Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Nyheter og meldinger


Avgrens søket
 1. Melding

  FHI deltar på Arendalsuka

  Folkehelseinstituttet deltar på flere arrangementer på Arendalsuka. Camilla Stoltenberg, Preben Aavitsland,  Karl Erik Lund,  Linn Gjersing, Jasper Littmann, Marta Ebbing og Gun Peggy Knudsen er blant bidragsyterne.  Oversikt over hva FHI deltar på ....

 2. Melding

  Årsrapport om Barnevaksinasjonsprogrammet i Norge 2017

  Rapporten beskriver Barnevaksinasjonsprogrammet i 2017, meldte tilfeller av sykdommene det vaksineres mot, hvilke vaksiner som ble brukt i programmet og meldte bivirkninger av disse. Barnevaksinasjonsprogrammet er et sentralt virkemiddel for å forebygg...

 3. Forskningsfunn

  Fem år etter innføring av HPV vaksine: Stor nedgang i forekomst av HPV

  Det første årskullet som fikk tilbud om HPV vaksine på 7. trinn har betydelig lavere forekomst av Humant papillomavirus (HPV) enn jenter i eldre årskull som ikke fikk tilbud om vaksinen.

 4. Melding

  Nytt informasjonsbrev vedrørende tilbud om HPV-vaksine til gutter fra høsten 2018

  Brevet ble sendt elektronisk til kommunene i uke 25 og inneholder informasjon vedrørende tilbud om HPV-vaksine til gutter fra høsten 2018. Hovedpoengene i brevet: Fra og med skoleåret 2018/2019 vil gutter på 7.klassetrinn få tilbud om HPV-vaksine gjenn...

 5. Melding

  Ny tosidig brosjyre om barnevaksinasjonsprogrammet

  I forbindelse med overgang til digital informasjon om barnevaksinasjonsprogrammet er det laget en ny tosidig brosjyre med oversikt over barnevaksinasjonsprogrammet i småbarnsalder. Dette for å gi småbarnsforeldre oversikt over hvilke vaksiner barna der...

 6. Nyhet

  Informasjon om restlager av HPV-vaksinen Gardasil

  FHI og noen kommuner har et restlager av HPV-vaksinen Gardasil. – Vi skal levere et forslag til HOD om bruk av FHIs restlager i september, sier Britt Wolden, avdelingsdirektør ved vaksineforsyningen.

 7. Melding

  Hepatitt A-vaksine til voksne tilgjengelig igjen

  Folkehelseinstituttet har nå hepatitt A-vaksine til voksne på lager. Vi har et stort lager av Vaqta 1 ml (kun 10-pakning), og noen få doser Havrix 1 ml (kun 1-pakning). Vi har også barnedoser av begge vaksinene. Vaksinene kan bestilles i vår nettbasert...

 8. Melding

  Dukoral 20-pakning utgår

  Folkehelseinstituttet er tom for Dukoral (vaksine mot kolera) i pakning 20 x 1 dose. Denne pakningsstørrelsen utgår. Dukoral foreligger i 1-pakning og 2-pakning.  

 9. Melding

  Endrede bestillingsrutiner for vaksiner

  Vaksiner bør fortrinnsvis bestilles på nett: http://vaksinebestilling.fhi.no . Mange av Folkehelseinstituttets kunder bestiller rutinemessig vaksiner på nett, mens andre av ulike grunner ikke har kommet i gang. Hvis dere mangler brukernavn/passord elle...

 10. Melding

  Leveringsproblemer Menveo

  Det er leveringsproblemer på meningokokk ACWY-vaksinen Menveo fra produsent. Vaksinen blir tilgjengelig fra Folkehelseinstituttet tidligst i august 2018. Alternativ vaksine er Nimenrix.

 11. Melding

  Bexsero tilgjengelig igjen

  Det har dessverre vært leveringsproblemer på meningokokk B-vaksinen Bexsero i det siste, men Folkehelseinstituttet har nå fått vaksinen til lager igjen.

 12. Melding

  Utsatt rapportering av vaksinasjonsdekning for 2017

  Rapportering av vaksinasjonsdekning for barnevaksinasjonsprogrammet 2017 er utsatt til våren 2019. Tallene for 2017 og 2018 vil da bli publisert samtidig. Folkehelseinstituttet utsetter publiseringen av 2017-statistikken til neste år. Bakgrunnen for...

 13. Melding

  Nytt informasjonsbrev vedørende tilbud om HPV-vaksine til unge kvinner

  Brevet ble sendt elektronisk til kommunehelsetjenesten i uke 11 og inneholder viktig informasjon om gjennomføring av vaksinasjonsprogrammet HPV-vaksine til unge kvinner født 1991 eller senere.  Hovedpoengene i brevet: Status for vaksinasjonsprogrammet....

 14. Melding

  Helsepersonell bør tilbys vaksine mot meslinger i følge ekspertkomité

  Den skandinaviske verifiseringskomité for eliminasjon av meslinger og rubella (røde hunder) anbefaler at ansatte i helsetjenesten som ikke har gjennomgått meslinger, eller som ikke vet om de er vaksinert, får tilbud om vaksine. Verdens helseorganisasjo...

 15. Melding

  Mulighet for lekkasje fra sprøyter som brukes til vaksiner fra GSK

  Vaksineprodusenten GlaxoSmithKline (GSK) har mottatt meldinger om lekkasje fra sprøyten til flere av sine vaksiner. Lekkasjen er lett for helsepersonell å oppdage under injiseringen. Lekkasjen påvirker ikke vaksinens sterilitet, men kan forårsake...

 16. Melding

  Premature har nytte av tidlig vaksinering mot kikhoste

  For tidlig fødte barn har økt risiko for alvorlige infeksjoner, inkludert infeksjoner som kan forebygges med vaksinasjon. En ny litteraturgjennomgang viser at oppstart av vaksinasjon ved 8 ukers alder kan være nyttig for denne gruppen, spesielt for...

 17. Melding

  Ikke lenger generell anbefaling om BCG vaksine til helsepersonell og studenter i helsefag

  Fra 1. juni gis ikke lenger en generell anbefaling om BCG-vaksinasjon av helsepersonell eller studenter i helsefag. Den viktigste grunnen for dette er at risikoen for tuberkulosesykdom i denne gruppen er svært lav. Arbeidsgiver skal likevel gjøre en...

 18. Melding

  Vaksinelevering til Trondheim, Stavanger og Bergen endres

  Som ledd i optimalisering av vaksinedistribusjon vil Folkehelseinstituttet fra og med uke 11 sende vaksiner til Trondheim, Stavanger og Bergen med egen kjølebil i stedet for i kjøleemballasje med Posten/Bring. Hver by vil motta vaksiner hver 2. uke, på...

 19. Melding

  Forhåndsbestilling av sesonginfluensavaksine 2018/2019 til anbefalte målgrupper

  Folkehelseinstituttet har i dag 7.3.2018 sendt e-post til postmottak i landets kommuner og helseforetak om bestilling av sesonginfluensavaksine 2018/2019 til anbefalte målgrupper. Vi har bedt om at informasjonen videresendes til smittevernansvarlig leg...

 20. Melding

  Status for meldte bivirkninger etter ett års bruk av kombinasjonsvaksinen Hexyon

  Statens legemiddelverk har publisert en oppsummering av alle mistenkte bivirkninger meldt etter ett år med bruk av Hexyon (kombinasjonsvaksine mot difteri, tetanus, kikhoste, polio, Hib og hepatitt B) i barnevaksinasjonsprogrammet. I all hovedsak...