Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Rapporter


Avgrens søket
 1. Notat

  National plan of action to sustain a poliomyelitis-free status

  Planen har blitt utviklet for at Norge skal være forberedt på et eventuelt utbrudd av vilt poliovirus (WPV) eller vaksinederivert poliovirus (VDPV).

 2. Rapport

  Rapport for 2017 Barnevaksinasjonsprogrammet i Norge

  Rapporten beskriver det nasjonale barnevaksinasjonsprogrammet i 2017.

 3. Forskningsoversikt

  Påminnelser får flere til å ta vaksiner - Cochrane: Kort oppsummert

  Flere tar vaksiner når de blir minnet på det. Enkle påminnelser i form av brev, postkort, sms eller automatiserte telefonoppringninger ser ut til å øke opptak av alle typer vaksiner.

 4. Rapport

  Vaccination of preterm infants against pertussis and pneumococci

  Denne rapporten oppsummerer dagens kunnskap om immunogenisitet, effekt og sikkerhet ved vaksinasjon av for tidlig fødte barn mot kikhoste og alvorlig pneumokokksykdom.

 5. Rapport

  Anbefaling om vaksiner til pasienter med primær (medfødt) immunsvikt

  Folkehelseinstituttet har utarbeidet en anbefaling om vaksinasjon og bruk av immunglobuliner til pasienter med immunsvikt.

 6. Rapport

  Plan for eliminering av meslinger og røde hunder (rubella) i Norge

  Folkehelseinstituttet har, på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet, laget en handlingsplan for eliminering av meslinger og røde hunder i Norge.

 7. Rapport

  Barnevaksinasjonsprogrammet i Norge. Årsrapport 2016

  Rapporten beskriver det nasjonale barnevaksinasjonsprogrammet i 2016, dekningsstatistikk for vaksinene, meldte tilfeller av sykdommene vi vaksinerer mot, og meldte bivirkninger.

 8. Rapport

  Barnevaksinasjonsprogrammet i Norge. Rapport for 2015

  Dekningsstatistikk, meldte tilfeller av sykdommene det vaksineres mot, hvilke vaksiner som ble brukt i programmet og meldte bivirkninger av disse.

 9. Rapport

  Immunitet mot røde hunder

  Rapporten er en litteraturgjennomgang om antistoffmålinger mot røde hunder (rubella). Konklusjonen er at anbefalingene for rubellatesting og vaksinering endres.

 10. Rapport

  Situasjonen for kikhoste blant barn under 1 år i Norge

  Rapporten inneholder en gjennomgang av meldte tilfeller av kikhoste blant barn under 1 år i Norge fra 2005–2014.

 11. Rapport

  Vaksine mot humant papillomavirus (HPV), rapport 2016:2

  Folkehelseinstituttet nedsatte i 2015 en arbeidsgruppe for å vurdere om HPV-vaksine til gutter skulle tilbys i program i Norge.

 12. Rapport

  Barnevaksinasjonsprogrammet i Norge. Rapport for 2014

  Rapporten beskriver det nasjonale barnevaksinasjonsprogrammet i 2014.

 13. Rapport

  Barnevaksinasjonsprogrammet i Norge. Rapport for 2013

  Barnevaksinasjonsprogrammet er et sentralt virkemiddel for å forebygge smittsomme sykdommer i befolkningen. Denne rapporten beskriver det nasjonale barnevaksinasjonsprogrammet i 2013.

 14. Rapport

  Anbefalinger om bruk av rotavirusvaksine i Norge (Rapport 2013:10)

  Stortinget har vedtatt at en vaksine som beskytter mot rotavirussykdom skal inn i barnevaksinasjonsprogrammet fra høsten 2014. Alle spedbarn vil få tilbud om vaksinen.

 15. Rapport

  Barnevaksinasjonsprogrammet i Norge - rapport for 2012

  Barnevaksinasjonsprogrammet er et sentralt virkemiddel for å forebygge smittsomme sykdommer i befolkningen.

 16. Rapport

  HPV-vaksine i barnevaksinasjonsprogrammet - Årsrapport for 2012

  Vaksinen mot humant papillomavirus (HPV) ble innført som en del av barnevaksinasjons-programmet for jenter på 7. klassetrinn fra og med skoleåret 2009/2010.

 17. Rapport

  Barnevaksinasjonsprogrammet. Rapport for perioden 2001-2010 (Rapport 2012:1)

  Denne rapporten inneholder generell informasjon om vaksinasjonsprogrammet og vaksinene som er brukt, samt de endringene som programmet har gjennomgått i perioden 2001-2010.

 18. Rapport

  HPV-vaksine i barnevaksinasjonsprogrammet 2011

  Vaksinen mot humant papillomavirus (HPV) ble innført som en del av barnevaksinasjonsprogrammet for jenter på 7. klassetrinn fra og med skoleåret 2009/2010.

 19. Rapport

  Barnevaksinasjonsprogrammet: Erfaringer og praksis blant helsepersonell

  Folkehelseinstituttet utførte i 2007 en undersøkelse blant helsepersonell som jobber med barnevaksinasjonsprogrammet.

 20. Rapport

  HPV-vaksine i barnevaksinasjonsprogrammet 2009/2010

  Vaksinen mot humant papillomavirus (HPV) ble innført som en del av barnevaksinasjonsprogrammet for jenter på 7. klassetrinn fra og med skoleåret 2009/2010.