Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Artikler

Avgrens søket
 1. Artikkel

  Slik kan du teste deg for klamydia

  Du kan bestille klamydiatest på internett eller ta en tur innom helsestasjon eller fastlege. Både test og eventuell behandling er gratis.

 2. Artikkel

  Funn av E. coli i mat og vann - hva betyr det?

  Funn av E. coli betyr som regel at produktet det er funnet i, enten det gjelder en matvare eller vann, nylig har blitt forurenset med avføring. Funnet er et uttrykk for dårlig hygiene.

 3. Artikkel

  Råd til helsepersonell om zikafeber

  Norske helsemyndigheter har oppdatert anbefalinger om testing etter reise med eksponering for zikavirus og hvordan gravide som kan ha vært utsatt for zikasmitte bør følges opp.

 4. Artikkel

  Råd til gravide og andre reisende - landliste

  Selv om forekomsten varierer, kan zikavirus forekomme som sporadiske tilfeller i store deler av det amerikanske kontinent, Sørøst-Asia, Afrika og Oseania.

 5. Artikkel

  Fakta om zikafeber

  Zikaviruset overføres hovedsakelig med gulfebermyggen Aedes aegypti. Sykdommen gir normalt et mildt sykdomsbilde, men hos smittede gravide kan viruset forårsake skader på fosteret.

 6. Artikkel

  Flytskjema for tuberkuloseundersøkelse: Smitteoppsporing

  Smitteoppsporing skal gjøres blant kontakter til personer med lungetuberkulose eller barn med tuberkulose. Flytskjemaet beskriver hvem som bør undersøkes for smitte og hvordan undersøkelsen skal skje.

 7. Artikkel

  Flytskjema for tuberkuloseundersøkelse: Før arbeid med pasienter og barn

  Personer som kan ha vært utsatt for tuberkulosesmitte og som skal jobbe med pasienter og barn har plikt til tuberkuloseundersøkelse. Flytskjemaet beskriver hvem som skal undersøkes og hvordan.

 8. Artikkel

  Flytskjema for tuberkuloseundersøkelse: Ved ankomst til Norge

  Alle flyktninger og asylsøkere, og alle personer fra land med høy forekomst av tuberkulose som skal være over tre måneder i Norge, har plikt til tuberkuloseundersøkelse som beskrevet i flytskjemaet.

 9. Artikkel

  Rutinemessig undersøkelse for tuberkulose

  Noen grupper i befolkningen har plikt til tuberkuloseundersøkelse. Screeningen av disse gruppene beskrives kort her.

 10. Artikkel

  Presentasjoner fra Verdens tuberkulosedag 2017

  Folkehelseinstituttet arrangerte i år en konferanse på Verdens tuberkulosedag. Her finner du presentasjonene fra konferansen.

 11. Artikkel

  Informasjonsskriv om direkte observert behandling (DOT)

  Informasjonsskrivet tar for seg direkte observert behandling (DOT) og er beregnet for pasienter. Du kan laste ned skrivene i pdf-format på ulike språk og skrive ut til pasienter.

 12. Artikkel

  Akkreditert kontroll av kjøletårn og luftskrubbere

  Faren for spredning av Legionella fra kjøletårn og luftskrubbere skal være vurdert av akkreditert inspeksjonsorgan.

 13. Artikkel

  Vaksine mot meningokokksykdom

  Oversikt over hvem som bør vaksinere seg mot smittsom hjernehinnebetennelse, og hvilke meningokokkvaksiner som er tilgjengelig i Norge.

 14. Artikkel

  Forebygging av matbåren smitte i helseinstitusjoner og ved graviditet

  Oversikt over hvilke matvarer gravide, pasienter med nedsatt immunforsvar og andre som er spesielt utsatt for matforgiftning eller matbåren infeksjon, bør unngå å spise.

 15. Artikkel

  Ungdom bør vurdere å vaksinere seg mot smittsom hjernehinnebetennelse

  Folkehelseinstituttet anbefaler at all ungdom i alderen 16–19 år vurderer å vaksinere seg mot meningokokksykdom (smittsom hjernehinnebetennelse) gruppe A, C, W og Y.

 16. Artikkel

  Opplysningstjeneste i Helfo om hvor asylsøkere er flyttet

  Kommuneleger kan innhente opplysninger hos Helfo om hvilken kommune asylsøkeren er flyttet til etter oppholdet på asylmottaket, for å lettere innhente svar på tuberkuloseundersøkelse.

 17. Artikkel

  Tuberkulose - verktøy for helsepersonell

  Dokumentasjons- og henvisningsskjemaer, flytskjemaer, rapportskjema, behandlingsplaner og maler.

 18. Artikkel

  Lenker zikavirus

  Lenker til WHO og internasjonale overvåkings- og forskningsinstitusjoner i Europa og Amerika.

 19. Artikkel

  Ebolavaksine

  Utvikling av vaksiner mot ebola har pågått siden 1980-tallet, men kun én vaksine var testet på mennesker før utbruddet i Vest-Afrika i 2014-15.

 20. Artikkel

  Forskningsprosjekter