i Noreg. Nedgangen er størst blant dei under 20, viser nye tal frå Folkehelseinstituttet.

 18. Melding

  Zikafeber meldingspliktig i MSIS

  Helse- og omsorgsdepartementet har endret MSIS-forskriften, og zikafeber er nå meldingspliktig i meldingssystemet for smittsomme sykdommer (MSIS) som en gruppe A-sykdom. Zikafeber er ikke gjort varslingspliktig etter MSIS-forskriften og er ikke definer...

 19. Statistikk

  Fortsatt røyker 3000 kvinner ved starten av svangerskapet

  Andelen gravide som røykte ved starten av svangerskapet i Norge er redusert fra 25 til fem prosent fra 1999 til 2015. I fjor røykte rundt 3000 i begynnelsen av graviditeten.

 20. Statistikk

  Stor økning i bruk av ny behandlingsmetode for trange hjerteklaffer

  Folkehelseinstituttets årsrapport fra Hjerte- og karregisteret for 2015 viser at antallet pasienter som får kateterbasert behandling av trange hjerteklaffer har økt kraftig.