Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Publikasjoner

Avgrens søket
 1. Notat

  Kunnskapsoppsummering: Hepatitt B-undersøkelser i svangerskapet

  Behov for og nytte av hepatitt B-undersøkelser av gravide er gjennomgått i forbindelse med oppdatering av svangerskapsretningslinjene. Dette er en kunnskapsoppsummering med fokus på nytte og kostnad.

 2. Rapport

  Tuberkulose i Norge 2016 – med behandlingsresultater for 2015. Årsrapport. Delrapport 5 av smittsomme sykdommer i Norge.

  Årsrapporten gir en oversikt over antall tilfeller i Norge i 2016 og de foregående årene. I alt ble det meldt om 298 tuberkulosetilfeller i 2016.

 3. Skjema

  Mal for kontaktliste ved smitteoppsporing ved tilfelle av tuberkulose

  Kontaktlisten er til bruk innad i kommunehelsetjenesten. Den gir grunnlag for summarisk "Rapport om smitteoppsporing", som skal sendes til FHI.

 4. Skjema

  Rapport om smitteoppsporing og husundersøkelse ved tilfelle av tuberkulose

  Rapporten sendes til FHI og tuberkulosekoordinatorene etter avsluttet smitteoppsporing, senest innen ett år.

 5. Skjema

  Henvisning etter tuberkuloseundersøkelse i kommunen

  Skjema for henvisning til spesialisthelsetjenesten etter rutinemessig tuberkuloseundersøkelse i kommunen, i ulike formater.

 6. Plakat

  Oppfølging av barn av mødre med kronisk hepatitt B-infeksjon (plakat)

  Plakaten med flytskjema viser forskjellen mellom anbefalt behandling/vaksinasjonsregime for disse barna, og barn av friske mødre som får hepatitt B-vaksine gjennom ordinært vaksinasjonsprogram.

 7. Rapport

  Invasive infeksjoner. Årsrapport for 2015

  Rapporten omfatter invasive infeksjoner forårsaket av følgende bakterier: Meningokokker, Haemophilus influenzae, pneumokokker og gruppe A-streptokokker rapportert til Folkehelseinstituttet i 2015.

 8. Informasjonsark

  Informasjon om smittsom hjernehinnebetennelse

  Folkehelseinstituttet anbefaler at all ungdom i alderen 16-19 år vurderer vaksine mot meningokokksykdom (smittsom hjernehinnebetennelse). Brevet gir informasjon om sykdommen og tilgjengelig vaksine.

 9. Rapport

  Tuberkulose i Norge 2015 - med behandlingsresultater for 2014

  Rapporten gir en oversikt over antall tilfeller i Norge i 2015 og de foregående årene. I alt ble det meldt om 318 tuberkulosetilfeller i 2015.

 10. Statistikk

  Mat- og vannbårne infeksjoner 2015. Meldingssystemet for smittsomme sykdommer (MSIS)

  Rapporten beskriver forekomsten av de vanligste mat- og vannbårne infeksjoner rapportert til Folkehelseinstituttet i 2015.

 11. Skjema

  DOT-skjemaer tuberkulose

  DOT-dokumentasjonsskjema og DOT-dokumentasjonsskjema ved MDR-tuberkulose.

 12. Rapport

  Årsrapport. Utbrudd av smittsomme sykdommer i Norge i 2015

  Årsrapporten gir en oversikt over utbrudd varslet til Folkehelseinstituttet i 2015.

 13. Rapport

  Drikkevann. Rapport til Mattilsynet 2016 (Vannrapport 124)

  Folkehelseinstituttet har laget en oversikt over antall personer i Norge som fikk vann av tilfredsstillende kvalitet for utvalgte parametere i 2014.

 14. Brosjyre

  Meningokokksykdom

  Brosjyren forteller om meningokokksykdom og gir enkle, praktiske råd om hva foreldre og andre skal gjøre når barn eller unge er syke med feber.

 15. Rapport

  Tuberkulose i Norge 2014

  Rapporten gir en oversikt over antall tilfeller i Norge i 2014 og de foregående årene.

 16. Rapport

  Strategimøte 2014: Laboratoriediagnostikk ved hepatitt B- og C-virusinfeksjoner. Nye oppdateringer

  I regi av «Referansegruppe for ekstern kvalitetssikring i virologi og serologi» ble det holdt strategimøte 6. november 2014 om laboratoriediagnostikk ved HBV- og HCV-infeksjoner .

 17. Veileder

  Forebygging av legionellasmitte – en veiledning (4. utgave 2015)

  Vannrapport 123 er fjerde utgave av veiledningen. Den erstatter tredje utgave fra desember 2012.

 18. Rapport

  Blod- og seksuelt overførbare infeksjoner: Årsrapport 2014 for sykdomsprogrammet

  Folkehelseinstituttet har utgitt en årsrapport for blod- og seksuelt overførbare infeksjoner.

 19. Informasjonsark

  Hvis du har en positiv IGRA-test

  Her finner du pasientinformasjon om hva det betyr å teste positivt på IGRA-test som er en blodprøve som tester for tuberkulose. På 22 språk.

 20. Informasjonsark

  Tuberkuloseundersøkelse

  Informasjonsark til personer som skal gjennomgå rutinemessig tuberkuloseundersøkelse ved ankomst til Norge.