Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Artikler


Avgrens søket
 1. Artikkel

  Presentasjoner fra Smitteverndagene 2018

  Smitteverndagene ble arrangert 11. og 12. juni 2018 på Oslo kongressenter.

 2. Artikkel

  Reiseråd for pilegrimer til Mekka (Hajj og Umrah)

  Dersom du skal reise til Hajj er det viktig at du tar noen forholdsregler når det gjelder egen helse.

 3. Artikkel

  Presentasjoner fra Verdens tuberkulosedag 2018

  Den viktigste nyheten som ble presentert under konferansen var de nye anbefalingene for BCG-vaksinasjon i yrkessammenheng. Se presentasjonene fra tuberkulosedagen.

 4. Artikkel

  Informasjon og råd ved mistanke om smittsom hjernehinnebetennelse

  Enkle, praktiske råd om hva foreldre og andre skal gjøre når barn og unge har smittsom hjernehinnebetennelse. Oppdagelse av tidlige sykdomstegn og rask behandling er avgjørende for utfallet.

 5. Artikkel

  Tannklinikker og forebygging av vannbåren smitte

  Dentaluniter i tannklinikker kan være en kilde til vannbåren smitte.

 6. Artikkel

  Risikoen ved å drikke rå melk

  Rå melk kan inneholde sykdomsfremkallende bakterier og bør derfor varmebehandles før vi drikker den eller bruker den i matlaging.

 7. Artikkel

  Hvordan forebygge smitte fra reptiler til mennesker

  Fra og med 15. august 2017 er det tillatt med 19 reptilarter i Norge. Amfibier vil fortsatt være forbudt. Dyrene kan ha bakterier som kan smitte til mennesker.

 8. Artikkel

  Høringsuttalelse – forslag til endringer i regelverket for hold av eksotiske dyr

  I høringsuttalelse fra april 2016, konkluderer Folkehelseinstituttet med at endring i regelverket for hold av eksotiske dyr frarådes.

 9. Artikkel

  Slik kan du teste deg for klamydia

  Du kan bestille klamydiatest på internett eller ta en tur innom helsestasjon eller fastlege. Både test og eventuell behandling er gratis.

 10. Artikkel

  Funn av E. coli i mat og vann - hva betyr det?

  Funn av E. coli betyr som regel at produktet det er funnet i, enten det gjelder en matvare eller vann, nylig har blitt forurenset med avføring. Funnet er et uttrykk for dårlig hygiene.

 11. Artikkel

  Råd til helsepersonell om zikafeber

  Norske helsemyndigheter har oppdatert anbefalinger om testing etter reise med eksponering for zikavirus og hvordan gravide som kan ha vært utsatt for zikasmitte bør følges opp.

 12. Artikkel

  Råd til gravide og andre reisende - landliste

  Selv om forekomsten varierer, kan zikavirus forekomme som sporadiske tilfeller i store deler av det amerikanske kontinent, Sørøst-Asia, Afrika og Oseania.

 13. Artikkel

  Fakta om zikafeber

  Zikaviruset overføres hovedsakelig med gulfebermyggen Aedes aegypti. Sykdommen gir normalt et mildt sykdomsbilde, men hos smittede gravide kan viruset forårsake skader på fosteret.

 14. Artikkel

  Flytskjema for tuberkuloseundersøkelse: Smitteoppsporing

  Smitteoppsporing skal gjøres blant kontakter til personer med lungetuberkulose eller barn med tuberkulose. Flytskjemaet beskriver hvem som bør undersøkes for smitte og hvordan undersøkelsen skal skje.

 15. Artikkel

  Flytskjema for tuberkuloseundersøkelse: Før arbeid med pasienter og barn

  Personer som kan ha vært utsatt for tuberkulosesmitte og som skal jobbe med pasienter og barn har plikt til tuberkuloseundersøkelse. Flytskjemaet beskriver hvem som skal undersøkes og hvordan.

 16. Artikkel

  Flytskjema for tuberkuloseundersøkelse: Ved ankomst til Norge

  Alle flyktninger og asylsøkere, og alle personer fra land med høy forekomst av tuberkulose som skal være over tre måneder i Norge, har plikt til tuberkuloseundersøkelse som beskrevet i flytskjemaet.

 17. Artikkel

  Rutinemessig undersøkelse for tuberkulose

  Noen grupper i befolkningen har plikt til tuberkuloseundersøkelse. Screeningen av disse gruppene beskrives kort her.

 18. Artikkel

  Informasjonsskriv om direkte observert behandling (DOT)

  Informasjonsskrivet tar for seg direkte observert behandling (DOT) og er beregnet for pasienter. Du kan laste ned skrivene i pdf-format på ulike språk og skrive ut til pasienter.

 19. Artikkel

  Akkreditert kontroll av kjøletårn og luftskrubbere

  Faren for spredning av Legionella fra kjøletårn og luftskrubbere skal være vurdert av akkreditert inspeksjonsorgan.

 20. Artikkel

  Forebygging av matbåren smitte i helseinstitusjoner og ved graviditet

  Oversikt over hvilke matvarer gravide, pasienter med nedsatt immunforsvar og andre som er spesielt utsatt for matforgiftning eller matbåren infeksjon, bør unngå å spise.