Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Publikasjoner

Avgrens søket
 1. Skjema

  Henvisning etter tuberkuloseundersøkelse i kommunen

  Skjema for henvisning til spesialisthelsetjenesten etter rutinemessig tuberkuloseundersøkelse i kommunen, i ulike formater.

 2. Plakat

  Oppfølging av barn av mødre med kronisk hepatitt B-infeksjon (plakat)

  Plakaten med flytskjema viser forskjellen mellom anbefalt behandling/vaksinasjonsregime for disse barna, og barn av friske mødre som får hepatitt B-vaksine gjennom ordinært vaksinasjonsprogram.

 3. Rapport

  Invasive infeksjoner. Årsrapport for 2015

  Rapporten omfatter invasive infeksjoner forårsaket av følgende bakterier: Meningokokker, Haemophilus influenzae, pneumokokker og gruppe A-streptokokker rapportert til Folkehelseinstituttet i 2015.

 4. Informasjonsark

  Informasjon om smittsom hjernehinnebetennelse

  Folkehelseinstituttet anbefaler at all ungdom i alderen 16-19 år vurderer vaksine mot meningokokksykdom (smittsom hjernehinnebetennelse). Brevet gir informasjon om sykdommen og tilgjengelig vaksine.

 5. Rapport

  Tuberkulose i Norge 2015 - med behandlingsresultater for 2014

  Rapporten gir en oversikt over antall tilfeller i Norge i 2015 og de foregående årene. I alt ble det meldt om 318 tuberkulosetilfeller i 2015.

 6. Statistikk

  Mat- og vannbårne infeksjoner. Statistikk for 2015.

  Rapporten beskriver forekomsten av de vanligste mat- og vannbårne infeksjoner rapportert til Folkehelseinstituttet i 2015.

 7. Skjema

  DOT-skjemaer tuberkulose

  DOT-dokumentasjonsskjema og DOT-dokumentasjonsskjema ved MDR-tuberkulose.

 8. Rapport

  Årsrapport. Utbrudd av smittsomme sykdommer i Norge i 2015

  Årsrapporten gir en oversikt over utbrudd varslet til Folkehelseinstituttet i 2015.

 9. Rapport

  Drikkevann. Rapport til Mattilsynet 2016 (Vannrapport 124)

  Folkehelseinstituttet har laget en oversikt over antall personer i Norge som fikk vann av tilfredsstillende kvalitet for utvalgte parametere i 2014.

 10. Brosjyre

  Meningokokksykdom

  Brosjyren forteller om meningokokksykdom og gir enkle, praktiske råd om hva foreldre og andre skal gjøre når barn eller unge er syke med feber.

 11. Rapport

  Tuberkulose i Norge 2014

  Rapporten gir en oversikt over antall tilfeller i Norge i 2014 og de foregående årene.

 12. Rapport

  Strategimøte 2014: Laboratoriediagnostikk ved hepatitt B- og C-virusinfeksjoner. Nye oppdateringer

  I regi av «Referansegruppe for ekstern kvalitetssikring i virologi og serologi» ble det holdt strategimøte 6. november 2014 om laboratoriediagnostikk ved HBV- og HCV-infeksjoner .

 13. Veileder

  Forebygging av legionellasmitte – en veiledning (4. utgave 2015)

  Vannrapport 123 er fjerde utgave av veiledningen. Den erstatter tredje utgave fra desember 2012.

 14. Rapport

  Blod- og seksuelt overførbare infeksjoner: Årsrapport 2014 for sykdomsprogrammet

  Folkehelseinstituttet har utgitt en årsrapport for blod- og seksuelt overførbare infeksjoner.

 15. Informasjonsark

  Informasjonsark:"Hvis du har en positiv IGRA-test" på 22 språk

  Informasjonsarket  gir pasientinformasjon om hva det betyr å teste positivt, om det er farlig eller ikke, om pasienten kan smitte andre og hva han bør være spesielt oppmerksom på.

 16. Informasjonsark

  Tuberkuloseundersøkelse

  Informasjonsark til personer som skal gjennomgå rutinemessig tuberkuloseundersøkelse ved ankomst til Norge.

 17. Rapport

  Årsrapport for 2014. Invasive infeksjoner

  Rapporten omfatter invasive infeksjoner forårsaket av følgende bakterier: Meningokokker, Haemophilus influenzae, pneumokokker og gruppe A-streptokokker rapportert til Folkehelseinstituttet i 2014.

 18. Rapport

  Utbrudd av smittsomme sykdommer i Norge i 2014

  Årsrapporten gir en oversikt over utbrudd varslet til Folkehelseinstituttet i 2014.

 19. Rapport

  Mat- og vannbårne infeksjoner 2014 (Årsrapport)

  Rapporten beskriver forekomsten av de vanligste mat- og vannbårne infeksjoner rapportert til Folkehelseinstituttet i 2014.

 20. Brosjyre

  Om hivinfeksjon (Informasjonshefte til personer med nyoppdaget hivinfeksjon)

  Informasjonshefte som særlig tar for seg fakta om hiv, utvikling av hivinfeksjon og behandling.