Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Artikler


Avgrens søket
 1. Artikkel

  Utvalgte SYSVAK-koder for vaksiner gitt i utlandet

 2. Artikkel

  Prosjekter som har fått utlevert data

  Her kan du se hvilke prosjekter som har fått utlevert data fra Medisinsk fødselsregister og Abortregisteret siden 2008.

 3. Artikkel

  Informasjonsbladet Fødselsnytt

  Fødselsnytt utgis av Folkehelseinstituttet og distribueres til landets fødeinstitusjoner og barneklinikker i et opplag på 1800.

 4. Artikkel

  Alkoholutløste dødsfall i Norge i 2016

  I Norge ble det i 2016 registrert 336 alkoholutløste dødsfall. Dette er dødsfall som utelukkende kan tilskrives alkoholbruk. Til sammenligning ble det registrert 349 slike dødsfall i 2015.

 5. Artikkel

  Prosjekter som har fått utlevert data

  Denne oversikten viser hvilke forskningsprosjekter som har fått utlevert data fra Dødsårsaksregisteret i 2016 og i 2017 per 1. august 2017.

 6. Artikkel

  Innsyn og kopi av dødsmelding

  Kva for regler gjeld for å få innsyn i Dødsårsaksregisteret? Kan eg tinga kopi av ei dødsmelding?

 7. Artikkel

  Tilgang til data for helsetjenesten

  Data fra Dødsårsaksregisteret kan brukes til helseanalyse og kvalitetssikring i helse- og omsorgstjenesten.

 8. Artikkel

  Meldingsgangen i registeret

  Legen som skriv dødsmeldinga skal sende den til den lokale tingretten eller lensmannen som igjen sender den til kommunelegen for kvalitetskontroll.

 9. Faktaark

  Hvordan måler vi dødelighet?

  Det er mange måter å angi dødelighet på i en befolkning. Hvilken vi velger avhenger av hva slags situasjon vi skal beskrive og hvilke sammenligninger vi vil gjøre.

 10. Artikkel

  Video om Medisinsk fødselsregister

  Denne videoen om Medisinsk fødselsregister ble laget i anledning 50-årsjubileet som ble markert 25. oktober 2017.

 11. Artikkel

  Har registrert fødsler i femti år

  Medisinsk fødselsregister så dagens lys den 1. januar 1967. Her presenteres noen av utviklingstrekkene for fødsler i Norge gjennom femti år.

 12. Artikkel

  Utvidelse av den nasjonale prevalensundersøkelsen i sykehus

  Hensikten er å delta i den europeiske overvåkingen av helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk samt å kartlegge indikatorer som bidrar til å forebygge HAI og antibiotikaresistens.

 13. Artikkel

  Hva blir registrert i MSIS?

  Nærmere 70 sykdommer meldes til Meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS).

 14. Artikkel

  Rett til innsyn i egne opplysninger

  Som registrert har du rett til å vite hvilken informasjon som finnes om deg Meldesystem for infeksjonssykdommer (MSIS).

 15. Artikkel

  Om Meldesystem for smittsomme sykdommer (MSIS)

  Meldesystem for smittsomme sykdommer (MSIS) bidrar til overvåkingen av smittsomme sykdommer hos mennesker i Norge.

 16. Statistikk

  Statistikk for barnevaksinasjon - 2016

  Vaksinasjonsstatistikken viser andelen fullvaksinerte barn i et årskull. Tallene presenteres i statistikkbankene og som pdf-dokumenter.

 17. Faktaark

  Fakta om abort

  Det er historisk låge aborttal. Årsaka er ein stor nedgang i talet på uynskte svangerskap blant kvinner under 25 år.

 18. Artikkel

  Publikasjonslister for FHIs helseregistre 2016

  Oversikt over forskningsartikler publisert 2016 der data fra Folkehelseinstituttets helseregistre er brukt.

 19. Statistikk

  Sykehus: Infeksjoner og bruk av antibiotika høsten 2016

  På undersøkelsesdagen høsten 2016 hadde 4,7 prosent av pasientene i sykehus minst én helsetjenesteassosiert infeksjon. Totalt 28,8 prosent av pasientene fikk antibiotika.

 20. Statistikk

  Sykehjem: Infeksjoner og bruk av antibiotika høsten 2016

  På undersøkelsesdagen hadde 5,4 prosent av beboerne i norske sykehjem minst én helsetjenesteassosiert infeksjon. Totalt 7,8 prosent av beboerne fikk antibiotika, viser tall fra Folkehelseinstituttet.