Hopp til innhold

Nye rapporter

Viser  1832  treff

Sorter etter:
|
Begrens søket
 1. Rusreformen

  Hovedvekten i rapporten er å undersøke hvordan behandlingen for rusmiddelmisbrukere er organisert og finansiert etter at de regionale helseforetakene overtok det tidligere fylkeskommunale ansvaret.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 2. Drikkevann 2002 - Vannverksdata og vannanalyser for året 2001

  Rapporten er basert på data rapportert fra 1697 norske vannverk, som til sammen forsyner 89 % av befolkningen. Vannkvalitet, vannbehandling og vannkilder er noen av temaene som er omtalt.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 3. Lavflygingsaktivitet og friluftsopplevelser i fjellet

  Rapporten presenterer en studie som ble utført i Aurlandsdalen høsten 1999 av Folkehelsa og Miljøakustikk AS.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 4. Evaluering av Ansvarlig vertskap i Bergen 2000-2003

  Rapporten presenterer en evaluering av Ansvarlig vertskap i Bergen i perioden 2000 til 2003.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 5. Klinisk legeundersøkelse av personer mistenkt for kjøring i påvirket tilstand. En veiledning

  Heftet er ment som en praktisk veiledning for leger som på oppdrag fra politiet skal gjennomføre klinisk undersøkelse av personer mistenkt for overtredelse av veitrafikklovens §22.

  Veileder

  Publisert Oppdatert

 6. Drikkevann 2003 - Vannverksdata og vannanalyser for året 2002

  Vannverksregisteret er en nasjonal database med årlig innsamling av data fra rapporteringspliktige vannverk. Rapporten legger fram utvalgte nøkkeltall fra vannverksregisteret basert på en datainnsaml

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 7. Strategirapport nr. 17 2003: Nedre luftveisinfeksjoner

  Rapporten oppsummerer møtet og gir en sammenfatning av de enkelte innleggene.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 8. Forebygging og behandling av spiseforstyrrelser

  Denne rapporten baseres på seks systematiske oversikter og oppsummerer forskning om effekt av forebyggende og behandlende tiltak mot spiseforstyrrelser.

  Systematisk oversikt

  Publisert Oppdatert

 9. Måling av brukererfaringer blant voksne i det psykiske helsevernet – INNSAMLINGSMETODE OG SPØRRESKJEMA

 10. Røykeforebyggende tiltak blant barn og unge

  Rapporten er en kunnskapsoppsummering basert på eksisterende systematiske oversikter over tobakksforebygging blant barn og unge.

  Systematisk oversikt

  Publisert Oppdatert

 11. Bruk av rusmidler blant norske 15-16 åringer

  Rapporten presenterer resultater fra den norske delen av en europeiske skoleundersøkelsen ESPAD (European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs).

  Statistikk

  Publisert Oppdatert

 12. Helseprofil for barn og ungdom i Akershus – ungdomsrapport

  Helseprofil for barn og ungdom i Akershus sier oss mye om hvordan unge i Akershus selv forstår sin hverdag og helse.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 13. Hvilken nytte, for hvem og til hvilken kostnad?

  En prospektiv studie av stoffmisbrukere i behandling. Rapportens formål er å gi et bedre kunnskapsgrunnlag for å kunne vurdere nytten i ulike behandlingstiltak i forhold til kostnadene.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 14. Rapport fra seksualvane-studiene i 1987, 1992, 1997 og 2002

  Rapporten oppsummerer de fire seksualvaneundersøkelsene.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 15. Bedre helse - større forskjeller

  En analyse av hvordan inntekt, utdanning og husholdningsstørrelse har påvirket dødeligheten i befolkningen i periodene 1970-77, 1980-87 og 1990-97.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 16. Helseprofil for Oslo

  Folkehelseinstituttet har på oppdrag fra Oslo kommune og Program for storbyrettet forskning utarbeidet en helseprofil for Oslo.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 17. Vannverksdata og vannanalyser for året 1998

  Rapporten legger frem nøkkeldata fra vannverksregisteret basert på en datainnsamling fra april - desember 1999. Data er fra rapporteringsåret 1998.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 18. Trafikkmiljø, stress og helse

  En gjennomgang av litteratur om sammenhenger mellom trafikkmiljø, stress og virkningen på infeksjon og sykdom.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 19. Status for vannforsyning 1994

  Rapporten presenterer vurdering av alle registrerte vannverk i Norge i 1994. Det er først og fremst en kombinasjon av den leverte vannkvaliteten og den hygieniske sikkerheten gjennom vurdering av de

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 20. Rus og psykiatri i inntektssystemet for kommunene

  Rapporten har til hensikt å undersøke om ”kriteriene i dagens inntektssystem på en god nok måte ivaretar at kostnadene innen rus- og psykiatrisektoren varierer mellom kommunene.

  Rapport

  Publisert Oppdatert