Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Rapporter og nyheter


Avgrens søket
 1. Skjema

  Mal for tuberkuloseprogram for kommunane i Sogn og Fjordane

  Tuberkulosekontrollprogrammet skal vere ein del av smittevernplanen til kommunar og regionale helseføretak. Det skal innehalde rutinar som skal sikre adekvat undersøking av blant anna risikogrupper.

 2. Rapport

  Tuberkulose i Norge 2017 - med behandlingsresultater for 2016. Årsrapport

  Årsrapporten gir en oversikt over antall tuberkulosetilfeller i Norge i 2017 og de foregående årene. I alt ble det meldt om 261 tuberkulosetilfeller i 2017.

 3. Nyhet

  Alvorlig tuberkulosesituasjon internasjonalt, men nedgang i Norge

  Tuberkulose er den infeksjonssykdommen som tar flest liv på verdensbasis, og er en stor utfordring i det globale helsearbeidet. I Norge fortsetter imidlertid nedgangen i antall tuberkulosetilfeller.

 4. Rapport

  Tuberkulose i Norge 2016 – med behandlingsresultater for 2015. Årsrapport. Delrapport 5 av smittsomme sykdommer i Norge.

  Årsrapporten gir en oversikt over antall tilfeller i Norge i 2016 og de foregående årene. I alt ble det meldt om 298 tuberkulosetilfeller i 2016.

 5. Rapport

  Informasjon om helse, helserettigheter og helsetjenester til beboere i ankomstsenter og transittmottak

  Beboere i ankomstsenteret og transittmottak får mye informasjon, men lite generell informasjon om helse, helserettigheter og helsetjenestene.

 6. Nyhet

  Endring i rutineundersøkelse for tuberkulose

  Fra 1. mars 2017 er rutineundersøkelse for latent tuberkulose ved ankomst til Norge mer målrettet.

 7. Nyhet

  Oppdaterte råd om testing av asylsøkere og andre nyankomne innvandrere

  Asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente bør, ved siden av tuberkuloseundersøkelse, tilbys undersøkelse for visse kroniske sykdommer som de kan ha fått i tidligere hjemland.

 8. Nyhet

  Råd ved utbrudd av gastroenteritt og hepatitt A i ankomstsentre og asylmottak

  Utbrudd av gastroenteritt eller hepatitt A har større spredningspotensial enn ellers i samfunnet på steder der mange mennesker samles og bor tett, for eksempel i ankomstsentre og asylmottak.

 9. Nyhet

  Asylsøkere fra Syria og tuberkulosekontroll ved ankomst til Norge

  Alle som kommer til Norge som asylsøkere, skal undersøkes for tuberkulose. Dette gjelder selv om de kommer fra et land der forekomsten ikke er definert som høy.

 10. Rapport

  Etter bosettingen: psykisk helse, mestring og sosial integrasjon blant ungdom som kom til Norge som enslige mindreårige asylsøkere

  Målsettingen med rapporten har vært å få mer kunnskap om stabilitet og endring i psykiske plager, og om enslige flyktningers mestring og psykososiale integrasjon.

 11. Rapport

  Avhengig og Selvstendig: Enslige mindreårige flyktningers stemmer i tall og tale.

  Rapporten beskriver enslige mindreårige flyktningers situasjon i årene etter at de har fått opphold og har etablert seg i Norge.

 12. Forskningsoversikt

  Behandlingsmetodar for flyktningar med alvorlege psykiske helseproblem

  Ei vurdering av systematiske oversikter og randomisert kontrollerte studiar (RCTar) om behandling av flyktningar med alvorlege psykiske helseproblem. Sosial- og helsedirektoratet bestilte notatet.