Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Nyheter og meldinger


Avgrens søket
 1. Melding

  Nye tall fra Medisinsk fødselsregister for 2016

  Medisinsk fødselsregister publiserte nye tall for 2016 den 25. oktober. Tallene kan leses i statistikkbanken til Medisinsk fødselsregister (MFR). Under «Antall fødte og fødsler per institusjon» er det en tilsynelatende økning i antall fødsler under...

 2. Nyhet

  Verdens første fødselsregister fyller 50

  I 50 år har Medisinsk fødselsregister overvåket forekomsten av medfødte misdannelser, bidratt til fagutvikling og forskning og gitt svar knyttet til pandemi og andre beredskapssituasjoner.

 3. Melding

  Registrering av influensavaksinering i SYSVAK

  Vi har fått mange henvendelser angående SYSVAK-kode på årets sesonginfluensavaksine. Den inaktiverte sesonginfluensavaksinen (Vaxigrip og Influvac) har SYSVAK-kode FLU02. Levende svekket influensavaksine (Fluenz Tetra) har kode FLU03. 

 4. Nyhet

  Økt risiko for dødfødsel blant kvinner med hjerneslag i familien

  Kvinner med hjerneslag i familien har økt risiko for dødfødsler, viser en ny studie fra forskere ved Folkehelseinstituttet og universitetene i Bergen og Oslo.

 5. Nyhet

  Støtter forslaget fra Helsedatautvalget

  Folkehelseinstituttets direktør er positiv til forslaget fra Helsedatautvalget om at forskere og annet fagpersonell ikke lenger må søke om forhåndstillatelse for å få data til sine prosjekter.

 6. Nyhet

  Informer om helsedata på nytt nettsted

  Nytt nettsted skal gi forskere oversikt over hvilke data som finnes og som de kan søke om å få fra sentrale helseregistre. Dødsårsaksregisteret og Norsk pasientregister er først ute.

 7. Nyhet

  Pasienter med hjertesykdom får riktige medisiner

  Pasienter med hjerte- og karsykdom som er utskrevet fra sykehus, får legemidler i tråd med forslaget til nye faglige retningslinjer, viser en analyse fra to helseregistre ved Folkehelseinstituttet.

 8. Nyhet

  Røyking forårsaker årlig flere hundre dødsfall av hjertesykdom

  Antall hjerteinfarkt i Norge er på vei ned, men røyking er fortsatt trolig årsak til 700–800 dødsfall av hjerteinfarkt og annen iskemisk hjertesykdom årlig.

 9. Statistikk

  Bruk av legemidler som reduserer syreproduksjonen i magen fordoblet på 10 år

  Tall fra Reseptregisteret viser at 460 000 personer kjøpte syrehemmende legemidler av typen protonpumpehemmere på resept i 2016. Det viser Folkehelseinstituttets rapport «Reseptregisteret 2012-2016».

 10. Nyhet

  Rekordhøy vaksinasjonsdekning hos toåringene i 2016

  Stadig flere barn blir vaksinert, og de aller fleste barn og unge får de vaksinene som er anbefalt i barnevaksinasjonsprogrammet. Det viser gjennomgangen av nasjonal vaksinasjonsdekning for 2016.

 11. Nyhet

  Rekordlåge aborttal – størst nedgang blant dei unge

  Etter 1978 har det aldri vore utført færre abortar i Noreg. Nedgangen er størst blant dei under 20, viser nye tal frå Folkehelseinstituttet.

 12. Nyhet

  Åtte av ti aborter skjer medikamentelt

  Medikamentell abort har overtatt for kirurgiske inngrep: 82 prosent av planlagte aborter blir utført ved hjelp av medikamenter, mot knapt seks prosent det året som denne abortmetoden ble tatt i bruk.

 13. Melding

  Zikafeber meldingspliktig i MSIS

  Helse- og omsorgsdepartementet har endret MSIS-forskriften, og zikafeber er nå meldingspliktig i meldingssystemet for smittsomme sykdommer (MSIS) som en gruppe A-sykdom. Zikafeber er ikke gjort varslingspliktig etter MSIS-forskriften og er ikke definer...

 14. Statistikk

  Halvparten av oss dør i sykehjem

  Nesten halvparten av alle dødsfall skjer i sykehjem, mens stadig færre dør i sykehus. I sykehjem dør de fleste av kreft og hjerte- og karsykdommer.

 15. Statistikk

  Snart er det kreft som tar flest liv

  Kreft er i ferd med å gå forbi hjerte- og karsykdom som den hyppigste dødsårsaken i Norge. I sykehjem og i sju fylker er nå kreft den sykdommen som tar flest liv.

 16. Statistikk

  Fortsatt røyker 3000 kvinner ved starten av svangerskapet

  Andelen gravide som røykte ved starten av svangerskapet i Norge er redusert fra 25 til fem prosent fra 1999 til 2015. I fjor røykte rundt 3000 i begynnelsen av graviditeten.

 17. Statistikk

  Stor økning i bruk av ny behandlingsmetode for trange hjerteklaffer

  Folkehelseinstituttets årsrapport fra Hjerte- og karregisteret for 2015 viser at antallet pasienter som får kateterbasert behandling av trange hjerteklaffer har økt kraftig.

 18. Statistikk

  Infeksjoner etter kirurgi, rapport NOIS-POSI for 2015

  Omkring 1 av 23 pasienter (4,3 prosent) fikk en infeksjon i operasjonsområdet etter utvalgte kirurgiske inngrep i 2015. 40 prosent av disse var dype infeksjoner.

 19. Nyhet

  Svak økning i legemiddelforbruket i 2015

  Legemiddelsalget økte med vel to prosent fra 2014 til 2015, målt i definerte døgndoser. Omsetningsveksten var 8,6 prosent.

 20. Nyhet

  Digitaliserer dødsmeldingene og informasjonsflyten

  Åtte statlige digitaliseringsprosjekter får tildelt til sammen 75 millioner kroner. Blant prosjektene er Dødsårsaksregisteret ved Folkehelseinstituttet. Samfunnet skal spare milliardbeløp på dette.