Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Nyheter

Avgrens søket
 1. Nyhet

  Eldre hardest rammet av sesongens influensa

  Årsaken til at eldre er mest utsatt, er at personer over 65 år er mer sårbare for vinterens virus.

 2. Forskningsfunn

  Svak gripestyrke kan være tegn på økt risiko for hjerte- og karsykdom

  Det er en sterk sammenheng mellom svak gripestyrke og økt risiko for tidlig død. Spesielt hjerte- og kardødelighet, viser en stor studie fra Folkehelseinstituttet med data fra Tromsøundersøkelsen.

 3. Nyhet

  God effekt av å ta ut blodproppen

  Å fysisk fjerne blodpropp i hjernen ved bruk av spesialutstyr, såkalt mekanisk trombektomi, ser ut til å ha god effekt og en overkommelig kostnad.

 4. Nyhet

  En av seks eldre blir reinnlagt i norske sykehus

  Hele 11.000 av 70.000 eldre pasienter ble akutt reinnlagt i norske sykehus i 2014. Det er store variasjoner mellom de enkelte kommunene og mellom sykehus.

 5. Forskningsfunn

  Ørebetennelser tidlig kan påvirke hørsel som voksen

  Kronisk mellomørebetennelse i barndommen er forbundet med nedsatt hørsel, øresus og svimmelhet i voksen alder.

 6. Forskningsfunn

  Utdanning har betydning for gjenstående levetid hos 95-åringer

  En 95 år gammel mann med lang utdanning kan forvente å leve nesten et halvt år lengre enn jevnaldrende menn med grunnskole.

 7. Nyhet

  Dette dør vi av

  Alzheimers sykdom er en hyppigere dødsårsak enn tidligere erkjent. Tapte leveår på grunn av overdosedødsfall er betydelig høyere i Norge enn i andre land.

 8. Forskningsfunn

  Eldre blir ikke oftere fulle

  Høyere drikkefrekvens blant eldre fører ikke til flere fylleepisoder. Det er godt nytt for folkehelsa, mener forskere.

 9. Forskningsfunn

  Demens kan redusere partnerens psykiske helse

  Å være gift med en person med demens kan medføre tap av trivsel og psykisk helse, særlig når den demente partneren flytter på sykehjem.

 10. Nyhet

  Langvarig utholdenhetstrening - ikke bare bra for hjertet?

  Menn som har drevet regelmessig utholdenhetstrening i mange år har større risiko for atrieflimmer og atrieflutter sammenlignet med jevnaldrende menn i befolkningen.

 11. Nyhet

  Forekomst av infeksjonssykdommer i aldersgrupper

  Befolkningen blir eldre. Forskere ved avdeling for infeksjonsovervåking har derfor analysert data om forekomst av meldepliktige smittsomme sykdommer blant de på 65 år og eldre.

 12. Nyhet

  Gruppeaktivitet kan bedre eldres sosiale deltakelse

  Gruppeaktiviteter for eldre som bor hjemme eller i omsorgsboliger kan hjelpe mot ensomhet og isolasjon. Det viser en ny kunnskapsoppsummering fra Kunnskapssenteret.

 13. Nyhet

  Hjemlig preg er bra for mennesker med demens

  Mennesker med demens blir roligere i små, tilrettelagte boligenheter, viser en kunnskapsoppsummering fra Kunnskapssenteret.

 14. Nyhet

  Opplæringstiltak i sykehjem gir bedre pleie ved livets slutt

  Opplæring av sykehjemsansatte gir bedre pleie og omsorg ved livets slutt, men resultatene er ikke entydige, viser en ny rapport fra Kunnskapssenteret.