Hopp til innhold

Rapporter

Viser  8  treff

Sorter etter:
|
Begrens søket
 1. Hepatittinformasjon til asylsøkere

  Fakta om hepatitt A, B og C. Informasjonsark rettet mot asylsøkere. På 5 språk.

  Informasjonsark

  Publisert

 2. Mestring i mottak og kommuner. Implementering og evaluering av Teaching Recovery Techniques i asylmottak, omsorgssentre og bosettingskommuner i Norge

  Resultatene fra prosjektet MiMK, som evaluerte effekten av en lavterskelintervensjon for å redusere traumerelaterte psykisk plager blant asylsøkende barn og bosatte enslige mindreårige flyktninger.

  Rapport

  Publisert

 3. Mal for tuberkulosekontrollprogram for kommunane i Sogn og Fjordane

  Tuberkulosekontrollprogrammet skal vere ein del av smittevernplanen til kommunar og regionale helseføretak. Det skal innehalde rutinar som skal sikre adekvat undersøking av blant anna risikogrupper.

  Skjema

  Publisert

 4. Tuberkulose i Norge 2017 - med behandlingsresultater for 2016. Årsrapport

  Årsrapporten gir en oversikt over antall tuberkulosetilfeller i Norge i 2017 og de foregående årene. I alt ble det meldt om 261 tuberkulosetilfeller i 2017.

  Rapport

  Publisert

 5. Tuberkulose i Norge 2016 – med behandlingsresultater for 2015. Årsrapport. Delrapport 5 av smittsomme sykdommer i Norge.

  Årsrapporten gir en oversikt over antall tilfeller i Norge i 2016 og de foregående årene. I alt ble det meldt om 298 tuberkulosetilfeller i 2016.

  Rapport

  Publisert

 6. Informasjon om helse, helserettigheter og helsetjenester til beboere i ankomstsenter og transittmottak

  Beboere i ankomstsenteret og transittmottak får mye informasjon, men lite generell informasjon om helse, helserettigheter og helsetjenestene.

  Rapport

  Publisert

 7. Etter bosettingen: psykisk helse, mestring og sosial integrasjon blant ungdom som kom til Norge som enslige mindreårige asylsøkere

  Målsettingen med rapporten har vært å få mer kunnskap om stabilitet og endring i psykiske plager, og om enslige flyktningers mestring og psykososiale integrasjon.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 8. Behandlingsmetodar for flyktningar med alvorlege psykiske helseproblem

  Ei vurdering av systematiske oversikter og randomisert kontrollerte studiar (RCTar) om behandling av flyktningar med alvorlege psykiske helseproblem. Sosial- og helsedirektoratet bestilte notatet.

  Forskningskartlegging

  Publisert Oppdatert