Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Nyheter og meldinger


Avgrens søket
 1. Melding

  Globale tuberkulosetal for 2016

  Globalt var det om lag like mange som fekk tuberkulose i 2016 som i 2015; rundt 10,4 millionar personar. Talet på dei som døydde av sjukdomen vart imidlertid redusert frå 1,8 til 1,7 millionar. Tala går fram av den årlege globale tuberkuloserapporten f...

 2. Nyhet

  Bør du teste deg for hiv og hepatitt?

  Kampanjeveka for testing av hepatitt og hiv startar i dag. Om du har utsett deg for risiko for å bli smitta av hiv eller hepatitt, bør du teste deg. Sjukdomane blir behandla med godt resultat.

 3. Melding

  No startar høgsesongen for omgangssjuke

  God handhygiene er d et beste førebyggande rådet for å unngå omgangssjuke grunna norovirus. Ved utbrot i helseinstitusjonar skal det gå varsel til Folkehelseinstituttet. I Sverige er norovirus-sesongen godt i gang og her til lands har vi allereie fått...

 4. Nyhet

  Utbrot av hepatitt A blant menn som har sex med menn i Oslo

  Sidan august 2017 er det meldt fem tilfelle av hepatitt A blant menn som har sex med menn i Oslo. Menn som deltek aktivt på sexarenaer for menn i Oslo, får tilbod om gratis vaksine mot sjukdomen.

 5. Nyhet

  Utbrudd av E. coli-infeksjoner (EHEC)

  Siden august 2017 har Folkehelseinstituttet funnet samme variant av bakterien E. coli O157:H7 hos fire personer.

 6. Melding

  Oppdatert anbefaling om vaksinasjon av ungdom mot smittsom hjernehinnebetennelse

  Folkehelseinstituttet har oppdatert anbefalingen om meningokokkvaksinasjon av ungdommer 16-19 år. Som tidligere anbefales ungdom i alderen 16-19 år som skal delta i aktiviteter som kan øke risikoen for smitte, og for at sykdommen får et alvorlig forløp...

 7. Nyhet

  Salmonellasyke hadde spist på samme kafé

  Mattilsynet har i samarbeid med kommunehelsetjenesten og Folkehelseinstituttet intervjuet pasientene om hvor de hadde vært og om hva de hadde spist i perioden før de ble syke.

 8. Nyhet

  Mistanke om utbrudd av salmonella

  Folkehelseinstituttet har fått melding om at syv personer er smittet av en sjelden variant av bakterien Salmonella Typhimurium.

 9. Melding

  Ny liste over forbruksmateriell til bruk ved behandling av tuberkulose

  Fra 2014 har forbruksmateriell til behandling av tuberkulose vært tilgjengelig innen blåreseptordningen §5 punkt 12, tuberkulose uten egenandel. Nå er varenummerbasert produkt- og prisliste for forbruksmateriell ved tuberkulose ferdigstilt, se nyhetssa...

 10. Nyhet

  Nedgang i antall tuberkulosetilfeller for tredje år på rad

  I 2016 ble det totalt meldt 298 pasienter med tuberkulosesykdom i Norge. Dette er det tredje året med nedgang i antall tuberkulosetilfeller, viser årsstatistikken fra Folkehelseinstituttet.

 11. Nyhet

  Sommeren er høysesong for mat- og vannbårne infeksjoner

  Som tidligere år har det i sommer vært en økning i antall meldte tilfeller av sykdommer som kan smitte gjennom mat og vann. Grilling og bruk av vann med dårlig kvalitet i utmark og på hytter samt kontakt med husdyr som lam, kalver og killinger kan være viktige risikofaktorer.

 12. Nyhet

  Skal bekjempe hepatitt som folkehelseproblem

  Verdens helseorganisasjons mål er å eliminere hepatitt som folkehelseproblem innen 2030. Hepatitt er et folkehelseproblem også i Norge, hvor mange hepatitt B- og C-smittede har behov for behandling.

 13. Nyhet

  Folkehelseinstituttet skal delta i stort EU-prosjekt

  Folkehelseinstituttet skal delta i et stort i forskningsprosjekt i regi av EU for å utvikle nye verktøy for å overvåke og tidlig kjenne igjen nye trusler knyttet til smitte og antibiotikaresistens.

 14. Nyhet

  Klamydiastatistikk 2016

  I 2016 ble det diagnostisert 26 108 tilfeller av klamydia i Norge. 19 tilfeller var en variant av klamydiabakterien kalt lymfogranuloma venerum (LGV). Bruk av kondom forebygger smitte.

 15. Nyhet

  Reiseråd for pilegrimer til Mekka (Hajj)

  Dersom du skal reise til Hajj er det viktig at du tar noen forholdsregler når det gjelder egen helse. Vaksinasjon bør planlegges i god tid før reisen.

 16. Nyhet

  Gonoré femdoblet siste ti år

  Meldte tilfeller av gonoré fortsetter å øke i Norge. Folkehelseinstituttet frykter starten på en mer omfattende spredning av gonoré i Norge.

 17. Nyhet

  Endring i rutineundersøkelse for tuberkulose

  Fra 1. mars 2017 er rutineundersøkelse for latent tuberkulose ved ankomst til Norge mer målrettet.

 18. Nyhet

  Stabil hivsituasjon i Norge

  I 2016 ble det diagnostisert 220 nye hivsmittede i Norge, mot 221 tilfeller i 2015.

 19. Nyhet

  Folkehelseinstituttet skal huse den globale organisasjonen CEPI

  Folkehelseinstituttet skal huse en ny global koalisjon for forebygging av epidemier og pandemier. CEPI-sekretariatet blir en egen, uavhengig organisasjon i Folkehelseinstituttets lokaler.

 20. Nyhet

  Økning av legionellatilfeller blant reisende til Dubai

  Fra oktober 2016 og til og med 1. august 2017 er det meldt om 72 tilfeller av legionærsykdom. Det er ikke meldt om tilfeller blant norske reisende.