Hopp til innhold

Delstudier i MoBa

Viser  11  treff

Sorter etter:
|
Begrens søket
  1. Betydningen av fars livsstil for barnets arvestoff

    Målet er å finne ut mer om hvilken betydning fars eksponering har for barnets helse, slik at vi kan gi god veiledning til kommende foreldre.

    Studie

    Publisert

  2. NeuroTox-studien

    NeuroTox skal undersøke om miljøgifter i mors blod under svangerskapet har en negativ påvirkning på barnets nevroutvikling.

    Studie

    Publisert

  3. Human miljøbiobank

    I Human miljøbiobank Norge, en delstudie av MoBa, samler vi blod- og urinprøver fra mennesker i hele landet. Biobanken brukes til å følge med på ernæringsstatus og hvor mye miljøgifter vi får i oss.

    Studie

    Publisert Oppdatert

  4. Språk 8-studien

    Språk 8 er en delstudie i Den norske mor, far og barn-undersøkelsen (MoBa) som skal undersøke sammenhengen mellom barns tidlige språkutvikling og hvordan det går med barna ved 8 år.

    Studie

    Publisert Oppdatert

  5. CP-studien (MOBAND)

    CP-studien er en delstudie i MoBa. Studien handler om forekomst, sykdomsforløp, konsekvenser og dødelighet hos barn med cerebral parese og mulige årsaker og risikofaktorer.

    Studie

    Publisert

  6. Språk- og læringsstudien (SOL)

    SOL-studien i MoBa skal gi mer kunnskap om årsaker til og utvikling av språk- og læringsvansker. Studien undersøker både genetiske og miljøfaktorer som kan påvirke barns språk- og læringsutvikling.

    Studie

    Publisert Oppdatert

  7. PAGE-studien om cøliaki og type 1 diabetes

    PAGE er en delstudie i MoBa. PAGE-studien undersøker hvordan arvelige forhold kan spille sammen med miljøfaktorer når det gjelder risiko for å få type 1 diabetes og cøliaki.

    Studie

    Publisert Oppdatert

  8. MIDIA

    Hensikten med MIDIA-studien er å finne miljøårsaker til type 1 diabetes for på sikt å kunne forebygge sykdommen. Rekrutteringen er avsluttet, men forskningen pågår.

    Studie

    Publisert Oppdatert

  9. Barneepilepsistudien

    Barneepilepsistudien er en delstudie i MoBa. Studien skal undersøke forekomst, typer, utviklingsforløp og risikofaktorer for epilepsi hos barn.

    Studie

    Publisert

  10. HELIX – The Human Early Life Exposome

    Vi undersøker hvordan forskjellig forurensning i miljøet påvirker barnas helse i tidlig alder. HELIX er en del av MoBa, og består av tre ulike delstudier.

    Studie

    Publisert

  11. ADHD-studien

    ADHD-studien er en delstudie i MoBa. Formålet med ADHD-studien er å skaffe ny kunnskap om barn som er i risiko for å utvikle tilstanden Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD).

    Studie

    Publisert Oppdatert