Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Rapporter

Viser  19  treff

Sorter etter:
|
Begrens søket
 1. Helse i Norge – 2017: Kommentarrapport til OECDs sammenligning av helse i ulike land

  «Health at a Glance» er en rapportserie fra OECD som utgis annethvert år. Rapportene gir et oversiktsbilde av OECD-land. I denne rapporten presenteres resultatene for den norske helsetjenesten.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 2. Helse i Norge 2016. Kommentarrapport til OECDs sammenligning av europeiske land

  Dette er den norske kommentarrapporten til Health at a Glance: Europe 2016, State of Health in the EU Cycle, som ble publisert av OECD og EU i slutten av november 2016.

  Rapport

  Publisert

 3. Commonwealth Funds undersøkelse av helsetjenestesystemet i elleve land. Norske resultater i 2016 og utvikling over tid

  Rapporten sammenligner befolkningens erfaringer med ulike sider av helsetjenestene i elleve land, som hvor fornøyde de er med helsepersonell, sykehus og samarbeid mellom ulike tjenester.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 4. Commonwealth Fund-undersøkelse blant allmennleger i ti land: norske resultater i 2015 og utvikling over tid

  Allmennleger har mer positive oppfatninger om helsetjenestesystemet og høyere jobbtilfredshet enn gjennomsnittet av de ni andre landene som deltok i undersøkelsen.

  Rapport

  Publisert

 5. Norsk helsetjeneste sammenliknet med andre OECD-land 2015

  OECD-rapporten fra 2015 inneholder sammenlikn-bare data fra 34 OECD-land, basert på de nyeste tilgjengelige data fra 2013.

  Rapport

  Publisert

 6. Norsk helsetjeneste sammenliknet med andre europeiske OECD-land 2014

  Kunnskapssenteret presenterer i dette notatet viktige trekk ved den norske helse-tjenesten i forhold til helsetjenesten i de øvrige europeiske OECD-landene.

  Rapport

  Publisert

 7. Commonwealth Funds undersøkelse i 2014 blant personer i aldersgruppe 55 år eller eldre: Resultater fra Norge og ti andre land

  Resultatene viser at det er få områder der Norge gjør det spesielt bra og mange områder hvor Norge kan strekke seg etter praksis i andre land.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 8. Det norske helsesystemet 2013

  Dette er en norsk utgave av den engelske rapporten «Norway: Health System Review», som inngår i rapportserien «Health Systems in Transition».

  Rapport

  Publisert

 9. Norway – Health system review

  Rapporten gir en omfattende og detaljert beskrivelse av det norske helsesystemet.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 10. Norsk helsetjeneste sammenliknet med andre OECD-land 2013

  Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten (Kunnskapssenteret) belyser i denne kommentarrapporten viktige trekk ved den norske helsetjenesten sett i forhold til helsetjenesten i andre OECD-land.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 11. Norsk helsetjeneste sammenliknet med andre europeiske OECD-land 2012

  ”Health at a Glance” er en rapportserie fra OECD som utgis annethvert år.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 12. Commonwealth Fund-undersøkelse blant allmennleger i 10 land: norske resultater i 2012 og utvikling siden 2009

  Undersøkelsen er en gjentakelse av den som Commonwealth Fund gjennomførte i 2009, hvor Norge deltok. Et representativt utvalg av allmennleger i elleve land vurderte hvor godt helsetjenesten fungerer.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 13. Commonwealth Fund-undersøkelsen i 2011 blant utvalgte pasientgrupper: Resultater fra en komparativ undersøkelse i 11 land

  Norge deltok i 2011 for tredje gang i Commonwealth Funds sammenlignende internasjonale helsetjenesteundersøkelse.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 14. Valg av innsatsområder i den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen

  Kunnskapssenteret har forberedt beslutningsgrunnlaget for valg av innsatsområde i pasientsikkerhetskampanjen.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 15. Commonwealth Fund-undersøkelsen 2010: Resultater fra en komparativ befolkningsundersøkelse i 11 land

  I 2010 deltok Norge for andre gang i denne sammenlignende internasjonale helsetjenesteundersøkelse. Et representativt utvalg av den voksne befolkningen i elleve land har vurdert helsetjenesten.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 16. Forslag til rammeverk for et nasjonalt kvalitetsindikatorsystem for helsetjenesten

  Til tross for store investeringer de senere årene for å sikre en helsetjeneste av god kvalitet, mangler vi i Norge i dag sammenliknbare data om kvaliteten for store deler av helsetjenesten.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 17. Norsk helsetjeneste sammenliknet med andre OECD-land 2009

  Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten vil med denne kommentarrapporten belyse viktige trekk ved den norske helsetjenesten sett i forhold til OECD.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 18. Commonwealth Fund-undersøkelsen i 2009 blant allmennleger: Resultater fra en komparativ undersøkelse i 11 land

  I 2009 deltok Norge for første gang i Commonwealth Fund sin internasjonale helsesystemundersøkelse. Målet med undersøkelsen er å danne grunnlag for nytenkning om helsepolitikk.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 19. Sosiale ulikheter i helse og bruk av helsetjenester blant barn i Akershus

  Datamaterialet i denne rapporten stammer fra Helseprofilundersøkelsen, som ble gjennomført i 2002 blant skoleelever i samtlige kommuner i Akershus.

  Forskningsomtale

  Publisert Oppdatert