Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Rapporter


Avgrens søket
 1. Forskningsoversikt

  Opplærings- og informasjonstiltak for barn og unge for å forebygge og avdekke vold, overgrep og krenkelser

  Dette er en kartlegging av studier som har undersøkt effekten av og erfaringer med opplærings- og informasjonstiltak for barn for å forebygge og avdekke vold, overgrep og krenkelser mot barn.

 2. Rapport

  Skoleferdigheter og psykisk helse hos 8-åringer. Betydningen av pedagogisk praksis i barnehagen og læringsmiljø i skolen

  Rapporten undersøker hvilke faktorer i barnehage- og skolemiljø som henger sammen med barns psykiske helse og skoleferdigheter når de er 8 år.

 3. Rapport

  Fortsatt Foreldre. Kurs for foreldre etter samlivsbrudd

  Brukerevaluering blant kursledere

 4. Systematisk oversikt

  Digitale tiltak for par med relasjonelle problemer: en systematisk oversikt

  Vi utførte en systematisk oversikt over effekt av digitale tiltak samt erfaringer med digitale tiltak for par som av ulike årsaker ikke kan møte opp hos en terapeut, på kurs eller gruppesamling.

 5. Rapport

  Barn og unges psykiske helse: Forebyggende og helsefremmende folkehelsetiltak. En kunnskapsoversikt

  Rapporten er en oppsummering av eksisterende kunnskap knyttet til forebyggende og helsefremmende tiltak som har som mål å styrke den psykiske helsen til barn og unge.

 6. Systematisk oversikt

  Hvilke tegn og signaler som kan observeres av personell i barnehage og skole kan ha sammenheng med omsorgssvikt? En systematisk oversikt over oversikter

  Helsedirektoratet har bedt oss utarbeide en systematisk oversikt om hvilke tegn og signaler som har sammenheng med omsorgssvikt hos barn og unge.

 7. Systematisk litteratursøk med sortering

  Sammenhenger mellom foreldrestiler og utfall hos barn: Systematisk litteratursøk med sortering

  Vi fikk i oppdrag å identifisere systematiske- og ikke-systematiske oversikter som har sett på sammenhenger mellom foreldrestil (og foreldreatferd) og utfall hos barn.

 8. Systematisk oversikt

  Hva er konsekvensene av delt bosted for barn? En systematisk oversikt

  Vi har utført en systematisk oversikt over studier som ser på konsekvenser av ulike bostedsordninger for barn.

 9. Systematisk litteratursøk med sortering

  Forskning om effekt av opplærings- og informasjonstiltak om vold og seksuelle overgrep for barn og unge: Systematisk litteratursøk med sortering

  Vi fikk i oppdrag å identifisere systematiske oversikter om effekten av opplærings- og informasjonstiltak om vold og seksuelle overgrep for barn og unge.

 10. Rapport

  Skolestudien: Læringsmiljø, skoleferdigheter og utviklingsvansker

  Rapporten er den sjette rapporten fra Språk- og læringsstudien (SOL) ved FHI, og er utarbeidet på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.

 11. Forskningsoversikt

  Effekt av tiltak for barn og unge med overvekt eller fedme

  Vi har vurdert effekten av tiltak for barn og unge med overvekt eller fedme.

 12. Forskningsoversikt

  Effekter av gruppetiltak for barn og ungdom som opplever samlivsbrudd

  I denne systematiske oversikten har vi oppsummert resultater fra studier som har sammenlignet gruppetiltak for barn i samlivsbrudd med intet tiltak.

 13. Rapport

  Barn, miljø og helse. Risiko- og helsefremmende faktorer

  Rapporten «Barn, miljø og helse: Risiko- og helsefremmende faktorer» presenterer miljøfaktorer som kan ha betydning for barn og unges helse.

 14. Forskningsoversikt

  Effekt av brukermedvirkning i institusjoner for barn og unge

  Vi fikk i oppdrag å identifisere publikasjoner om effekt av brukermedvirkning i institusjoner for barn og unge.

 15. Rapport

  Samtaler med barn (Rapport 2015:4)

  I denne kunnskapsoversikten belyses forskjellige modeller, metoder og teknikker for profesjonelle samtaler med barn.

 16. Rapport

  Digital mobbing. Kunnskapsoversikt over forskning på effekter av tiltak

  Rapporten inneholder en systematisk oversikt over evalueringer av eksisterende tiltak rettet mot digital mobbing, og en vurdering av kvaliteten på evalueringene.

 17. Forskningsoversikt

  Metoder for innhenting, systematisering og vurdering av informasjon i barnevernets undersøkelsessaker

  Kunnskapssenteret for helsetjenesten ved Seksjon for velferdstjenester fikk i oppdrag av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet å utføre et systematisk litteratursøk.

 18. Forskningsoversikt

  Mindre mandelbetennelse med operasjon

  Å fjerne mandlene hos dem som er plaget av betennelse i mandlene reduserer antall episoder og antall dager med sår hals. Det viser en systematisk oversikt fra Cochrane-samarbeidet.

 19. Forskningsoversikt

  Undervisning om seksuelle overgrep virker trolig forebyggende

  Å undervise elever i grunnskolen om seksuelle overgrep fanger trolig opp flere barn som blir utsatt for slike overgrep, og øker barnas kunnskap om seksuelle overgrep.

 20. Rapport

  Foreldrekonflikt; identifisering av konfliktnivåer, sentrale kjennetegn og risikofaktorer hos høykonfliktpar

  Alvorlig parkonflikt kan være svært belastende for de parene som gjennomlever det, og vil ofte medføre alvorlige konsekvenser for barna.