Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Nyheter og meldinger


Avgrens søket
 1. Nyhet

  Høg oppslutning om HPV-vaksinasjon i Norge

  Andelen som tek imot tilbodet om HPV-vaksine i barnevaksinasjonsprogrammet, er høg hos begge kjønn.

 2. Melding

  BCG-vaksine tilgjengelig – oppfordrer til fortsatt samkjøring av vaksinasjon

  Folkehelseinstituttet har BCG-vaksine på lager. Vaksinen tilsvarer den gamle BCG-vaksinen fra Statens Seruminstitutt (SSI), og har markedsføringstillatelse i Norge. Det er legemiddelprodusenten AJ Vaccines som har tatt over produksjon av denne vaksinen...

 3. Melding

  Kapittelet om rabiesvaksine i Vaksinasjonsveilederen er revidert

  Kapittelet om rabiesvaksine i Vaksinasjonsveilederen er revidert i tråd med WHOs oppdaterte råd om rabiesvaksinering fra 2018. De viktigste endringene i Folkehelseinstituttets anbefalinger er: Det anbefales nå preeksponeringsvaksinasjon med to doser...

 4. Melding

  Rett til gratis HPV-vaksine krever at vaksinasjonen er påbegynt senest desember 2018

  Kvinner født i 1991 eller senere har fra 1. november 2016 fått tilbud om gratis HPV-vaksine gjennom et toårig vaksinasjonsprogram. For å få gratis vaksine gjennom dette programmet måtte vaksinasjon (1. dose) være startet senest i desember 2018.  Kvinne...

 5. Melding

  Levering av Stamaril utsatt til slutten av februar

  Folkehelseinstituttet meldte i uke 5 om kortvarige leveringsproblemer for Stamaril. Vi regnet da med å få vaksinen til lager allerede i uke 6. Vi har nå blitt informert om at vår leverandør ikke klarer å levere vaksinen før i slutten av februar, noe vi...

 6. Melding

  Ved melding av mistenkte bivirkninger – merk konvolutten med BIVAK

  Meldeskjema for mistenkte hendelser etter vaksinasjon er oppdatert. Meldeskjemaet skal som tidligere sendes som brevpost til Folkehelseinstituttet. Av personvernhensyn er det viktig at innsendere merker konvolutten med BIVAK . Mer informasjon og...

 7. Melding

  Tetavax tilgjengelig igjen

  Det har vært langvarige leveringsproblemer på ren stivkrampevaksine (Tetavax), men Folkehelseinstituttet har nå fått vaksinen til lager igjen. Både barn og voksne anbefales å være vaksinert mot difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt. Det finnes...

 8. Melding

  Vaksinelevering til Kristiansand, Sogn/Sunnfjord og Ålesund/Molde endres

  Fra og med uke 6-2019 vil Folkehelseinstituttet sende vaksiner til Kristiansand, Sogn/Sunnfjord og Ålesund/Molde med egne kjølebiler i stedet for med Posten/Bring (kjøle­emballasje). Dette er et ledd i optimalisering av vaksinedistribusjonen, og er en...

 9. Melding

  Oppdatert tekst om barnevaksinasjonsprogrammet i Vaksinasjonsveilederen

  I revidert forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten, som trådte i kraft 01.11.2018, er det presisert at barnevaksinasjonsprogrammet er en rettighet for ungdom opp til 20 år som tidligere har...

 10. Melding

  Ikke lenger utleveringsrestriksjoner på Pneumovax

  Det er begrenset tilgang på pneumokokkvaksinen Pneumovax fra produsent, og de siste månedene har vaksinen vært forbeholdt personer med spesielt høy risiko for alvorlig pneumokokksykdom. Folkehelseinstituttet har nå fått Pneumovax til lager, og...

 11. Melding

  Vaxigrip uten kanyle

  Det har vært stor etterspørsel etter influensavaksine i høst, og Folkehelseinstituttet har tatt inn utenlandske pakninger for å dekke behovet. Vi distribuerer nå Vaxigrip i nederlandsk pakning (10 doser). Pakningen inneholder ikke kanyler.

 12. Nyhet

  I framtida vil færre kvinner få livmorhalskreft

  Nye tal frå Folkehelseinstituttet viser god oppslutning om HPV-vaksine. Mange kvinner reduserer dermed risikoen for å bli ramma av livmorhalskreft og annan HPV-relatert kreft i framtida.

 13. Melding

  Ingen maksimumsintervall mellom dosene for HPV-vaksine

  Folkehelseinstituttet får mange spørsmål om intervaller mellom dosene for HPV-vaksine. Så lenge minimumsintervallene er overholdt teller alle gitte doser. I tilfeller der hvor man av ulike grunner ikke har fått fullført vaksinasjonsserien som anbefalt,...

 14. Melding

  Leveringsproblemer Fendrix

  Det er leveringsproblemer på hepatitt B-vaksinen Fendrix, som er indisert til pasienter over 15 år med nedsatt nyrefunksjon. Folkehelseinstituttet er nå tom for denne vaksinen, og får den antagelig ikke til lager igjen før i mars 2019. Personer med...

 15. Melding

  Ny kombinasjonsvaksine mot tyfoidfeber og hepatitt A tilgjengelig i Norge

  Vaksinen heter Viatim og ble godkjent av Europeiske legemiddelmyndigheter i juli 2018. Den er nå tilgjengelig for bestilling fra Folkehelseinstituttet. Viatim inneholder inaktivert hepatitt A-virus adsorbert på aluminiumhydroksid (adjuvans) samt Vi...

 16. Nyhet

  Siste frist for HPV-vaksine til kvinner født 1991 eller senere

  Desember 2018 er siste frist for unge kvinner som ønsker å starte gratis HPV-vaksinasjon. Nye tall fra Folkehelseinstituttet viser at over 104 000 har tatt imot tilbudet frem til nå.

 17. Melding

  Infanrix-Polio+Hib er ikke lenger mulig å skaffe

  Infanrix-Polio+Hib (kombinasjonsvaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste, polio og Haemophilus influenzae type b (Hib)) er ikke lenger mulig å skaffe. Alternativ vaksine er Tetravac (difteri, stivkrampe, kikhoste, polio) + Act-Hib (Hib). Infanrix-Poli...

 18. Melding

  Informasjon om tilbud om gratis HPV-vaksine til utvalgte grupper

  Etter overgang til HPV-vaksinen Cervarix i barnevaksinasjonsprogrammet høsten 2017, har Folkehelseinstituttet (FHI) et lager av HPV-vaksinen Gardasil kjøpt inn til bruk i barnevaksinasjonsprogrammet. Det er besluttet at Gardasil-doser som ikke benyttes...

 19. Melding

  Informasjon om siste frist-kampanje for tilbud om HPV-vaksine til unge kvinner

  Fra midten av september gjennomfører Folkehelseinstituttet en ny informasjonskampanje som skal sikre at alle unge kvinner er orientert om tilbudet. Kampanjen vil også minne de som allerede har startet vaksinering, om å ta alle tre dosene for å oppnå be...

 20. Nyhet

  Utbrot av kusma blant unge vaksne

  Fem sjukdomstilfelle av kusma blant unge vaksne er melde til Folkehelseinstituttet i løpet av sommaren. Folkehelseinstituttet reknar med at det kan komme fleire tilfelle dei neste vekene.