Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Artikler


Avgrens søket
 1. Artikkel

  Mulig å få innsyn i egne opplysninger

  Medisinsk fødselsregister inneholder opplysninger om alle fødsler og fødte i Norge siden 1967. Det er nå mulig å få innsyn i disse opplysningene om deg selv via «Min helse» på helsenorge.no.

 2. Artikkel

  Dette registreres i NOIS

  I NOIS registreres flere typer helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk på to utvalgte dager i året, og infeksjoner etter fem typer kirurgiske inngrep gjennom hele året.

 3. Artikkel

  Personvern

  Folkehelseinstituttet er både databehandlingsansvarlig og databehandler for NOIS. Registeret inneholder ikke direkte personidentifiserbare opplysninger.

 4. Data fra helseregistre, helseundersøkelser og biobanker

  Tilgang til statistikk og forskningsdata fra NOIS

  Forskere og andre kan søke om tilgang til data fra Norsk overvåkingssystem for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner (NOIS).

 5. Artikkel

  Kvalitetslister fra SYSVAK

  Nyttig informasjon til helsestasjonene om kvalitetslister.

 6. Artikkel

  Melde til SYSVAK

  Registrering av vaksinasjoner gjøres enten direkte i det elektroniske journalsystemet som kommunen benytter, eller på papirskjema som sendes inn til SYSVAK. Prosedyrer for melding.

 7. Artikkel

  Innsyn i helseregisterdata fra SYSVAK

  På Min helse på helsenorge.no finner du en ny innsynstjeneste fra Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK.

 8. Artikkel

  Prosjekter som har fått utlevert data

  Her kan du se hvilke prosjekter som har fått utlevert data fra Medisinsk fødselsregister og Abortregisteret siden 2008.

 9. Artikkel

  Informasjonsbladet Fødselsnytt

  Fødselsnytt utgis av Folkehelseinstituttet og distribueres til landets fødeinstitusjoner og barneklinikker i et opplag på 1800.

 10. Artikkel

  Alkoholutløste dødsfall i Norge i 2016

  I Norge ble det i 2016 registrert 336 alkoholutløste dødsfall. Dette er dødsfall som utelukkende kan tilskrives alkoholbruk. Til sammenligning ble det registrert 349 slike dødsfall i 2015.

 11. Artikkel

  Prosjekter som har fått utlevert data

  Denne oversikten viser hvilke forskningsprosjekter som har fått utlevert data fra Dødsårsaksregisteret i 2016 og i 2017 per 1. august 2017.

 12. Artikkel

  Innsyn og kopi av dødsmelding

  Kva for regler gjeld for å få innsyn i Dødsårsaksregisteret? Kan eg tinga kopi av ei dødsmelding?

 13. Artikkel

  Tilgang til data for helsetjenesten

  Data fra Dødsårsaksregisteret kan brukes til helseanalyse og kvalitetssikring i helse- og omsorgstjenesten.

 14. Artikkel

  Meldingsgangen i registeret

  Legen som skriv dødsmeldinga skal sende den til den lokale tingretten eller lensmannen som igjen sender den til kommunelegen for kvalitetskontroll.

 15. Faktaark

  Hvordan måler vi dødelighet?

  Det er mange måter å angi dødelighet på i en befolkning. Hvilken vi velger avhenger av hva slags situasjon vi skal beskrive og hvilke sammenligninger vi vil gjøre.

 16. Faktaark

  Fakta om abort (med 2017-tal)

  Aborttala har dei siste åra vore historisk låge og er framleis fallande. Nedgangen skuldast ein markant nedgang i talet på uynskte svangerskap blant kvinner under 25 år.

 17. Artikkel

  Video om Medisinsk fødselsregister

  Denne videoen om Medisinsk fødselsregister ble laget i anledning 50-årsjubileet som ble markert 25. oktober 2017.

 18. Artikkel

  Har registrert fødsler i femti år

  Medisinsk fødselsregister så dagens lys den 1. januar 1967. Her presenteres noen av utviklingstrekkene for fødsler i Norge gjennom femti år.

 19. Artikkel

  Hva blir registrert i MSIS?

  Nærmere 70 sykdommer meldes til Meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS).

 20. Artikkel

  Rett til innsyn i egne opplysninger

  Som registrert har du rett til å vite hvilken informasjon som finnes om deg Meldesystem for infeksjonssykdommer (MSIS).