Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Publikasjoner


Avgrens søket
 1. Rapport

  Anbefaling om vaksiner til pasienter med primær (medfødt) immunsvikt

  Folkehelseinstituttet har utarbeidet en anbefaling om vaksinasjon og bruk av immunglobuliner til pasienter med immunsvikt.

 2. Informasjonsark

  Godkjente gulfebervaksinatører

  Liste over private legekontor som har autorisasjon for gulfebervaksinasjon.

 3. Rapport

  Plan for eliminering av meslinger og røde hunder (rubella) i Norge

  Folkehelseinstituttet har på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet laget en handlingsplan for eliminering av meslinger og røde hunder i Norge.

 4. Rapport

  Barnevaksinasjonsprogrammet i Norge. Årsrapport 2016

  Rapporten beskriver det nasjonale barnevaksinasjonsprogrammet i 2016, dekningsstatistikk for vaksinene, meldte tilfeller av sykdommene vi vaksinerer mot, og meldte bivirkninger.

 5. Brosjyre

  MMR-vaksine i grunnskolen (elektronisk brosjyre)

  Brosjyren er for barn i 6. klassetrinn som i henhold til barnevaksinasjonsprogrammet, får tilbud om MMR-vaksine (vaksinasjon mot meslinger, kusma og røde hunder) og deres foreldre.

 6. Skjema

  Informasjon og samtykkeskjemaer for vaksinasjon i skolealder

  Folkehelseinstituttet har utarbeidet forslag til skjemaer for de vaksinene som gis i skolealder. Skjemaene er laget for elever og foresatte.

 7. Brosjyre

  Vi får vaksine. Informasjon til barn om den første vaksinen de får på skolen

  Brosjyren gir informasjon til barn om vaksinen de tilbys i 2. trinn (vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio).

 8. Skjema

  Melding om mistenkt bivirkning etter vaksinasjon

  Skjemaer som skal benyttes for meldinger om bivirkninger etter vaksinasjon, bokmål og nynorsk.

 9. Plakat

  Oppfølging av barn av mødre med kronisk hepatitt B-infeksjon (plakat)

  Plakaten med flytskjema viser forskjellen mellom anbefalt behandling/vaksinasjonsregime for disse barna, og barn av friske mødre som får hepatitt B-vaksine gjennom ordinært vaksinasjonsprogram.

 10. Brosjyre

  Vaksinasjon i barne- og ungdomsalder. Nasjonalt vaksinasjonsprogram

  Brosjyren inneholder informasjon om det norske barnevaksinasjonsprogrammet. På flere språk.

 11. Plakat

  HPV kan føre til livmorhalskreft (plakat)

  Hensikten med plakaten er å rette oppmerksomhet mot tilbudet om gratis HPV-vaksine og informere om det lokale vaksinasjonstilbudet i kommunen. Plakaten er i A3-format.

 12. Rapport

  Barnevaksinasjonsprogrammet i Norge. Rapport for 2015

  Dekningsstatistikk, meldte tilfeller av sykdommene det vaksineres mot, hvilke vaksiner som ble brukt i programmet og meldte bivirkninger av disse.

 13. Brosjyre

  HPV  hovedbrosjyre

  Brosjyren gir informasjon om livmorhalskreft og om hvordan HPV-vaksinen kan beskytte unge jenter mot sykdommen senere i livet.

 14. Brosjyre

  HPV-brosjyre med timekort

  Timekort som kan brukes av helsetjenesten, ment for unge kvinner som får tilbud om HPV-vaksine gjennom det toårige vaksinasjonsprogrammet.

 15. Brosjyre

  HPV faktahefte.

  Faktaheftet omhandler både HPV-vaksine til unge kvinner og HPV-vaksine i barnevaksinasjonsprogrammet. Det er skrevet med tanke på helsepersonell, men kan også være nyttig for andre.

 16. Rapport

  Immunitet mot røde hunder

  Rapporten er en litteraturgjennomgang om antistoffmålinger mot røde hunder (rubella). Konklusjonen er at anbefalingene for rubellatesting og vaksinering endres.

 17. Brosjyre

  Etterregistrering i SYSVAK og råd om videre vaksinasjon

  Brosjyre for hjelp til etterregistrering av vaksiner i SYSVAK og råd om videre vaksinasjon. Sist revidert mai 2017.

 18. Brosjyre

  Om HPV-vaksine i barnevaksinasjonsprogrammet

  Brosjyren gir informasjon om livmorhalskreft og om hvordan HPV-vaksinen kan beskytte unge jenter mot sykdommen senere i livet.

 19. Rapport

  Situasjonen for kikhoste blant barn under 1 år i Norge

  Rapporten inneholder en gjennomgang av meldte tilfeller av kikhoste blant barn under 1 år i Norge fra 2005–2014.

 20. Rapport

  Vaksine mot humant papillomavirus (HPV), rapport 2016:2

  Folkehelseinstituttet nedsatte i 2015 en arbeidsgruppe for å vurdere om HPV-vaksine til gutter skulle tilbys i program i Norge.